Search results

Showing 1 result for Staf Rummens

Paul van Ostaijen als prozaschrijver Feb 11, 2011, 7:01 AM by Thomas Crombez

... 3 January 1952 Place Antwerpen, Bass Taverne, De Keyserlei, 2000 Antwerpen Participants De Nevelvlek // Staf Rummens Voordracht door Staf Rummens met declamatie. De voordracht is voorbehouden voor de leden

Home ‎>‎ Events ‎>‎ 1952 ‎>‎ Paul van Ostaijen als prozaschrijver