Persoonlijkheid

Christelijke eigenwaarde 

Onder constructie.

Zie verder in de linken. 

 

 

Aanverwante artikels op andere websites:  (Voor de Multiply artikelen bent u best te titelte copiëren en als zoekopdracht in te geven op Our Word, het Blog met Nieuws rond religeuze onderweropen - zie naaststaande colom)

 

Zelf een persoonlijke geloofsleer kiezen 

Zelf tot actie om gaan en zijn geloof in daden omzetten 

 

Zelfvertrouwen kun je niet kweken… je moet het pakken

Mensen behandelen op betere wijze dan zij doen

Innerlijke stem - luisteren naar of negeren

Intentie van het laten verlopen van gedachten

Zonder inwerking van Gods Geest minder makkelijk (of zelfs niet) tot volledige zuiverheid van leven kunnen komen

 

Gebrek aan geloofsbeleving

 

Relatie met godsgeloof

Bang iets te moeten doen

Niet doortastend of bang iets te moeten doen 

Niet in geslaagd zonde te verwijderen of de dood uit te bannen 

niet met alles zo maar tevreden moeten zijn

Niet uit de koers raken 

niet voldoende in de geestelijke wijsheid gevormd en opgebouwd zijn

Ontdoen van zijn eigen verantwoordelijkheid - kan niemand zich

 

toon wie je bent zonder complexen en zonder arrogantie

Tot bewust zijn komen voor huidig leven

 

Vastberaden om door te zetten in uw zoektocht naar God

Vasthouden aan een bepaald geloof hoeft niet in te houden dat men zich helemaal van de wereld afzondert en er zijn stem niet zou kunnen in laten horen

 

 

Denkt niet vanuit angst, denk vanuit geloof 

beperkingen - niet weerhouden door uw

beproevingen stellen ook ons geloof op de proef

Verbijstering, onmacht en acceptatie en verwerking rond zelfdoding

 

Verheerlijken van zijn eigen persoonlijkheid 

Hard zijn voor lichaam

Lang en gelukkig leven in weelde of in armoede

Leven in stilte 

Leven met geestelijk-spirituele diepgang


Tegenover elkaar staan 


Liefde jegens de mens 

Liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid

Liefde tegenover wreedheid - Auschwitz 

Liefhebben - Geliefden, laten wij elkander


durven vertrouwen

Gedrag niet afstemmen op deze wereld

Gedrag afstemmen op wat wij geloven

Geergerd - wees niet snel

mededogen hebben met de lasteraar 

Houding tegenover hen die kwaad zijn op ons

kwade bedoelingen inzien - Woede & Ontkenning van Wrok

Telkens woede voor onze ogen staat moeten wij ons vermannen en bidden tot God

Verzetten op onjuiste manier tegen boosdoeners 

 

 

 

boosheid & onze houding 

jaloezie - Haat, nijd en - zijn elementen welke wraak doen ontstaan en moeilijkheden in deze wereld brengen

jaloezie haat, nijd 

Meningsverschilen - Omgaan met 

Denken open stellen naar andere meningen

eenieder heeft zijn of haar kwaliteiten en specialiteiten te gebruiken

Negeren - Afzijdig blijven gedachten of raadgevingen die in ons opkomen

Houdt uw geloof niet voor uzelf 

blijven vol goede moed en blijven er tegen aan gaan 

Moeilijke tijden worden heerlijke tijden wanneer ze het beste in u naar boven halen

oplossing voor het probleem voor gelovigen die zich gepusht voelen  

 

oude mens, die in Adam is, doden en een geheel ‘nieuwe mens’ in Christus worden

 


Ophoping van erotische spanning
 

Opkomen van gedachten

 

