Belgische Christadelphians

Publicaties & Uitgaven van de Broeders in Christus

 

Belgische Christadelphians

 


 Lectuur

Nieuwe uitgaven 2007

Tijdschriften

 Publicaties

AdressenBroeders in Christus Wereldwijd


Adressen Broeders in Christus België


 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***

Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 


Rond de Bijbel

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

Rond God de Allerhoogste

Niet zeker dat er een God is

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God

Is God Drie-eenheid

Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Relatie tot God

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 

Rond Jezus

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 

 

 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRelatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 


 

 

Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaBeschikbare boeken, boekjes Broeders in Christus Nederland & België

Overzicht per december 2006


Boeken

Terug naar de Bijbel

(Is de Bijbel Gods boodschap aan mensen? 96 pagina’s A5)

Op de Bijbel kun je bouwen

(Redenen om op de Bijbel te vertrouwen. 42 pagina’s A5)

De Bijbel als boek

(De geschiedenis van het ontstaan van de Bijbel als schriftelijke bron van Gods openbaring. 56 pagina’s B5)

De Uitdaging van Bijbels Christendom

(Een kritische beschouwing van een wetenschapper van de vraag of de Bijbel in de moderne wereld van wetenschap en atheïsme nog iets betekent. 245 pagina’s A5)

Gods vergeten woord

(De oorspronkelijke boodschap van ‘in den beginne’ tot ‘God alles in allen’.

229 pagina’s A5)

Operatie Mens

(Een basisuitleg van Gods doel met de schepping en van zijn ‘cursusboek’ de Bijbel.

264 pagina’s A5)

Zo zegt de Here

(Korte beschouwingen van fundamentele leerstellingen. 50 pagina’s A5)

Wie is Jezus Christus?

(Het getuigenis van het Nieuwe Testament over Jezus. 76 pagina’s A5)

Verzoend met God

(Een studie naar het Bijbels begrip verzoening. 118 pagina’s A5)

Nieuw leven in Christus Jezus

(Wat is de betekenis van de doop? 44 pagina’s A5)

De nederigheid van Christus

(De Knecht in Filippenzen 2; 16 pagina’s A5)

De Bijbel en zijn roeping

(Wat betekent Christus’ roep ‘Komt tot mij’? 48 pagina’s A5)

De christen als discipel

(Wat betekent het Christus te volgen? 32 pagina’s A5)

De Christelijke hoop op leven

(De realiteit van de dood en de Bijbelse hoop op leven. 52 pagina’s A5)

Leven na de dood

(Een studie van wat de Bijbel zegt over leven na de dood. 92 pagina’s A5)

De wederkomst van Christus Jezus

(De Schriften over Christus’ wederverschijning. 52 pagina’s A5)

Uitzicht op de toekomst

(Een studie naar wat de Schriften zeggen over de tijd van Christus’ wederkomst.

172 pagina’s A5)

Israël in Gods Heilsplan

(Wat is de rol van het volk Israël in Gods heilsplan? 192 pagina’s A5)

Jeruzalem in Gods Heilsplan

(De ogen van vriend en vijand zijn altijd gericht op de stad die God Zich tot woning verkoos. 56 pagina’s A5)

Gelijkenissen van de Here Jezus

(Jezus’ illustratieve onderwijs aangaande het Koninkrijk van God. 108 pagina’s A5)

Gods verbond met David

(God beloofde David een zoon die eeuwig in Jeruzalem zou regeren. 44 pagina’s A5)

Mijn knecht Mozes

(Het geloof en de uitdagende taak van Gods dienaar Mozes. 152 pagina’s A5)

De Duivel en Satan

(Een Bijbelse verklaring voor de oorsprong van zonde en kwaad. 54 pagina’s A5)

De sabbat

(Behoren christenen de sabbat te houden? 24 pagina’s A5)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

 

Cursussen

  1. Notities bij het Bijbelleesplan

Elke maand ontvangt u notities en commentaar op de hoofdstukken die u leest met het Bijbelleesplan. Wanneer u wilt kunt u een aantal vragen over het gelezene beantwoorden en opsturen naar uw cursusbegeleider.

  1. Het Koninkrijk Gods

Een 10-delige Bijbelstudie over Christus’ komst en koningschap.

Per deeltje 10 pagina’s A5.

 

 

Bestellingen

 

De Broeders in Christus 

Postbus 520
Nl 3800 AM Amersfoort

 of via Email: info(at)broedersinchristus.nl