ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลองค์ประกอบตามตัวชี้วัด  

วิเคราะห์ และหลอมข้อมูลในภาพรวมของสหวิทยาเขต 1

ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น .

ณ ห้องประชุม อาคารวิชาการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 
 

 
  
 
เครดิตภาพ ** คุณครูจิตติมา  แท่งคำ
                 สำนักงานเลขาสหวิทยาเขต 1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 9 ไฟล์จากหน้า เอกสารดาวน์โหลด

 
หน้าเว็บย่อย (1): 1