2η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ν. Ρεθύμνης

Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Ρεθύμνης

Δημιουργήσαμε αυτό τον ηλεκτρονικό χώρο για να αποκτήσουμε μια ακόμη γέφυρα επικοινωνίας, άμεση, περιεκτική και ενδιαφέρουσα.

Από το χώρο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για γενικά θέματα εκπαίδευσης και για ειδικότερα θέματα που αφορούν τα σχολεία της περιφέρειάς μας.Θα σας γνωστοποιούνται οι συναντήσεις, οι ημερίδες και τα σεμινάρια που θα πραγματοποιούνται. Μπορείτε επίσης να βρείτε άρθρα και πληροφορίες για άλλα ζητήματα της εκπαιδευτικής μας καθημερινότητας.

Αντώνης Μπερκούτης

  Σχολικός Σύμβουλος 

2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Ρεθύμνης