Search results

Showing 1-5 of 5 results for Julien Vandiest

Voordrachtencyclus Feb 11, 2011, 7:02 AM by Thomas Crombez

... 12 Place Antwerpen, In 't Ruim van La Perousse, Ponton Steen Participants De Nevelvlek // Julien Vandiest // K.N. Elno // Herman van San // Jan Walravens 1. Avant garde geest en Moderne ...

Home ‎>‎ Events ‎>‎ 1954 ‎>‎ Voordrachtencyclus

Europa en de aardrijkskunde: de tweespalt tussen Oost en West heeft geografische oorzaken Feb 11, 2011, 7:03 AM by Thomas Crombez

Timeline Date 24 December 1954 Place Antwerpen Participants De Nevelvlek // Julien Vandiest Voordracht door Julien Vandiest

Home ‎>‎ Events ‎>‎ 1954 ‎>‎ Europa en de aardrijkskunde: de tweespalt tussen Oost en West heeft geografische oorzaken

Denkvormen van morgen Feb 11, 2011, 7:01 AM by Thomas Crombez

Timeline Date 17 January 1952 Place Antwerpen Participants De Nevelvlek // Julien Vandiest Voordracht door Julien Vandiest

Home ‎>‎ Events ‎>‎ 1952 ‎>‎ Denkvormen van morgen

De nieuwe kunst Feb 11, 2011, 7:02 AM by Thomas Crombez

... 1954 Place Antwerpen, In 't Ruim van La Perousse, Ponton Steen Participants De Nevelvlek // Julien Vandiest // K.N. Elno // Herman van San // Jan Walraven // Tone Brulin Debat met Julien Vandiest ...

Home ‎>‎ Events ‎>‎ 1954 ‎>‎ De nieuwe kunst

Toon Brouwers, Van declameren naar spelen: Theateropleiding te Antwerpen van Conservatorium en Studio tot het Herman Teirlinck Instituut (2003) Mar 31, 2010, 8:09 AM by Thomas Crombez

... algemene cultuur”, waarvoor in de loop van de jaren eminente academici zoals Guy Voets, Julien Van Diest, Michel Oukhow, Carlos Tindemans en Jaak van Schoor werden aangetrokken. Op aandringen van ...

Home ‎>‎ Publications ‎>‎ Toon Brouwers, Van declameren naar spelen: Theateropleiding te Antwerpen van Conservatorium en Studio tot het Herman Teirlinck Instituut (2003)