Hem‎ > ‎

Tänk på att

För att underlätta vistelsen och umgänget mellan skoteråkare, andra människor och djur finns ett antal enkla saker att tänka på tex:

 • Det krävs giltigt körkort/förarbevis/skoterkort för att framföra en snöskoter
 • Följ skoterlederna! De finns där markägare och andra intressenter anser att det är bäst för alla.
 • Skidåkare och gående har alltid företräde, på leder liksom vid korsningar mellan skoterled och annan led eller väg.
 • Skotertrafik på is är ansvarsfullt och på egen risk.

Terrängkörning med motordrivet fordon är förbjuden:

 • På barmark
 • På snötäckt skogsmark med plant- och ungskog som är kortare än 2 meter över snön
 • På snötäckt jordbruksmark
 • Inom särskilda reglerområden framförallt i fjällen. Det kan finnas vissa leder som man inte får avvika från.
 • På allmän väg – annat än vid passage över vägen eller för att, längs vägen, passera ett hinder i terrängen.

Skoter får inte framföras:

 • Inne på byggplanelagt område – utom på anvisade leder.
 • Inom iordningställda campingplatser, skidbackar, slalombackar och kälkbackar, elljusspår och skidspår som försetts med fast godkänd markering.
 • Inom naturreservat och vissa fjällområden. I Bergs kommun gäller det Oviksfjällen, Glensjöns domänreservat samt fjällområdet fr o m Flatruet, Lönndörrsfjällen och västerut till norska fjällen.

Stör inte renarna

Det är lätt att skingra en renhjord, men det är ett hårt och tidskrävande arbete att samla hjorden igen.

Respektera samernas arbete och ta om möjligt en stor omväg runt renhjordar – särskilt i kalvningstider.

Om det är renar på eller intill leden rekommenderas att man stannar, slår av motorn och låter renarna "gå av" spåret/leden.

Om det finns svarta plastsäckar uppsatta efter leden/spåret betyder det att det finns ren i området. Kör extra försiktigt.


Snöskoter på is

Kom ihåg att all färd på is sker på egen risk! Ruskade

leder visar var isen normalt sett är säkrast men utgör ingen

garanti för att den håller.

 Snöskotern kräver tjockare is än vad som behövs för

en skidåkare. Motorljud och vibrationer gör dessutom att

föraren inte hör isens varningssignaler. Man kan därför

komma långt ut på svag is innan den brister.


Glöm inte isdubbarna!

Comments