Trang chủ

Bếp từ Giovani.net , Showroom chính hãng phân phối thiết bị nhà bếp Giovani tại Việt Nam nơi trưng bày các sản phẩm chính như bếp từ Giovani, bếp điện từ Giovani, bếp điện Giovani, bếp ga Giovani, máy hút mùi Giovani, máy rửa bát Giovani, máy sấy bát Giovani nhập khẩu chính hãng bán giá tốt nhất

Bếp từ Giovani G 44T 

Bếp từ Giovani G 44T
Hàng chính hãng 
Giá bán: 30.550.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp từ Giovani G 22T  

Bếp từ Giovani G 22T
Hàng chính hãng 
Giá bán: 15.950.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp từ Giovani G 272T  

Bếp từ Giovani G 272T
Hàng chính hãng 
Giá bán: 10.600.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp điện từ Giovani G 321ET  

Bếp điện từ Giovani G 321ET
Hàng chính hãng 
Giá bán: 25.150.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

 Bếp điện từ Giovani G 422ET 

Bếp điện từ Giovani G 422ET
Hàng chính hãng 
Giá bán: 31.400.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp điện từ Giovani G 261ET  

Bếp điện từ Giovani G 261ET
Hàng chính hãng 
Giá bán: 15.200.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp từ Giovani G 262T  

Bếp từ Giovani G 262T
Hàng chính hãng 
Giá bán: 13.300.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp từ Giovani G 33T  

Bếp từ Giovani G 33T
Hàng chính hãng 
Giá bán: 22.750.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp từ Giovani G 252T  

Bếp từ Giovani G 252T
Hàng chính hãng 
Giá bán: 8.850.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp điện từ Giovani G 271ET  

Bếp điện từ Giovani G 271ET
Hàng chính hãng 
Giá bán: 11.500.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

 Bếp điện từ Giovani G 211ET 

Bếp điện từ Giovani G 211ET
Hàng chính hãng 
Giá bán: 16.800.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp điện từ Giovani G 251ET 

Bếp điện từ Giovani G 251ET
Hàng chính hãng 
Giá bán: 8.850.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp điện từ Giovani G 313ET  

Bếp điện từ Giovani G 313ET
Hàng chính hãng 
Giá bán: 22.750.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp ga Giovani G 268A  

Bếp ga Giovani G 268A
Hàng chính hãng 
Giá bán: 5.350.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp ga Giovani G 307SB  

Bếp ga Giovani G 307SB
Hàng chính hãng 
Giá bán: 4.900.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng 

Bếp ga Giovani G 302SB  

Bếp ga Giovani G 302SB
Hàng chính hãng 
Giá bán: 5.800.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp ga từ Giovani G 212IG 

Bếp ga từ Giovani G 212IG
Hàng chính hãng 
Giá bán: 10.700.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Bếp ga Giovani G 202SB 

Bếp ga Giovani G 202SB
Hàng chính hãng 
Giá bán: 5.250.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

 Máy hút mùi Giovani G-2370RS Model 2014 

Máy hút mùi Giovani G-2370RS Model 2014
Hàng chính hãng 
Giá bán: 7.600.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Máy hút mùi Giovani G 70G  

Máy hút mùi Giovani G 70G
Hàng chính hãng 
Giá bán: 5.800.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Máy sấy bát Giovani G 802S 

Máy sấy bát Giovani G 802S
Hàng chính hãng 
Giá bán: 5.700.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Máy hút mùi Giovani 702S  

Máy hút mùi Giovani 702S
Hàng chính hãng 
Giá bán: 3.550.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Máy rửa bát Giovani GDW F361D 

Máy rửa bát Giovani GDW F361D
Hàng chính hãng  
Giá bán: 19.350.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Máy rửa bát Giovani GDW F361S  

Máy rửa bát Giovani GDW F361S
Hàng chính hãng  
Giá bán: 16.800.000 ₫ / chiếc
Có quà tặng

Chia sẻ

Liên kết :
Comments