Belgische Christadelphians

Mensdom

 

 

Onder constructie.

 

Voor hoofdonderwerpen die hierover handelen zie  onze andere meer bij de tijd zijnde websites,

of verder in specifieke artikelen, afzonderlijk aangeduid in de linker kolom, bij de linken. 

 

-_-_- 

Verwijzingen naar enkele artikels op andere websites: (Sorry: voor de Multiply linken moet u zelf het eerste deel veranderen in = christadelphianworld.blogspot.be/search/label/ en vervolgens het onderwerp aanvullen, bv.: https://christadelphianworld.blogspot.be/search/label/goedheid)

(Indien het klikken op de links geen resultaat geeft in uw browser, kan u best rechts klikken, link copiëren en dan plakken in uw url zoekbalk)   mens, mensdom, menselijke natuur, leven, levensadem, levensloop, levensmoeheid, levensstijl, levensvragen, levenswandel, levenswijze, oordelen, oorlog, onderwijs, onderwijzen, onderwijzer, onderzoek, ongelovige, ongelovigen, ongerustheid, overleg, overlegorgaan, overlijden, overlijdensbericht, overspel, overtreders, overtuiging, overwinnen, overwinning, etc.

Gelieve de tittels te copiëren en bij https://christadelphianworld.blogspot.be op te zoeken a.u.b.

De mens heeft een doel
Levensstijl
God navolgen of de wereld?
Voetstappen in het zand
God roept de gekwalificeerden niet
Met elke daad zaait u zaad.
Status Quo
Mik Hoog: Voorbeelden van te volgen Goddelijke karakters
Kloof tussen de boodschap van God en de mensen van vandaag

Actualiteit Verkiezingen
Wie kunnen wij vertrouwen
Actua Verkiezingen & ChristenUnie
Negationisme strijdig met leer van de Kerk

Hoe omgaan met Geweld

Ethische omgang Ongeboren Leven
Stichting 'Schreeuw om leven' tegen abortus op huishoudbeurs
Abortus Pseudo-realityshow
Pro life March Brussels
Oppassen met levensbeëindiging
Onnodige Levensverlenging
Menswaardigheid van ouden en zieken

Religieuze mensen zijn betere burgers
U bent vandaag waar uw gedachten u hebben gebracht
Hebt U gerealiseerd dat je leven de inhoud bepaalt van uw doodsbrief
Nu, als je eender gevecht gaat winnen dan moet je de geest het lichaam laten lopen
Voor hen die andere keuzes maken
Wij vinden door te verliezen. We houden vast door te laten gaan.
Slechts een leven voor anderen is de moeite waard
Wees als een boom geplant aan stromend water
Omstandigheden zijn buiten onze menselijke controle
1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #4 Volgens Gods Wil

Oprichting van Protestants Centrum voor Godsdienstig vormingsonderwijs
Nederlands godsdienstonderwijs bekostigd
Catechisatie aan moeilijk lerende kinderen

Kwetsbare leerkracht
Rebellen in het klaslokaal
Bezinning voor Onderwijsmensen
Educatie Cultuurbeschouwing of open Godsdienstles
Actualiteit Roemenë Onderwijs

Christenen in België
Het Katholicisme in België anno 2010
Een kerk verlaten om lid te worden van een ander
Waarom lopen kerken leeg?
Bedenkingen Leegloop der kerken
Waarom kerken soms doodgaan
Dementia in de Kerk
Gezelschap in de kerkgemeenschap
Ontkerkten terug naar de Kerk brengen
Verlangen naar vernieuwing in de kerk
Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
De Ware Kerk
Bedenkingen Denominaties
Kleine gemeenschappen versus onpersoonlijkheid van msn-groepen
Kerk dak boven evangelie
Stop met zeuren over uw kerk
Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
Helft Amerikanen verandert wel van geloofstraditie
Scheiding van kerk en staat
Tijden van verandering prachtige kansen voor Kerk
Voorgangers Engeland debet aan secularisatie
1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #2 Paulus en andere dienaars.
Kerkelijke missie vraagt inspanning


+

Fearing the right person
Efeziërs 2:21-22 Church no longer holds a central place in many Christian lives
What's Wrong with "User Friendly"?
Is membership important?
Cycle of poverty€™ broken through education
Is membership important?

