Home‎ > ‎Verzekeringen‎ > ‎Schadeverzekeringen‎ > ‎Wonen‎ > ‎

Inboedelverzekering

Dekking Inboedelverzekering

Onze Inboedelverzekering kent twee varianten: Extra en All-in. All-in dekt nagenoeg alle gevaren die van buiten komen.

Extra-dekking

De Extra-dekking verzekert de inboedel van uw klant. Vooral tegen de risico's die een grote schade kunnen veroorzaken zoals brand, storm, diefstal en waterschade. Maar ook kleinere gebeurtenissen als diefstal van wasgoed en tuinmeubelen uit de tuin zijn verzekerd.

All-in Inboedelverzekering

De All-in-variant dekt ook schade door:
  • Een onvoorziene, plotselinge en onverwachte gebeurtenis die:
  • Van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt
  • Het gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde zaken
  • Diefstal of poging daartoe

Eigen risico

De Extra-dekking wordt gesloten zonder eigen risico. Voor All-in geldt een minimum eigen risico van € 50. Tegen premiekorting kan voor beide dekkingen het eigen risico worden verhoogd tot maximaal € 250.

Uitbreidingsmogelijkheden

Zowel de All-in- als Extra-variant kan worden uitgebreid met een dekking tegen breuk van glas.