Ideánk az iskoláról

Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. 

Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (…) 

A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. 

Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk." 

(Rudolf Steiner) 

 


hittan információk 
>>>>>2021/22 tanév
 

Fontos tudnivalók:
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet  - 
A 2020-2021.tanév rendjéről


SEGÍTHETÜNK? 

Az iskolánk életét közvetlenül irányító és koordináló Siófoki Klebelsberg Központ a Balatonendrédi Általános Iskola vezetését és tantestületét, annak munkáját és tevékenységét és jó gyakorlatait elismerő oklevéllel jutalmazta. Köszönjük!

Comments