Ambtelijke Stuurgroep

De ambtelijke stuurgroep SBGG is het besluit en beleidsorgaan van de samenwerking. Uit de ambtelijke stuurgroep is een dagelijks bestuur samengesteld om de lopende zaken te sturen en de bijeenkomsten van de ambtelijke stuurgroep voor te bereiden.

Uit de ambtelijke stuurgroep zijn tevens twee werkgroepen gevormd die met inhoudelijke thema's aan het werk zijn gegaan.

De ambtelijke stuurgroep is in 2010 enkele malen bijeen geweest. In 2011 heeft nog geen bijeenkomst plaatsgevonden. Voor de maand september 2011 wordt een bijeenkomst gepland.

AX
 

Comments