За нас

С какво можем да бъдем полезни -
ПРОМОДУЛ ЕООД е специализирана фирма предлагаща цялостен инженеринг при изграждане на обекти Търговски и Ведомствени бензиностанции. Дейността ни обхваща проектиране на обекта, изработката, доставката и монтажа на технологичното оборудване включващо подземни или надземни резервоари, тръбопроводи, бензиномерни колонки, нивомерни и фискални ЕСФП системи, модулни офис сгради, монтажи и последващия сервиз. Eдна от нашите основни цели e да предоставим на клиентите си цялостни или индивидуални решения и продукти, съобразени с конкретните им изисквания и очаквания.
Дългогодишният опит в бранша (от 1999г.), както и получените от клиенти референции дават основание на екипа да притежава самочувствие, с увереност да консултира своите клиенти и да реализира изпълнението на всеки проект.

Официално представя на Българския пазар ADAST Systems Чехия, един от световните лидери производители на висококачествените и точни колонки за светли горива, пропан бутан, метан и AdBlue.

 
 

Всички предлагани продукти са преминали необходимите изпитания и окомплектовани с всички документи – Декларации за съответствие, Протоколи от изпитания, Удостоверения, Сертификати, чертежи, необходими за приемане на обекта от оторизирани органи, и въвеждане в експлоатация.


Новите ни продукти - 


Освен изграждането на Търговски и Ведомствени обекти бензиностанции съобразени с изискванията на клиентите, цел на екипа на ПРОМОДУЛ ЕООД е разработване на нов тип обекти и продукти. Идеята е породена от дългогодишния опит, получени запитвания, наблюдения от практиката и опита на силно развити икономически страни.

Модулните станции работещи изцяло на самообслужване са нов продукт тип контейнер. Факт е, че в много страни на Европейския съюз такива обекти функционират от много години. Наложени са в следствие на редица предимствата:

- инвестицията е много по-малка от тази за обекти с подземни резервоари и монолитни конструкции на търговската част, офиса, козирката

- срока на възвръщаемост на инвестицията е много по-кратък

- компактността и малката площ, която заемат е от основнните предимства

- възможността да функционира без обслужващ персонал ограничава е влиянието на човешкия фактор

- варианти за изработка и брандиране според предпочитанията и вкуса на инвеститора,

- и други предимства


Разполагаме със собствени -

Производствена база - собствена, с обща площ 14000 м2.
Екипът ни -  професионалисти с опит над 17 години.      
Сервиз - сервизно обслужване на търговски ведомствени бензиностанции покриващо цялата страна, работим в партньорство и перфектни взаимоотношения с много лицензирани сервизи.                          
Конкурентни цени - в съчетание с високо качество, резултат постигнат от дългогодишна непрекъсната комуникация с клиентите с цел опознаване на конкретните нужди и задоволяване на изискванията.