Home‎ > ‎Verzekeringen‎ > ‎Schadeverzekeringen‎ > ‎Recreatie‎ > ‎

Pleziervaartuigverzekering

Bootverzekering

Sloep, motorkruiser of zeiljacht, uw boot staat voor genieten, ongeacht het type. Dat wilt u natuurlijk goed verzekeren. Met de Bootverzekering van de Europeesche is dat geen enkel probleem. Die houdt niet alleen rekening met het type boot, maar ook met de wensen van de eigenaar. U krijgt maatwerk van hoge kwaliteit, tegen een scherpe premie.

Basisdekking

De basisdekking bestaat uit Wettelijke Aansprakelijkheid en Hulpverlening. De hulpverlening wordt verleend door de Europeesche Hulplijn, die dag en nacht bereikbaar is. U kunt verder kiezen uit de dekkingen:
 • Brand
 • Diefstal
 • Brand en diefstal
 • Casco
 • Casco +
 • Uitbreidingen
Om een verzekering samen te stellen die precies bij uw situatie past, heeft u de keuze uit diverse uitbreidingen. Zo kunt u ervoor kiezen om uw boottrailer mee te verzekeren of uw volgboot. U kunt ook kiezen voor een ongevallendekking of voor een rechtsbijstanddekking.

Vaargebied

De Bootverzekering van de Europeesche is van kracht in een heel groot vaargebied. U bent overal in Europa verzekerd, het hele jaar door en op alle rivieren en binnenwateren, inclusief 15 zeemijl uit de kust van alle Europese landen. Wilt u alleen dekking voor de Nederlandse wateren (incl. 5 zeemijl uit de kust), dan ontvangt u 10% premiekorting.

Voor zeewaardige boten is het mogelijk om het standaard vaargebied zonder toeslag uit te breiden met de optie Zeevaart. Hiermee bent u dan verzekerd binnen het gebied dat wordt begrensd door 63 ° N.B., 25 ° O.L., 15 ° W.L. en 45 ° N.B. Deze aanvullende dekking geldt van 1 april tot 1 november.

Wilt u nog groter gebied, kies dan voor de optie Zeevaart+. De dekking geldt dan voor het gebied dat wordt begrensd door 63 ° N.B., 30 ° O.L., 15 ° W.L. en 35 ° N.B. Deze aanvullende dekking geldt ook van 1 april tot 1 november.

Benodigde Italië-certificaten en Internationale verzekeringscertificaten worden op verzoek gratis verstrekt.

Ligplaats

De boot dient een vaste ligplaats in Nederland te hebben. Voor boten met een vaste ligplaats buiten Nederland kunt u de premie en voorwaarden bij ons opvragen.

Verplichte preventiemaatregelen

Uiteraard doet elke rechtgeaarde bootliefhebber al het mogelijke om schade te voorkomen. De Europeesche stelt zelf ook een aantal voorwaarden om voor de Bootverzekering te kunnen worden geaccepteerd. De volgende preventieve maatregelen moeten altijd genomen worden.

Buitenboordmotor:
• gemonteerd met knevels: goedgekeurd buitenboordmotorslot
• gemonteerd met bouten door de spiegel: goedgekeurd moerslot

Boottrailer met of zonder boot:
• goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot. Tijdens een korte stop is uitsluitend een goedgekeurd disselslot vereist. De preventiemaatregel geldt ook als de boot op een niet meeverzekerde trailer wordt geplaatst

Staartstuk (hekdrive):
• goedgekeurd staartstukslot/moerslot

Volgboten:
• goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot

Open boten:
• goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot

Algemeen:

 • De boot moet met deugdelijke meerlijnen zijn afgemeerd.
 • Aan boord van een kajuitboot moet op een zichtbare plaats een werkzame brandblusser van minimaal 2 kg aanwezig zijn.
 • Aan boord van een boot met 2 of meer binnenboordmotoren van elk minimaal 250 pk moet een automatisch brandblusapparaat in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
 • Aan boord van een boot met één of meer ingebouwde benzinemotoren moet een werkzame vonkvrije afzuigventilator in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
 • Onderhoud aan verzekerde zaken moet tijdig en effectief worden uitgevoerd.
 • Verzekerde zaken moeten voldoende beschermd worden tegen bevriezing.
 • Bij het verlaten van de boot moeten losse zaken van boord verwijderd of in een afgesloten ruimte opgeborgen worden.
 • Buiten het vaarseizoen moet nautische en audiovisuele apparatuur van boord worden verwijderd, tenzij dit, gezien de montage, in redelijkheid niet van verzekerde kan worden verlangd.
 • Buiten het vaarseizoen moeten de zeilen droog in een afgesloten ruimte worden opgeborgen.
In afwijking van de Algemene Uitsluitingen is er dekking langs of op de openbare weg als er sprake is van:
 • een ligplaats direct voor het huis in het water
 • stalling op een afgesloten terrein/ruimte
 • stalling/ligplaats op een afstand van meer dan 15 meter vanaf de openbare weg
 • het achterlaten van de boot/boottrailer voor maximaal 24 uur tijdens een vaartocht
 • het plaatsen/stallen van de boot buiten het water voor maximaal 48 uur als er zicht is op de boot vanuit de woning
 • een korte stop tijdens het reizen met de boot op een boottrailer
 • beroving

Jetski

Het verzekeren van jetski’s is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
 • alleen wettelijke aansprakelijkheid
 • leeftijd 25 jaar of ouder, in het bezit van het wettelijk vereist vaarbewijs
 • premie € 250,- (excl. kosten en assurantiebelasting)
 • eigen risico € 125,-
 • geen bootschade in de laatste 3 jaar
Niet verzekerd zijn schaden, kosten of verliezen ontstaan terwijl met de jetski wordt deelgenomen aan wedstrijden en aansprakelijkheid ten opzichte van de getrokken waterskiër.