Forside‎ > ‎

CV

(læs endvidere præsentationwww.keldmolin.dk)
Uddannelse
2020  2021 1 årig parterapeutisk efteruddannelse, Parterapeutisk Institut, Aarhus
2015 – 2017 Sexolog-uddannelse, Joan Ørtings uddannelser 
2015 – 2017 EMDR-kursus, EMDR Danmark
2007...........  Stressvejlederuddannelse, Center for Stress
2007...........  Kursus i kognitiv terapi – voksenområdet, Kognitiv Terapi Center, Risskov
2003...........  Specialist og supervisor i psykotraumatologi
1996...........  Autoriseret psykolog
1994 – 1997 Div. merkonomfag, Århus Købmandsskole og Kolding Købmandsskole
1985 – 1992 Psykologisk kandidatstudium, Aarhus Universitet
1985...........  Højskoleophold, Vallekilde Højskole
1982 – 1983 Uddannelse til beredskabsofficer af reserven, Beredskabsstyrelsen
1980 – 1982 HF-studerende, Sønderborg Statsskole

Job og ansættelsesforhold
2006 – ....... PsykologHuset Keld Molin, Kolding
2003 .......... Sektionschef-R (major) i Beredskabsstyrelsen
2000 – 2007 Psykolog, Psykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus
1995 – 2000 Krisepsykologisk funktion, Psykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus
1994 – 1995 Psykologkandidat, Psykiatrisk Hospital i Århus
1983 – 1985 Beredskabsofficer-R, Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Haderslev
1982 – 1983 Værnepligtig og befalingsmandselev, Beredskabs-Korpset

Aktuelle konsulentjobs og andre ansættelser
2007 - ........ Sygesikringen, Militærpsykologisk Afdeling, Center for Stress, Falck Healthcare, Prescriba 
1985 - ........ Rådighedspligt ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Herning som beredskabsofficer

Tidligere konsulentjobs
2005 – 2009 Forskningsprojekt vedr. fyrværkerikatastrofen i Seest, Psykologisk institut, Aarhus Universitet
2002 – 2013 Beskikket censor, Det landsdækkende censorkorps i psykologi ved universiteterne
2000 – 2003 Psykologkonsulent, Hjerteforeningen, Kolding
1997 – 1998 Projektleder, planlægning af det psykosociale katastrofeberedskab i Vejle Amt
1996 – 2007 Psykologkonsulent, Rigspolitiets Psykologtjeneste
1995 – 1997 Psykologkonsulent, REVA Kolding
1992 – 1994 Underviser, Center for Virksomhedsudvikling, Århus
1986 – 1992 Instruktør, Århus Civilforsvar, Beredskabscentret ”Kirstinesminde”

Artikler, bøger og oplæg
Molin, K. (2021b): Genåbningsangst. Alt Om Psykologi, AOP.dk, 3/5.
Molin, K. (2021a): Kender du til coronaskam? Alt Om Psykologi, AOP.dk, 25/3.
Dansk Psykolog Forenings Coronaekspertpanel (2020b): Den nye fase skal mødes med psykologisk indsigt, Kristeligt Dagblad15/5.

Molin, K. (2020b): Det er livskunst at forlige sig med døden. Kronik, AvisenDanmark, 4/5.

Dansk Psykolog Forenings Coronaekspertpanel (2020a): Hvad venter der os på den anden side? Morgenavisen Jyllands-Posten, 3/4.

Molin, K. (2020a): Parforholdets Berlin-mur - dilemmaet om tryghed og frihed. Kronik, AvisenDanmark, d. 27/1.

Molin, K. (2019): Traume-psykolog efter togulykke: Sådan håndterer du dine følelser. DR.dk, 3/1.

Molin, K. (2017): Hvornår har du og din ægtefælle sidst haft MUS-samtale med hinanden? Kronik, Berlingske Tidende, d.  16/6.

Molin, K. (2016): Terrorangrebets psykologi. Oplæg, Center for Stabiliseringsindsatser, Kastellet, København, d. 12/10.

Molin, K., Elklit, A. og Petersen, T. (2009). Seest: Tiden læger ikke alle sår. Psykolog Nyt, 8, p. 3-11.

Elklit, A., Petersen, T.  & Molin, K. (2008). De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest. Del 3 – Beboerne 15 måneder efter. Psykologisk Skriftserie, Vol. 29, No. 1.

Molin, K. (2008e). Seniortilværelsens psykologi, PFA-pension, Næstved, d. 28/10.

Molin, K. (2008d). PTSD-kursus for sagsbehandlere, Vejen Kommune, d. 6/10.