 Indien verwijzingen naar MSN niet werken tracht deze artikelen te vinden op onze andere Blogs, waaronder: https://christadelphianworld.blogspot.be

Ontstaan van de aarde 

Breuk tussen generaties totaal en op alle gebieden 

Generatieverschillen

Mensen behandelen op betere wijze dan zij doen 

Dekadente Westerse wereld 

Diepste behoefte van een mens is nodig zijn 

Duurzame ontwikkeling kiezen is voor rechtvaardigheid, voor respect voor de draagkracht van de aarde

geen spanning tussen religie en wetenschap 

geloof en wetenschap, geloof en politiek, geloof en onderwijs en geloof en werk

geloofsbehoefte 

Blind geloof 

Hoe ga je met elkaar om met verschillend geloof 

Georganiseerde wereld

God navolgen of de wereld? 

Godsdienstrichtingen 

Denominaties - Bedenkingen

Heden en toekomst voorzegt in de Schrift

hiernamaals relatie kerkelijke participatie en godsgeloof 

individuele vrijheid & godsdienstkeuze 

Innerlijke stem - luisteren naar of negeren

Innerlijke Stem horen 

Intentie van het laten verlopen van gedachten

Invloed van het christendom op het jodendom 

Invloed van woorden 

Jeruzalem zo belangrijk voor de toekomst van de wereld 


Kerk - Taak van de

leid ons niet in bekoring ~ Wij moeten er ons voor behoeden niet in de val te trappen  

Manier van leven is mijn getuigenis


multiculturaliteit

onverdraagzaamheid tegen andersdenkenden 

Religie belangrijk in maatschappij 

Religie en politiek 

Religie en secularisatie in Amerika en Europa 

Religiebeleving - Verschuivingen in 

Religieuze Groepen in België - Belangrijkste

 

Jood of Christen zijn

Kabalist - Bedenking

Katholieke Kerk - Oorsprong katholikos v katholou 

Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene 

Katholieke Traditionalisten & Traditionalisten van Pius X 

Katholieken in de wereld

 


 


Christelijke beleving in België 

België - Christenen 1965-1985

Belgische kerk initiatieven

 

Nederland tegelijk Geseculariseerd & erg Religieus 

Christelijke Eenheid - Theologen over toekomst 

christ

endom Heeft het nog een toekomst in Europa 

Christendom in mensdom en toekomst

Christendom omschrijven - het probleem van

Christenen en Politiek #1 Verbanden

Christenen in de stad hun biotoop

Christenen kunnen nog heel wat van andere Godsdiensten leren 

Christenen moeten elkaar vooruithelpen in het leven 

Relatie met godsgeloof 

God vebannen uit het openbaar leven

Godsdienstonderwijs uitgedaagd

Godsdienstvrijheid voorwaarde toetreden EU

Godsienstvrijheid - 25 Jaar

Godsverduistering

 

boeddhistisch denken en globalisering - Laszlo Zsolnai over

Mohammedaanse wetten tegen de christenen 

Moslims en westerlingen verschillen sterk in mening 

Relatie Jodendom Christendom 


 


Denominatie die naam behoudt maar met de jaren volledig is veranderd van inhoud 

Denominaties - ware Christenen uiteindelijk zich gaan distantieren 

Denominaties & regels gebroken 

dienst voor God bestaat niet meer- God is levend maar

Dementia in de Kerk 


 

