การออกแบบภาพเคลื่อนไหว ( Animation Design )

    
     การออกแบบภาพเคลื่อนไหว ( Animation Design )
 
เนื้อเรื่องย่อ : ในยุคที่มีทหารเป็นหุ่นยนต์ปกป้อง แต่แล้วมันก็เป็นแค่จินตนาการแล้วหุ่นยนต์ที่อยู่ในจินตนาการนั้น
ก็หลุดออกมาจากโลกแห่งจินตนาการในคอมพิวเตอร์เมื่อออกมาโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ก็เห็นว่าโลกในคอมพิวเตอร์ก็จบลง โดยคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็เกิดอาการ Error ทำให้เครื่องต้องปิดตัวลงไป แต่แล้วหุ่นยนต์ก็หันไปเห็นว่า มีโลกแห่งจินตนาการแห่งใหม่รออยู่ตรงหน้า ด้วยความดีใจเลยพุ่งตัวกระโดดเข้าใส่โลกใหม่ที่รออยู่ แล้วโลกใหม่ที่รออยู่นั้นก็คือ โลกของ Windows 7

 

หลักในการทำงาน

                เริ่มจากหาคาแรคเตอร์ เมื่อได้คาแรคเตอร์มาแล้วก็ทำการหาเรื่องราวให้กับตัวละครที่เลือกมา เมื่อได้ตัวละครแล้วเนื้อเรื่องแล้ว ก็มาที่การจัดสถานที่ถ่ายทำการวางองค์ประกอบ  จัดลำดับที่จะต้องถ่ายสถานที่จริงกับ ถ่ายกับฉากบลูสกรีน เมื่อเรียงลำดับการทำงานแล้วก็ถ่าย Stockshot เก็บไว้เพื่อจะได้ทำงานในขั้นตอนต่อไป

 

การทำ Introduction โดยโปรแกรม Swish Max 2

 

 

รูปที่ 1 ส่วน Introduction ของรหัสวิชา

 

รูปที่ 2 ส่วนของ Introduction ชื่อหนังสั้น

ในส่วนของ Introduction ทำโดยโปรแกรม Swish Max 2 จะเซฟไฟล์ออกเป็น .avi เพื่อที่จะนำไปทำงานในขั้นตอนต่อไป

 

การทำงานด้วยโปรแกรม Photo Shop CS3

เพื่อการตัดส่วนที่เป็น Background ที่เป็นบลูสกรีน เพื่อนำไปตัดต่อแต่งภาพให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่ว่างไว้

 

                            

รูปที่ 3 เมื่อทำการตัด Background ออก                                                                  รูปที่ 4 เมื่อยังไม่ได้ตัดส่วนของ Background

 

 

 

                เมื่อทำการตัด Background ออกแล้วก็นำภาพทั้งหมดมาเรียงกันในโปรแกรม  Photo Shop เพื่อที่จพทำเป็น Stop Motion แบบง่ายๆเพื่อที่จะนำไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป

 

รูปที่ 5 การจัดเรียงภาพในโปรแกรม Photo Shop

 

เมื่อได้ตัวงานแล้วก็เซฟออกเป็นไฟล์ .gif แบบแต่ล่ะ Sence ออกเพื่อจะได้ตัดง่านได้ง่ายขึ้น เมื่อทำการเรียงลำดับภาพแต่ละ Sence แล้วทำการตัดต่อภาพในขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro โดยนำไฟล์ที่เซฟออกจาก Photo Shop และในส่วนของ Introduction  นำไปทำงานตัดต่อ
รูปที่ 6 โปรแกรม  Adobe Premiere Pro

                 รูปที่ 7 ส่วนของโปรแกรมที่ทำการตัดต่อในส่วนของภาพทั้งหมด

 

รูปที่ 8 ส่วนของโปรแกรมที่แสดงในส่วนของไฟล์เสียงที่ตัดต่อทั้งหมด

เมื่อตัดต่อภาพเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่เสียงเอฟเฟกต่างๆลงไปเพื่อให้หนังมีคุณภาพมากขึ้น

ในตัวโปรแกรม  Adobe Premiere Pro นี่สามารถที่จะตัดต่อภาพให้มีระยะเวลากี่วินาที จะให้หน่วงเวลาของภาพก็ได้ สามารถตัดต่อเสียงได้เหมือกับตัดต่อภาพได้เหมือนกัน ในตัวโปรแกรมก็มี เอฟเฟกให้เลือกใช้ได้เหมือนกันแต่ซอฟแวร์นี้เป็นแบบที่ต้องทำความเข้าใจในตัวโปรแกรมมากเหมือนกัน

เมื่อจัดเลียงลำดับภาพตัดต่อใส่เสียงเอฟเฟกเสร็จแล้วเราก็มาทำในส่วนของ End credit โดยใช้โปรแกรม Swish Max 2 อีกครั้ง ในส่วนของ  End credit  จะทำเป็นรูปแบบการจัดหน้าเป็นแบบมองเดรียน ( PIET MONDRAIN ) แทนที่จะเป็นช่องสี ก็มาเป็นภาพแทน
 

 
 
                                                                                            รูปที่ 9 End credit โดยโปรแกรม  Swish Max 2

 

 

 

เมื่อทำงานในส่วน End credit เสร็จแล้วก็นำไปตัดต่อในโปรแกรม  Adobe Premiere Pro ก็เป็นอันเสร็จงานในส่วนของการออกแบบภาพเครื่อนไหว

สรุปขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนในการทำแอนิเมขั่นมีอยู่แ 8 ขั้นตอนมีดังนี้

1.ไอเดียและจินตนาการ

2.โครงเรื่องโครงเรื่องจะประกอบไปด้วยการเล่าเรื่องที่บอกถึงเนื้อหาเรื่องราวทุกอย่างใภาพยนต์ตัวละคร ฉาก
     เหตุการณ์

3.บันดาลใจซึ่งจะเป็นสิ่งแรกที่เราสร้างสรรจินตนาการ

4.สคริปต์เป็นการจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องทั้งหมด

5.เขียนเรื่องย่อ

6.การเขียนบทการเขียนบทคือการทำให้ตัวละครมีบทบาทในการแสดงของแต่ละตัว

7.การทำ story บอร์ดคือการทำไห้ผู้ทำเข้าใจว่าตัวเองทำแอนิเมชั่นถึงไหน

8.เข้าสู่การทำแอนิเมชั่น

Comments