Ideánk az iskoláról

Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. 

Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (…) 

A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. 

Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk." 

(Rudolf Steiner) 

 

SEGÍTHETÜNK? 

Kedves gyerekek, felnőttek. Szeretettel várjuk a rendezvényre nem csak iskolánk első néptáncos csoportjainak tagjait és szüleiket, de az osztálytársakat, barátokat, ismerősöket, a falu érdeklődő lakóit is. Műsorukban bemutatják, mit tanultak egy év alatt Balázs bácsival, és reméljük a jövő tanévben mások is kedvet kapnak a néptánc tanulásához.

Comments