Kerk & marketing

Kerk als realiteitsspel

Kerk niet bepaald gebouw

Kerk van Christus wordt samengesteld door een gebondenheid onder mensen

Kerkbezoek loopt in al de gemeenschappen de laatste jaren erg terug

kerkgemeenschap, Kerk 

Kerklidmaatschap belangrijk of niet 

Kerkritus - Aanpassing 

Kerkscheuringen op komst

 

Luther Film 

Lutherse theologie Ontwikkeling van het Lutheranisme 

La grande unité des protestants  

Mantz Felix, een van de anabaptistische leiders

Paus Johannes XXIII 

Petrobrusians verzetten zich tegen kinderdoop 

Petrus Canisius

Lekenbijbels in Europa 1450-1800 

Reformatie - bijbels in Volkstaal

Reformatie en daarna  - Bijbelvertalingen

Utraquisten 15°E

Verkozen Heiligen 


 

Rol Kerk in leven -  church to become what Jesus is building it be

Rol van chronologie in de leringen van het Wachttorengenootschap 

rol van religie in de samenleving afneemt en de secularisatie toeneemt

Lijst van religies

link tussen religie en wetenschap

 

 

Kerst - Plaatsing van Kerstviering in G.B. 

Kerst - Wat herdenkt u op 25 december 

Kerstdag Welke dag van de komst 

Kerstfeest - Achtergrond Christelijjk 

Kerstfeest; Wat betreft - 

Kerstmis - Geboortefeest en leven

Sylvestergedachte

Sint-Valentijnsdag

Hallo Waag - Halloween

HalloweenFolklore

Feesten & tegenover elkaar staan

Feesten als alternatief tegenover de feestgebeurtenissen Katholieke Kerk

Feesten, Bijgeloof en Folkore

ritus - Nood aan 

Traditie als spanning tussen innerlijkheid en verbondenheid 

Traditie en gemeenschap - theologische benadering 

Tradities ook in Islamitische landen 

 

 


Bevrediging 

beperkingen - niet weerhouden door uw

beproevingen stellen ook ons geloof op de proef

Haat, nijd en jaloezie zijn elementen welke wraak doen ontstaan en moeilijkheden in deze wereld brengen 

Houding tegenover hen die kwaad zijn op ons 

Meningsverschilen - Omgaan met 

boosheid & onze houding 

charisma

Chronische ziekte en omgang leven 

Denken open stellen naar andere meningen

Discriminatie of uitsluiten van religieuze groeperingen

Discussies - Gepraat

Doden  - Artsen mogen patiënten niet opzettelijk 

doodstraf - Steden voor het leven zeggen neen tegen

doorzetting - Pijn en

Echtscheiding - redenen volgens statistieken 

Echtscheiding - vechtscheiding

eenieder heeft zijn of haar kwaliteiten en specialiteiten te gebruiken

euthanasie & Onnodige Levensverlenging 

Euthanasie: 30 vragen  

Finale oplossing voor het lijden - Euthanasiedebat

evolutionisme liet vol bravoure het Woord uit de schepping weg

focussen op het goede en op het positieve

fundamentalisten groeperingen willen gedachten opdringen 

Hersenspoeling

Huwelijk - ontwaarding

Negeren - Afzijdig blijven gedachten of raadgevingen die in ons opkomen

Pedofilie - Wat zegt God eigenlijk

Pensioen haalbarheid

Profilering 

Zelfdoding - verbijstering, onmacht en acceptatie en verwerking rond


 

Elke vijf seconden sterft een kind 

 

Kiezen voor de wereld of voor Jehovah

Hoe het goede nieuws verkondigen  aan de inwoners van de grote steden van Europa 

Houding voor Missionering 

Houdt uw geloof niet voor uzelf 

manna door God gezonden - Jezus 

 

 

 

