Home‎ > ‎Verzekeringen‎ > ‎Levensverzekeringen‎ > ‎

Inkomensvoorziening voor oude dag

Opbouw Inkomensvoorziening voor Oudedag Particulier

Het opbouwen van deze eigen inkomensvoorziening voor de oudedag kan belangrijk en aantrekkelijk zijn omdat:
  • Het van steeds meer criteria afhangt of men straks een volledige AOW zal ontvangen
  • Het pensioen van veel Nederlanders niet voldoende blijkt om hun AOW aan te vullen tot 70% van het laatstgenoten salaris. Bijvoorbeeld omdat me
    • een pensioen heeft op basis van een middelloonregeling
    • een pensioenbreuk heeft
    • beschikt over een lease-auto of een dubbel inkomen. Vaak is hier bij de pensioenopbouw geen rekening mee gehouden
    • De fiscus de mogelijkheid biedt van fiscale aftrek van de premie/koopsom bij het opbouwen van een oudedagsreserve
De Opbouw Inkomensvoorziening voor Oudedag Particulier is een levensverzekering waarmee een aanvulling op het pensioen kan worden opgebouwd. Bij een aantoonbaar pensioentekort kan de betaalde premie of koopsom – tot een bepaalde hoogte – worden afgetrokken van het belastbaar inkomen.

Voordelen voor u:

Er wordt een kapitaal opgebouwd voor een periodieke uitkering als aanvulling op het pensioen. Zowel een tijdelijke als levenslange uitkering is mogelijk.
Als er een pensioentekort is, kan gebruik worden gemaakt van de fiscale voordelen van een lijfrente-uitkering. Het opgebouwde kapitaal is niet belast in box 3. De uitkeringen zijn belast. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd.