Wie, wat en hoe Christadelphians


Gegevens omtrent Broeders in Christus 


De Christadelphians of Broeders in Christus is een wereldwijde groepering van Vrijë Christenen die als Bijbelonderzoekers het Woord van God ernstig ter hand nemen en trachten te volgen. Door de eeuwen heen hebben mensen ingezien wat ze al of niet hoorden te geloven en hoe zij welke waarheden moesten gaan opvolgen. Oorspronkelijk konden verscheidene Waarheidszoekers of Bijbelvorsers gelijkenisssen in meerdere leerstellingen vinden. Vastberaden in hun zoektocht naar de Schepper van deze wereld en door hun interesse kwamen ze ook tot het besluit dat anderen het Woord van God dienden te leren kennen en vonden zij het belangrijk dat de Heilige Schrift of het Boek der Boeken ook voor alle mensen leesbaar zou zijn. Alsook wilden zij dat anderen de rijkdom van die Geschriften zouden ontdekken en deze schatkamer gaan waarderen en doeltreffend zouden kunnen lezen. Om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken werden de Hebreeuwse en Griekse geschriften vertaald naar de verscheidene volkstalen door de godsdienstige Bijbelvertalers.

Doorheen de eeuwen heen zijn er genoeg mensen geweest die inzagen waarom zij de Bijbel moesten ter hand nemen om bewust te lezen en bestuderen. Zij durfden er op vertouwen dat de bovennatuurlijke kracht van God hen wel zou leiden en inzicht geven. Met hun inzicht dat het Woord van God tot ons was gebracht in de Heilige Schrift konden zij meerdere vertalingen vergelijken en hun bevindingen verder onderzoeken en plaatsen tegenover andere leerstellingen. De Bijbelonderzoekers of Bijbelvorsers waren er van overtuigd dat men kon vasthouden aan een bepaald geloof zonder dat men zich helemaal van de wereld zou moeten afzonderen en er zijn stem niet zou kunnen laten horen . Ook al brachten hun besluiten conflicten in de omgeving tot stand konden zij voelen dat zij geen uitzonderinge waren in hun denken. Meer en meer gingen zij zich van bepaalde denominaties distanciëren. Of het nu lekenbijbels of andere vertalingen waren, ernstige lezers kwamen tot gelijkaardige conclusies en over heel de wereld waren er personen die de gelijkheid van denken inzagen en daarin ook hun verbondenheid gingen inzien. Uit allerlei strekkingen kwamen zij tot zelfde eenvormige ideeën die hun deden besluiten zich in die gedachtengang als Broeders en Zusters in Christus te gaan beschouwen.

Men kan zich afvragen of het Christendom nog een toekomst heeft. Ook kan men zich bevragen waar men wil staan in de wereld en welke weg men wil opgaan. Over heel de wereld kan men vaststellen dat het geloof in één God sterk verminderd is en dat het kerkbezoek tot zeer lage waarden gedaald is. Alhoewel die leegloop van de kerken niet hoeft te betekenen dat al die mensen ook God ter zijde hebben laten liggen. Het kerkgebeuren is meestal ook helemaal opgeslorpt door het werelds gebeuren en heeft helemaal geen centrale plaats meer in het gezin.

Wij zijn er van overtuigd dat Jezus een Boodschap heeft verkondigd die wij zeker ter harte willen nemen. Hem aanschouwen wij dan ook gerust als het Fundament van de Kerk waar wij deelgenoten van willen zijn. Die Kerk hoort ook te worden wat Christus wilde dat de Kerkgemeenschap zou worden. Men kan zich afvragen of het wel belangrijk is om tot een Kerkgemeenschap te behoren. Alsook moet men beseffen dat de Kerk niet het gebouw betekent dat de mensen zich meestal voorstellen als zij het over een Kerk hebben. De taak van de Kerk is mensen tot God te brengen. Niemand kan zich ontdoen van zijn eigen verantwoordelijkheid. Zelf moeten wij onze keuze voor God bepalen. Onze betrachting is anderen te helpen bij het maken van hun keuze. Daarom raden wij iedereen aan om zelf na te gaan wat er werkelijk geschreven staat in de Bijbel. Graag helpen wij u bij uw verder onderzoek.

Indien u er niet voor terugschrikt om contacten te hebben met een zeer kleine gemeenschap bent u steeds welkom bij ons of bij andere leden van onze kleine Gemeenschap.

Voor verdere artikelen en informatie kan u steeds terecht bij: de Belgische Christadelphians of andere verenigingen van de Broeders en Zusters in Christus wereldwijd verenigd in de gemeenschap van Christadelphia.


Vervolg:

Christadelphian mens


+

Vindt meer over de Christadelphians en hun denkwijze in de verscheidene artikelen op de websites van:

de geloofsgemeenschap van Broeders en zusters in Christus of Christadelphians in België: Ecclessia Brussel-Leuven

en op de algemene site van de Broeders in Christus te België
Associatie van Christadelphians: Wereldwijde contactpunten en organisaties: Christadelphian Links

Wereledwijde Geloofsgemeenschap van Broeders en Zusters in Christus


Overtuiging van de Christadelphians of Broeders in Christus

een Gemeenschap Gericht op God maar tevens een Gemeenschap Gericht op Jezus

een geloofsgemeenschap Getuigend voor de ene Ware God Jehovah: Getuige of Broeder

Navolgers van Christus

Kernpunten van ons geloof

Ook u kan Samen met ons op stap gaan

wij willen u helpen om Stappen te ondernemen en tot het Ware Geloof te komen

en nodigen u graag uit op onze Samenkomsten waar u tot inzicht kan komen Waarom het zo noodzakelijk is om samen te komen, te vergaderen, de Bijbel te lezen en te bestuderen. Lees daarom: Wat en Waarom Ecclesia.


Vindt ook Veel gestelde vragen en Wat wij als geloofsgemeenschap willen geloven , Wat Christadelphians leren en wat Onze Hoop is


+

Vindt ook een Gastenboek en hoe u ons ook kan Steunen en wij Elkaar kunnen Helpen


In de hoop u op een dag te mogen ontmoeten op één van onze ontmoetingsplaatsen,
zoals de Ecclesia Brussel-Leuven
of bij andere leden van