แจ้งเพื่อทราบ

ขอความร่วมมือรับสลากกาชาดตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

โพสต์11 ธ.ค. 2556 19:23โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2556 19:26 ]

 

การจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ถนนคนเรียน

โพสต์20 พ.ย. 2556 23:21โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ ถนนคนเรียนฯ

โพสต์18 พ.ย. 2556 00:01โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

เรียนเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมการจัดนิทรรศการ

โพสต์17 พ.ย. 2556 17:33โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์13 พ.ย. 2556 18:00โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

รายงานผลการลงทะเบียนของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม 1

โพสต์5 พ.ย. 2556 18:44โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

เชิญประชุม ในวันที่ 11 พ.ย. 2556 เวลา 13.00 น. ณ น.น.เบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์1 พ.ย. 2556 00:21โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

เพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการผลงานเด่นเข้าร่วมเสนอกิจกรรมถนนคนเรียน    ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖

รายงานผลและการกรอกข้อมูลร.ร.ที่เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค

โพสต์31 ต.ค. 2556 23:58โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 กลุ่มที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์30 ต.ค. 2556 02:30โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2556 19:37 ]

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 กลุ่มที่1 (ฉบับปรับปรุง)

โพสต์25 ต.ค. 2556 20:51โดยเบ็ญจะมะ สหวิทยาเขต 1

1-10 of 21