Thiết bị bếp công nghiệp Trafinox

Chào mừng bạn đã ghé thăm thiết bị bếp công nghiệp Trafonox

https://trafinox.com/wp-content/uploads/2019/03/B%E1%BA%BFp-%C3%82u-4-h%E1%BB%8Dng-OB4.png

Bếp Âu 4 họng OB4
Berjaya - MalaysiaBàn mát 2 cánh 
Turbo Air - Hàn Quốc


Tủ đông 1 cánh
Turbo Air - Hàn Quốc
Comments