Molin, K. (2008c). Terrorangrebets psykologi. Oplæg for Erhvervsskolernes Psykologilærerforening, Århus, d. 18/9.
Molin, K. (2008b). Medier, frygt og kriminalitet. Oplæg, Det Kriminalpræventive Råd, København, d. 26/5.
Molin, K. (2008a). Kursus om terrorangrebets psykologi for psykologer. Dansk Krisekorps, København, d. 3/3.
Molin, K. (2007d).
Terrorangrebets psykologi. Oplæg ved Civilt-militært CBRN-seminar 2007, Skive Kaserne, d. 28/11.
Molin, K. (2007c). Kursus om terrorangrebets psykologi for psykologer. Dansk Krisekorps, Århus, d. 1/10.
Molin, K. (2007b). Frygtens Psykologi. I J. Aahauge & P. Schierup: Terrorens anatomi. En interviewbog. København: Forlaget Rosenkilde.
Molin, K. & Elklit, A. (2007b). Indsatsen i Seest II. Psykolog Nyt, 14, p. 8-14.
Molin, K. & Elklit, A. (2007a). Indsatsen i Seest. Psykolog Nyt, 13, p. 8-13.
Elklit, A. & Molin. K. (2007). De psykosociale følger af fyrværkerikatatrofen i Seest. Del 2 – Indsatspersonellet 5 måneder efter. Psykologisk Skriftserie, Vol. 28, No. 1.
Molin, K. (2007a). Har præsterne overtaget John Wayne-syndromet? - Hvad kan præster lære af politiet om håndtering af arbejdsmæssige psykiske belastninger? Præsteforeningens Blad, 17, p. 362-367.
Molin, K. (2006g). Terrorangrebets psykologi. Psykiatri-Information, 4.
Molin, K. (2006f). Terrorangrebets psykologi. Oplæg ved DBI-dagen, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Hvidovre, 18/5.
Molin, K. (2006e). Terrorangrebets psykologi - terrorberedskabets psykologiske udfordringer. Oplæg ved Frivilligeenheden, Hedehusene, 1/3.
Molin, K. & Elklit, A. (2006d). Læren af Seest-katastrofen. Psykolog Nyt, 10, p. 16-19.
Molin, K. & Elklit, A. (2006c). Oplevelsen af en katastrofe. Psykolog Nyt, 9, p. 20-25.
Molin, K. & Elklit, A. (2006b). Tre måneder efter Seest. Psykolog Nyt, 8, p. 6-11.
Elklit, A. & Molin, K. (2006a). De psykosociale følger af fyrværkerikatatrofen i Seest. Del 1 - Beboerne 3 måneder efter. Psykologisk Skriftserie, Vol. 27, No. 2.
Molin, K. (2005j). Terrorberedskabets psykologiske udfordringer. Communiqué, 4, p. 6-8.
Molin, K. (2005i). Terrorangrebets psykologi. Oplæg ved Beredskabsstyrelelsens Beredskabskonference, Eigtveds Pakhus, København, 14/12
Molin, K. (2005h). Terrorangrebets psykologi. Oplæg i forbindelse med Københavns Politis udvikling af post-terrorberedskabet, København, 24/11.
Molin, K. (2005g). Terrorangrebets psykologi. Oplæg i forbindelse med udvikling af breaking news konceptet, TV2, Odense, 12/11.
Molin, K. (2005f). The immediate and post-immediate institutional resources in cases of terrorist acts: The need for a public health perspective. I Proceedings of the study days held in October 2005. Promotion of resources for victims of terrorist acts and their families. Eureste, Croix-Rouge de Belgique, Bruxelles, Belgien, p. 64-69.
Molin, K. (2005e). Psykiske krisetilstande i dagligdagen og ved katastrofer. Oplæg, Psykoterapeutisk forum i Nordylland og Folkeuniversitet i Aalborg, 14/10.
Molin, K. (2005d). Terrorfrygtens udfordringer. Standpunkt, Det Frie Ord, september, p. 12-13.
Molin, K. (2005c). Terrorberedskab savner grundlæggende psykologi. Synspunkt, Dansk Politi, 8, august.
Molin, K. (2005b). Dansk terrorberedskab overser psyken. Kronik, Berlingske Tidende, 16/6.
Molin, K. (2005a). Terrorangrebets psykologi. Psykologiske konsekvenser og beredskab ved terror med masseødelæggelsesvåben. København: Frydenlund Grafisk.
Molin, K. (2003c). Menneskers reaktioner og behovet for information og kommunikation i katastrofesituationer. Oplæg på temadag om beredskab, risikokommunikation og reaktionsmønstre. Beredskabsudviklingsenheden, Beredskabsstyrelsen, 19/9.
