Egnorance

Bs"d


http://egnorance.blogspot.co.il/2012/11/there-is-is-58-percent-chance-that.html

Opinies en overpeinzingen over religie, filosofie, wetenschap, politiek, en het leven, van een conservative katholieke hersenchirurg.

Dinsdag 13 November 2012

“.... er is een kans van 58% dat een atheïstische leider een aanzienlijk percentage van zijn bevolking waar hij over heerst zal vermoorden.”


Vox Day over atheïsten en massamoord:

Het was waarschijnlijk een verbazingwekkend toeval dat elke communist die in de geschiedenisboeken te vinden is publiekelijk zijn atheïsme verkondigde ….. er zijn achtentwintig landen in de wereld geweest waarvan bevestigd kan worden dat ze bestuurd zijn door een zelfverklaarde atheïst. Deze achtentwintig historische regimes zijn bestuurd door negenentachtig atheïsten, van wie meer dan de helft zich schuldig gemaakt heeft aan democide (moord door de overheid) van het soort van Stalin en Mao ….
Het totale dodental voor de negentig jaar tussen 1917 en 2007 is ongeveer 148 miljoen doden door de bloedige handen van tweeënvijftig atheïsten, drie keer meer dan alle mensen gedood door oorlog, burgeroorlog, en individuele misdaad in de hele twintigste eeuw bij elkaar.
De historische stand van het collectieve atheïsme is dus 182.716 keer erger op jaarbasis dan de ergste en meest beruchte misdaad van het christendom; de spaanse inquisitie.
Het waren niet alleen Staling en Mao die zo moordzuchtig waren, dat waren alleen maar de ergste van die hele voor de hel voorbestemde groep. Voor elke Pol Pot wiens beruchte naam nog steeds met horror wordt uitgesproken vandaag de dag, was er een Mengistu, een Bierut, en een Choibalsan, goddeloze mannen wiens namen nu overal vergeten zijn behalve in de landen waar ze eens heersten met een rode hand.

Is een 58 procent kans dat een atheïstische leider een aanzienlijk percentage van de bevolking waar hij over heerst zal uitmoorden voldoende bewijs dat atheïsme een systematische invloed geeft om slechte dingen te doen?
Wanneer dat niet overtuigend geacht wordt, wat dan betreffende het feit dat de gemiddelde atheïstische misdaad tegen de mensheid 18,3 miljoen procent erger is dan de ergste verwoestingen door de christenen, ondanks dat de atheïsten slechts een twintigste van het aantal mogelijkheden om ze te begaan hadden. (christendom 2000 jaar, atheïsme 100 jaar) Wanneer men het statistisch aanzienlijke aantal van de atheïsten in aanmerking neemt, en dan bedenkt niet één in een duizend religieuze leiders zulk soort grootschalige gruwelijkheden begaan heeft, dan is het onmogelijk om iets anders te concluderen, zelfs wanneer we niet precies begrijpen waarom dit het geval zou moeten zijn.
Eén geval kan een ongeluk zijn, zelfs twee kan toeval zijn, maar maar tweeënvijftig incidenten in negentig jaar dat ruikt naar een oorzakelijk verband!

Vox verschaft een fascinerend perspectief. Zelfs wanneer men de overduidelijke oorzaak en gevolg relatie tussen staatsatheïsme als heersende ideologie en massamoord opzij schuift, dan nog is een simpele analyse van de atheïstische/theïstische overtuigingen van de leiders van staten een schokkende aanklacht tegen atheïsme.

In de 20e eeuw “is er een 58% kans dat een atheïstische leider een aanzienlijk percentage van de bevolking waar hij over heerst zal uitmoorden.”

Atheïsme is de dodelijkste ideologie in de geschiedenis, zonder enige rivaal.


Comments