Introductie

Vanaf halverwege de jaren tachtig ontstaat er geleidelijk aan een onderstroom in het Belgische uitgangsleven die zijn oorsprong kent in tal van elektronische muziek. Monotone elektronische en grotendeels instrumentale platen met een zware en zich tergend traag voortslepende beat veroveren de dansvloer. In 1988 krijgt het kind de naam New Beat.

Deze muzikale evolutie vertoont veel parallellen met de evolutie van de Acid House van pakweg Londen en Chicago, maar is als genre evengoed volstrekt uniek. Je herkent de New Beat aan de donkere klanken en het trage tempo. Op het moment dat wereld danst op platen met minstens 120 beats per minuut, ligt het tempo in New Beat clubs zelden hoger dan 110 beats per minuut.

New Beat is gegroeid uit een verzameling van stijlen dat men vanaf 1985 de AB Sound is gaan noemen en schatplichtig is aan Italo Disco, New Wave, E.B.M., de Balearic Sound en zelfs Chicago House. Tal van Belgische producers zijn deze AB sound zelf beginnen namaken, hetgeen men op gegeven moment New Beat is gaan noemen. Die AB Sound en de New Beat breekt in enkele specifieke discotheken door vanaf 1987, wordt razend populair in het jaar 1988 en halverwege 1989 doet de commercialisering het genre definitief de das om. Waarna niemand zichzelf nog met deze stijl  geassocieerd wil zien. Vanaf eind 1989 is het alsof New Beat nooit heeft bestaan…

In de 18 maanden dat New Beat wel  degelijk heeft bestaan zijn er ruim 500 unieke vinylplaten uitgebracht in het genre. Het allergrootste gedeelte van die platen is door de snelheid en de middelen waarmee ze zijn gemaakt van eerder bedenkelijke kwaliteit. Een 100 tal van die platen zijn zeker wél een vermelding waard. (En meer dan 100 platen heb je trouwens niet nodig om een nacht lang een discotheek in vuur en vlam te zetten.) Nooit eerder werden platen van eigen bodem zo vlot verkocht. Elke nieuwe maxi single gaat in 1988 en 1989 op een week tijd gemakkelijk meer dan 1000 keer over de toonbank. Om deze muziek buiten de discotheken te horen, zit er trouwens niets anders op dan het te kopen in de platenwinkel, want New Beat komt amper aan bod op radio of TV.

In andere landen krijgt het genre aanvankelijk zelfs veel meer media aandacht dan in eigen land, alwaar het van dag één word verguisd. Maar ondanks die massale vraag vanuit het buitenland, zijn de Belgische labels er nooit helemaal in geslaagd New Beat succesvol te exporteren.

 

New Beat is uniek omdat het vanaf het prille begin ‘underground’ muziek tot bij een ‘mainstream’ publiek heeft gebracht. De discotheken waar deze muziek is ontstaan, worden bezocht door een alledaags en 'middle of the road'-publiek. Meestal doorsnee middenklasse jongeren die ver van eender welke subcultuur op New Wave platen dansen waar zelfs de meest doorwinterde New Waver het bestaan niet van kent. De sleutel tot het succes van de AB Sound is exclusiviteit: hippe discotheken, peperdure platen en exclusieve kleding. De New Beat ontstaat aanvankelijk uit zakelijke belangen. Diezelfde zakelijke belangen brengen het genre tot bij het grote publiek en doen het uiteindelijk ook de das om.   

New Beat biedt voor een nieuwe generatie dj´s en producers de kans om de platenwinkels te openen en de platenlabels uit de grond te stampen die tot op de dag van vandaag over gans de wereld bekend zijn. Ook tal van gekende discotheken openen tijdens de hoogdagen van de New Beat voor het eerst hun deuren. Door het succes van de New Beat blijft het kleine België tot diep in de jaren ´90 wereldwijd de dansmuziek domineren.

Volgens de legende zou New Beat zijn ontstaan nadat een dj per ongeluk  Flesh van A Split Second op het verkeerde toerental draaide, waarna ze meer en meer New Wave platen op 33+8 toeren, in plaats van 45 toeren zijn gaan draaien. De desbetreffende dj en de plaats waar deze zich bevond op het moment van de feiten is in elke versie van die legende weer anders. Dit verhaal is echter heel kort door de bocht. En de waarheid is veel genuanceerder dan dat.

Deze website vertelt voor het eerst het ware verhaal van de New Beat én van de New Beat toen het nog gewoon AB Sound werd genoemd.

 © 2014, Vandenhende Kristof
Uitgegeven in eigen beheer
(Vandenhende.kristof@telenet.be)

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.