NEPALI BERGEN SOCIETY(NEBERS)

नेपाली बर्गेन समाज(नेबर्स)


बिभिन्न कार्यक्रमका फोटोहरु

International Cultural Night (Food Festival- 07)

 

General Assembly of Nepali Bergen Society

 

अन्तर्कृया कार्यक्रम, सेप्टेम्बर ३०, २००७  

 

 

 

 

 

 

तीज कार्यक्रम २०६४(२००७)

 

बिदाई तथा स्वागत कार्यक्रम २०६४  (August 2007) सम्पन्न

Fløien Picnic (27 May, 2007)

BBQ Party at Fantoft (16 May, 2007)

New Year 2064 Party

 

१७ मार्च पार्टीका फोटोहरु

 

 नव बर्ष २००७ कार्यक्रमका  फोटोहरु 

बिजया दशामी २०६३ को फोटोहरु

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

About the Society

Executive Committee

Members

Editorial Board

<<Photo Blog

लेखरचनाहरु

साभार

Almuni in Nepal

Norway's Constitution Day (17th of May)

बर्गेनका फोटोहरु