El mòdul de sensors de les nostres sondes espacials

Es diu micro:bit. És un petit ordinador que disposa d'un microcontrolador, diversos sensors integrats, un sistema de visualització format per una matriu de 25 LEDs i un sistema de telecomunicació que permetrà a les nostres sondes comunicar-se
amb l'estació terrestre de seguiment de la missió.
Per fixar-lo al cos de la sonda utilitzarem un suport imprés en 3D.


Comments