Molin, K. (2003b). Terrorisme, masseødelæggelsesvåben og psykologi. Undervisningsdag, Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, Hotel Koldingfjord, 14/1.
Molin, K. (2003a). Offentlige myndigheders kriseberedskab. NMC-nyt, 1.
Molin, K. (2002). Psykologisk slagside i terrorberedskabet, Danmarks amtsråd, 1, p. 22.
Molin, K. (2001b). Terror og ur-angst. Psykolog Nyt, 23, p. 3-9.
Molin, K. (2001a). Beredskab og terrorvåben, Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 13/10.
Molin, K. (2000g). Politik for voldsomme hændelser i psykiatrisk afdeling. Kolding: Kolding Sygehus
Molin, K. (2000f). Katastrofeberedskabet kan blive meget bedre, Sygeplejersken, 37, p. 27-28.
Molin, K. (2000e). Mangelfuld psykosocial bistand ved katastrofer. Kronik, Danmarks amtsråd, 14, p. 22-23.
Molin, K. (2000d). Psykosocial bistand ved katastrofer. Ugeskrift for læger, 30, p. 4070-4073.
Molin, K. (2000c). Når nøden er størst ... Psykolog Nyt, 12, p. 3-9.
Molin, K. (2000b). Et sted at hente hjælp (boganmeldelse). Psykolog Nyt, 9, p. 20-22.
Stausholm, A. & Grund, J. i samarbejde med K. Molin. (2000). Artikelserie om amternes kriseterapeutiske beredskab og
Scandinavian Star i anledning af tiårs dagen. Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 2/4.
Molin, K. (2000a). Behovet for krisehjælp, Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 12/1.
Molin, K. (1999c). Krisehjælp under udvikling. Kronik, Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 27/7.
Molin, K. (1999b). Kongresrapport: Fifth World Congress on Stress, Trauma & Coping in the Emergency Services
Professions
. Vejle: Grafisk Service.
Molin, K. (1999a). Plan for det psykosociale beredskab. Vejle: Grafisk Service.
Molin, K. (1998b). Når katastrofen rammer. Om planlægningen af Det psykosociale beredskab i Vejle Amt. (Brochure). Vejle: Grafisk Service.
Molin, K. (1998a). Seminar- og øvelsesrapport for Januarseminaret. Studie og afprøvning af "Udkast til plan for PSSC". Vejle: Grafisk Service.
Ibsen, B.F., Molin, K. & Daugbjerg, O. (1997). Politi og voldsomme hændelser - et arbejdsmiljøproblem. København: Rigspolitichefens trykkeri.
Molin Jørgensen, K. (1994c). Hvad laver alle de psykologer dog i Forsvaret? På studieophold hos nogle totalforsvarskolleger. Nyt fra Beredskabskorpset, 2, p. 35-40.
Molin Jørgensen, K. (1994b). Hvad laver alle de psykologer dog i Forsvaret? På studieophold hos nogle totalforsvarskolleger. B-Info, 6, p. 14-18.
Molin Jørgensen, K. (1994a). Indsatspersonels arbejde i et potentielt traumatiserende arbejdsmiljø. En undersøgelse af hvorledes Redningsberedskabets indsatspersonel håndterer psykosociale belastninger i forbindelse med indsatsarbejde i potentielt traumatiserende ulykkessituationer med henblik på udvikling og optimering af det psykiske arbejdsmiljø. Ph.D.-projektbeskrivelse. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Molin Jørgensen, K. (1993b). Katastrofe- og indsatspsykologi i beredskabsorganisationer. Nyt fra Beredskabskorpset, 2, p. 16-22.
Molin Jørgensen, K. (1993a). Katastrofe- og indsatspsykologi. Beredskabsorganisationer, indsatsarbejde og psykologi. B-Info, 7, p. 1-7.
Molin Jørgensen, K. (1992). En redegørelse for traumatisk stress og posttraumatisk adaptation eksemplificeret ved katastrofeoplevelsen. Specialeafhandling. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Molin Jørgensen, K. (1991). Traumatic Stress in Relation to Lazarus' Theory of Stress. Paper presented at Richard S. Lazarus' Seminar for PhD Student on Stress, Appraisal, Coping and Emotions. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Molin Jørgensen, K. (1990). Traumatisk stress ved katastrofer. Tema-nummer om katastrofepsykiatri. Nyt fra CF-Korpset, 4, p. 8-12.
Comments