แจ้งเพื่อทราบ

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุม SBM

โพสต์28 ส.ค. 2557 01:08โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการศึกษาดูงานประเทศพม่า

โพสต์28 ส.ค. 2557 01:06โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1


ประชุมการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

โพสต์25 ส.ค. 2557 23:48โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1


โครงการศึกษาดูงานประเทศพม่า

โพสต์25 ส.ค. 2557 23:46โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1


ประชุมหลอมข้อมมูล 17 ก.ค. 57

โพสต์15 ก.ค. 2557 18:23โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2557 21:19 ]


ร่างคำสั่งคณะกรรมการหลอมข้อมูล

โพสต์13 ก.ค. 2557 07:28โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกรายชื่อในแต่ละองค์ประกอบ โรงเรียนละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ แล้วส่งกลับที่ nokjittima73@gmail.com ภายในวันที่ 16 ก.ค. 2557  เพื่อจะดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียนเชิญประชุมเพื่อหลอมข้อมูล

โพสต์13 ก.ค. 2557 07:16โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต 1 ส่งตัวแทนโรงละ 1 คนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและหลอมข้อมูลในภาพรวมของสหวิทยาเขต ในวันที่ 15 ก.ค 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารเกียรติสุระนนท์ ชั้น 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

1-10 of 35