Seksuele onreinheid - wat zegt God eigenlijk + reacties seks onreinheid 

Seksuele spanning te vermijden of te verminderen

Zedelijkheidsbegripverloren 


Masturbatie - Wat zegt God eigenlijk

Masturbatie niet toelaatbaar #1 Toestand 

Masturbatie niet toelaatbaar #2 Gedachten rond zichzelf 

Masturbatie niet toelaatbaar #3 Natuurlijke omgang 

Masturbatie niet toelaatbaar #4 Omgang met elkaar

Masturbatie niet toelaatbaar #5 Vleselijke Begeerte 

Masturbatie niet toelaatbaar #5 Wees slaaf en toch geen slaaf 

Masturbatie niet toelaatbaar #6 Zaadlozing 

Masturbatie niet toelaatbaar #7 Vermijden of verzet 

Masturbatie niet toelaatbaar #8 Gods hulp Verborgen Zwakheden Over 

Masturbatie niet toelaatbaar #9 Door God verschafte hulpmiddelen Neerslachtigheid, ontmoediging, vernedering 

Neerslachtigheid, ontmoediging, vernedering

negatieve gedachten de baas te zijn - Een legioen Omgaan met angst 

Omgaan met Meningsverschilen 

Omgaan met wraak - Woede en Wraak #1 

Omgaan met boosheid, woede en wrok 

Omgang met elkaar - Masturbatie niet toelaatbaar #4 

Onmogelijkheden in mogelijkheden veranderen

Onreinheid, seksuele begeerte 

ontmoediging verdwijnt Ook

ontmoediging, vernedering, Neerslachtigheid 

ontmoediging, vernedering, Neerslachtigheid 2

Oordeel en Veroordeling - Woede 

overdaad aan ongelijkheid 

Overmatig genot 

Overspel - omgang, masturbatie 


Pijn - Fysische & Emotionele 

Pijn en doorzetting 

Pijn kunnen stelpen - iemands

Pijn lijden 

Probeer iemand te helpen om dat diepste behoefte van mens nodig is

proberen het onmogelijke te doen 

Problemen altijd een proces

Problemen zien als gouden kansen 


Richten op het geestelijk voedsel 

Richten wij ons op dagelijkse futiliteiten of wereldse dingen?

riposteren 

 

 

Verdriet 

Verdriet - Niemand kan of kon aan ontkomen 

Mond uitgaand 

 

Hoe omgaan met homosexualitiet

Hoe omgaan met verlies

Huwelijkspartners die van liefde en achting blijk geven
 

 

woede - Telkens - voor onze ogen staat moeten wij ons vermannen en bidden tot God

woede #3 Hoe constructief omgaan met Tekst aanhalingen 

Woede & Gebed 

Woede & Ontkenning van Wrok 

Woede & Vleselijkheid 

Woede & Wraak #2 Wrok verwerpen

Woede & Wraak #2 Wrok verwerpen

woede beheersen

woede die naar boven wil komen kunnen wij wegwerken door te rekenen op Jehovah

Woede en Wraak #1 Omgaan met wraak 

Woede om moeilijkheden 

Woede omtrent mislukkingen 

Woede onder partners 

Woede Oordeel en Veroordeling 

Woede opheffing 

Woede verdrukking en pijn 

Woede verwerking 

Woede wegens valse beschuldigingen 

Woede, fysische en emotionele pijn 

Woede, mislukkingen en zelfvertrouwen 

 

Wraak #1 Omgaan met wraak Woede en + Wraak is enkel de uiting van het boze + wraakgevoelens laten opwellen

Wraak #2 Wrok verwerpen - Woede & 

Wraak & Woede #2 Wrok verwerpen

wraakgevoelens laten opwellen 

Wrok - Woede & Ontkenning van 

wrok, gramschap, ergernis, toorn & geschreeuw 

 

Kiezen voor de wereld of voor Jehovah

Doen wij alles zoals Jehovah het ons beveelt

Wees u bewust van de goddelijke drijfveer in u 

Weg - De Open Weg zoeken en vinden

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt

Welslagen & gebed + positief denken

vooruitblikken op het prachtige dat nog zal komen - toekomst veranderen

vrees in ons weggenomen worden Door de Kracht van God 

 

 

Wijsheid ook voor ons - Goddelijke

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Breuk tussen generaties totaal en op alle gebieden

 

 

 

 

Hoe ga je met elkaar om met verschillend geloof 

onverdraagzaamheid tegen andersdenkenden