ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [6 พฤษภาคม 2563] เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2563
  • [1 พฤษภาคม 2563] ประกาศขอเลื่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา2563 ระดับชั้น ปวช.2 3 และปวส.2

 ภาพกิจกรรมวิทยาลัย 


การแข่งขันกีฬาริมสระเกมส์
    ประจำปีการศึกษา 2562    


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี
               ประจำปีการศึกษา 2562                

ข่าวสารด้านการศึกษา