Relatie tot medemens

Christen in de maatschappij 

 

-_-_-

Omtrent onze verhouding met God, Jezus en onze medemens kan u best meer te weten komen in onze nieuwere websites en in de trilogie Op zoek naar God (zie zijkolom)

 

Aanverwante artikelen op andere websites: 

 

Eén met Christus, één met elkaar  

In elkaar zijn 

Liefde jegens de mens 

Liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid

eenieder heeft zijn of haar kwaliteiten en specialiteiten te gebruiken  

Hoe ga je met elkaar om met verschillend geloof 

Leven als een ganzenspel 

Leven naar het evangelie is wat elke Christen zou moeten doen 

Liefhebben - Geliefden, laten wij elkander l

Probeer iemand te helpen om dat diepste behoefte van mens nodig is 

Relatie Jodendom Christendom 

Relatie met godsgeloof 

Toewijding aan anderen 

Vooroordelen tegen Christenen 

Ware Christenen uiteindelijk gaan distantieren van denominaties

 

 

 

fundamentalisten groeperingen willen gedachten opdringen 

Gedrag afstemmen op wat wij geloven 

Gedrag niet afstemmen op deze wereld 

levenshouding, ethiek en menselijke waarden 

geen echo zijn van de wijze waarop mensen mij behandelen 

Levensstijl 

Geloof - omgaan met verschillen 

Geloof delen met anderen 

Hoe het goede nieuws verkondigen aan de inwoners van de grote steden van Europa 

zwaartepunt van de wereldchristenheid 

 

geloof en wetenschap, geloof en politiek, geloof en onderwijs en geloof en werk 

gevangene zijn die zich naakt zal moeten durven opstellen voor de spotters en de liefhebbers van het materialisme

Huwelijk - ontwaarding 

Huwelijkspartners die van liefde en achting blijk geven 

Gevolgen van een echtscheiding 

Geweld van de liefde  

God navolgen of de wereld? 

Godsdienstvrijheid voorwaarde toetreden EU 

Pleidooi voor broederschap tussen christenen

 

Ieder ouder denkt het beste voor zijn kinderen te doen

 

 

 

Goedheid en Liefde jegens de mensen 

Problemen zien als gouden kansen 

Haat, nijd en jaloezie zijn elementen welke wraak doen ontstaan en moeilijkheden in deze wereld brengen 

Neerslachtigheid, ontmoediging, vernedering 

Woede en Vertrouwen 

Woede opheffing 

Woede verwerking 

Houding tegenover hen die kwaad zijn op ons 

oog voor een oog, een tand voor een tand 

onverdraagzaamheid tegen andersdenkenden 

kwade bedoelingen inzien - Woede & Ontkenning van Wrok 

Omgaan met angst 

Omgaan met Meningsverschilen 

mededogen hebben met de lasteraar 

mensen-behandelen-op-betere-wijze-dan 

Negatieve gedachten komen niet enkel van ons uit, soms worden negatieve elementen ons opgedrongen 

niet met alles zo maar tevreden moeten zijn 

open geest moeten hebben en open moeten staan om anderen te ontvangen

open houding bevorderen, gericht op communicatie en ontmoeting 

oplossing voor het probleem voor gelovigen die zich gepusht voelen 

Pijn kunnen stelpen - iemands 

 

 

 

 

 

Hip-hop cultuur - Overbrugging Kerk 

Homosexualitiet - Hoe omgaan met 

Seks en de Bijbel

seksualiteit binnen het huwelijk

Wie bepaalt moraliteit? 

 

menselijke grondwet is materie 

Religie en politiek 

multiculturele samenleving, milieu, internationaal terrorisme, complex => oplossingen onbereikbaar 

veranderingen in sociale gedragspatronen en technologie 

 

Moslims en westerlingen verschillen sterk in mening 

Respect voor verschil in denken 

Soms lijken wij wel de eenzaam achtergelaten gevangenen  

 

 

 

 

Religie, Wet en Leven

individuele vrijheid & godsdienstkeuze 

Nederland tegelijk Geseculariseerd & erg Religieus 

Ontkerkten terug naar de Kerk brengen 

Sekten sleutel om te bepalen of een groepering een sekte is 

 

 

 

 

Jezus enige hier op aarde als een volmaakt mens geboren 

Kan een persoon Redding verliezen 

Kan niemand zich ontdoen van zijn eigen verantwoordelijkheid 

Kiezen voor de wereld of voor Jehovah

Verlokkingen komen niet van God 

 

 

Werkt u er aan mee om een Open en bevestigende groep te vormen 

 

 

Let us judge our love for others Pr 17:17 

 

exhort each other 

Being generous and working for the happiness of others

Humanity in a state of alienation 

human life - Murder is the unauthorized and intentional taking of a 

Keep watch on yourselves, or your hearts will become dulled by carousing 

man’s faith must be manifested in righteous works

People cry out because of the excess of oppression

People don't hunt out "loopholes" when they are seeking to love God and neighbour 

present your body-members as slaves to that righteousness resulting in holiness

Religious intolerance is not confined to dark corners of the world like Iran 

similarities between apostate Judaism and apostate Christianity

Taking care of your body and shunning bad habits