Zoenoffer


 

 Belgische Christadelphians

 

 

 

Redding

 

 

Dankbaar voor verkregen Offer 

De Gezondene 

De Onschuldige 

Het Beschreven Lam 

Lam van God 

Het Zoenoffer 

Jezus moest sterven 

Onschuldig Lam 

Priesterschap van Christus 

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 

Zoon van God 

 

Nieuw Verbond  

Atonement:

Crucifixion for suffering 

Expiatory Sacrifice


 

 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


 

 

 

-_-_-_-

 

 

Gerelateerde artikels op aanverwante en andere websites: [For the MSN and Multiply website articles you may copy the title and put it in the search bar of our more recent websites like the News site Our (Christadelphian) World.]

 [Neem de titel als basis op onze meer recente websites te zoeken a.u.b. (zie nevenstaande kolom)]

Christus als de losprijs 

 

Christus kwam tot volheid van leven omdat Hij kon aantonen boven al die wereldse verzoekingen te staan 

Jezus had een vrije keus zoals ook wij deze hebben 

Christus ligt in de handen van God. Hij is de gezondene van God 

De Verlosser zal ingrijpen 

De kracht die Jezus ons geeft om de wereld te overwinnen. - Lam van God

Oude Tijden - Lam van God #1 

Jezus moest sterven - Opgedragen aan God als een vlekkeloos Lam #2 

Christus stierf als onschuldig Lam - Lam van God #3a 

Christus stierf als onschuldig Lam - Lam van God #3b 

Lam van God #4 Het Beschreven Lam

De Onschuldige - Lam van God #5

Dankbaarheid - Lam van God #6 

 

 

 

Als Jezus God was, dan was zijn strijd tegen de zondemacht geen echte strijd 

Jezus heeft de zonde overwonnen door in volmaakte gehoorzaamheid volledig Gods wil te doen

Beloften - promises which centered in Him 

Beloofde vertolker der beloften 

Hij die gezonden is naar de aarde 

Hij is de Zoon van God 

Bereid gevoeld om zich op te dragen + Bereidwillig aanvaardde Gods Zoon de toewijzing.

Beseffen wat Jezus voor U gedaan heeft  

Bewijsmateriaal Verrijzenis 

Erkenning van Jezus 

Evangelie is een onvoorwaardelijk aanbod van Gods genade in Jezus Christus  

genade van Jehovah kunnen wij voor niets krijgen 

Genadegave tot groei 

Verlossing van zonde en dood geschiedt door de betaling van een prijs 


 

 

Brood uit de hemel dat een gelovige moet opeten (Jo 6:50,51) 

Brood uit de hemel dat een gelovige moet opeten (Jo 6:50,51) = manna 

Jezus Bemiddelaar tussen God en Mens 


 

 

 

 

 

 

Christ was a man  (pdf)

Christ was offered worldly choices

Birth the Promised True Peace on Earth 

Body and the Blood #3 representation of the cup

foreordained before the foundation of the world

Forsaken (at the cross) 

Jesus Christ, His Sacrifice 1

Jesus Christ, His Sacrifice 2

 

Suffering on the stake

 

Christ is the indwelling of the embodiment of complete divinity." (Col 2:9) 

Christ pleased God perfectly 

God was in Christ reconciling to Himself a world of humankind 

he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever.—John 14:16 

Jesus is the reason for the season 

Jesus said unto them, I am the Bread of Life: he that cometh to me shall never hunger

One Mediator between God and man  1

One Mediator between God and man 2

 

Christ in the sufferings of this present time 

Satan was asking him to violate his Covenant