Licenties en gebruikvoorwaarden

Licenties en gebruikvoorwaarden vormen een belangrijk aandachtveld voor de Benelux GIS Geo samenwerking. Ter inspiratie nemen we hier informatie van de Stichting Geonovum uit Nederland op die op deze kwestie betrekking heeft.
 

Inleiding

Om bestaande gebruiksvoorwaarden meer transparant en consistent te maken is een raamwerk voor gebruiksvoorwaarden, Geo Gedeeld, ontwikkeld. Dit raamwerk is gebaseerd op de principes van de Creative Commons .


De standaardlicenties

Het raamwerk Geo Gedeeld gaat uit van een aantal standaardgebruiksvoorwaarden. Elke gebruiksvoorwaarde heeft een eigen icoon, een lekentekst en een juridisch bindende tekst. De data-eigenaar bepaalt welke van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing is/zijn voor zijn data of diensten. Deze selectie van één of meerdere gebruiksvoorwaarden leidt tot een standaardlicentie.

Een Geo Gedeeld licentie bestaat uit één of meer van de volgende standaardgebruiksvoorwaarden:

  • Publiek domein: het Werk is gratis en zonder voorwaarden te gebruiken;
  • Beschikbaarstelling aan derden van afgeleide Werken kan mits het oorspronkelijke Werk niet zelfstandig te selecteren is;

[deze voorwaarde is met de versie van juni 2010 komen te vervallen; hij wordt nog wel in Bijlage 6 van het Nederlands Metadata profiel versie 1.2 genoemd]

  • De gebruikslicentie is beschikbaar voor een beperkte duur;
  • Voor de gebruikslicentie is een vergoeding vereist;
  • Het Werk mag voor bepaalde doeleinden niet gebruikt worden;
  • Het Werk mag niet worden doorgeleverd aan derden;
  • Overige beperkingen.

Op de site van Creative Commons vindt u nog veel meer nuttige informatie: www.creativecommons.nl


De iconen en lekenteksten

Iconen en Lekenteksten
Icoon
Tekst
Image:Geengebruiksvv.jpg

Geen gebruiksvoorwaarden.

Op het gebruik van dit Werk zijn geen gebruiksvoorwaarden van toepassing. De maker van dit Werk stelt het Werk gratis en zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar.

Image:Naamsvermelding.jpg

Naamsvermelding.

De licentiegever verleent anderen het recht om het Werk te kopiëren, verspreiden, tonen en op en uit te voeren. In ruil daarvoor dienen de licentienemers de naam van de intellectuele eigendomhouder te vermelden. Bij de bronvermelding dient het jaartal waarin het Werk is gecreëerd te worden vermeld.

Image:Afgeleidewerken.jpg

Afgeleide Werken beperking.

Een Afgeleid Werk mag alleen aan derden beschikbaar worden gesteld in een vorm die het hergebruik van het Werk onmogelijk maakt.

Image:Tijdslimiet2.jpg

Tijdslimiet.

Licentie is beschikbaar voor beperkte duur. Zie de licentievoorwaarden voor de termijnen.

Image:Vergoeding.jpg

Vergoeding vereist.

Voor deze licentie moet een vergoe¬ding of royalty’s worden betaald. Zie de licentievoorwaarden voor de specificatie van de vergoedingen.

Image:Doelbeperking.jpg

Gebruik met doelbeperking.

Het Werk mag alleen voor bepaalde doelen worden gebruikt en/ of voor bepaalde doeleinden niet worden gebruikt. Zie de licentievoorwaarden voor de specificatie.

Image:Geendoorlevering.jpg

Doorleveren verboden.

Het Werk mag niet worden doorgeleverd aan derden zonder voorafgaande toestemming van licentiegever.

Image:Aanvullendevw.jpg

Aanvullende voorwaarden.

Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing voor het gebruik van dit Werk. Zie de licentievoorwaarden voor de specificatie.

Comments