Exhibitions‎ > ‎

Exhibiion o the art colony in Bitola, Macedonia

PREVIOUS * EXHIBITIONS *  NEXT
ЛИКОВНО - КНИЖЕВНА КОЛОНИЈА “БИТОЛА 2013“

Организатори: “Јавност“ - Битола и “Македонија Презент“ - Скопје

Место на одржување: Вила “Дајмонд“ - Битола

Термин на одржување: 14-19.10.2013 година

Учесници на Колонијата: 

Христо Петрески, Трајче Кацаров, Борче Минов, Елена Пренџова, Симонида Филипова Китановска, Гоце Илиевски, Владимир Илиевски, Марија Мешкоска, Валентина Толеска, Анета Ивановска Симјановска, Искра Беличанска, Панде Петровски, Стојче и Емилија Тоциновски

Сите учесници ќе создаваат дела на теми од Градот Битола, но и на слободни теми по избор на самите автори

Целта е да дојде до полн израз нераскинливата врска на книжевноста и ликовната уметност, при што на Ликовно-книжевната колонија ќе се создадат нови дела во кои, пред сî, ќе биде овековечена денешна Битола, која е неразделно поврзана со минатото, традициите, својата оригинална и специфична архитектура, обичаите и градскиот живот.

Преку книжевно творештво (поезија, проза, записи и есеи), но и ликовно творештво и уметничка фотографија, Ликовно-книжевната колонија годинава ќе се одржи првпат, а за во иднина се планира таа да биде традиционална.


 More info:

http://www.plusinfo.mk/vest/109552/Knizhevno-likovna-kolonija-vo-Bitola

http://makfax.mk/320522


Comments