10 geboden voor zelfliefde 

10 school geboden 


Als het leven soms pijn doet 

Ark van Noach - Geschiedenis Ligging

Ark van Noah in Iran

Auschwitz Liefde tegenover wreedheid

Bang iets te moeten doen

Beeld om christadelphians en sekten


Menselijke natuur tegenover de Bijbel als Gids 

Menswaardigheid van ouden en zieken 

Menswaardigheid van ouden en zieken + 

Miljoenen slachtoffers die zijn gebracht er niet in geslaagd zonde te verwijderen of de dood uit te bannen 


aantal leden geen goed criterium  

aanwezigheid van de kerken in het openbare leven 

Afstandelijken

Afzijdig Blijven en de gedachten of raadgevingen die in ons opkomen negeren

Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden 

Belangrijkheid van Jezus vandaag

 


Bestemde tijden der natiën - Tijden der heidenen 

Beter iets aan het einde beoordelen dan aan het begin, beter geduldig zijn

 dan verwaand


blijven vol goede moed en blijven er tegen aan gaan 


Bljif niet staan bij het Oude Bouwen op zand of op een rots 


burgerschap ligt bij Jezus Christus

Chaos uit het verleden 

Cultuurbeschouwing of open Godsdienstles 

Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan 

De kracht die Jezus ons geeft om de wereld te overwinnen. - Lam v God

De Mens 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #4 


Democratie - Koninkrijk van God


Dierlijk eten niet noodzakelijk voor de mens


Donkere dagen 

Dromen voeden 

Durven geloven kan wereldwijd 

durven vertrouwen 


Eis van uzelf voldoende zelfopoffering

Er is slechts één Leven en Wet 


Gebrek aan geloofsbeleving


Geloofscijfers

Geloofscommunicatie en geloofsoverdracht zijn in onze geseculariseerde
samenleving geen eenvoudige opdrachten


generaties - Breuk tussen - totaal en op alle gebieden

Goedheid en Liefde

Goedheid en Liefde jegens de mensen

Hard zijn voor lichaam

Heeft het christendom nog een toekomst in Europa

Herinneringen brengen ook de tijdsgedachte naar voor


Het ware gelaat van de Islam

Hip-hop cultuur - Overbrugging Kerk

Hoe omgaan met homosexualitiet

Hoe omgaan met verlies

Hoe spreken Patienten mij van God

Hoeveel kost mij verlossing

Houding moet vrede en liefde uitstralen + Luisteren

Huiskerken ook in België noodzaak

Hulp wordt verschaft - vier fundamentele manieren waardoor


Huwelijkspartners die van liefde en achting blijk geven

IASSO omstreden adviezen Sekten

Iconen stukslaan

Ieder ouder denkt het beste voor zijn kinderen te doen

iedereen die ze wil ontvangen de middelen geven om verder te onderzoeken 

Iets Waard om te doen

Ingrijpende gebeurtenis & Gespannen kabel

Interpretaties van het handelen van de verschillende kerken 

Interpretatievrijheid 

irriteren in het vlees

Isoleer je niet. Vind een kerkgemeenschap

Jaarrapport Kerk in Nood/Oostpriesterhulp kritisch voor Godsdienstvrijheid

jaloezie - Haat, nijd en - zijn elementen welke wraak doen ontstaan en moeilijkheden in deze wereld brengen

jaloezie haat, nijd 

Jezus Bemiddelaar tussen God en Mens

jodendom - Facetten van een hedendaags

Juiste hartetoestand


 

 

Kijken en zien van wat er geschreven staat

Leed in Palestina

Leiden - Uit droefenis


Lekker eten dat blijvend is

Living Apart together

mededogen hebben met de lasteraar 

Miljoenen slachtoffers die zijn gebracht er niet in geslaagd zonde te verwijderen of de dood uit te bannen 

moderne kerk, gebaseerd op rationalistische principes, werkt niet meer in het tijdperk van het postmodernisme

Moeilijke tijden worden heerlijke tijden wanneer ze het beste in u naar boven halen

Moeilijkheden & Christians.co.za - The gospel through e-media

Moeilijkheden, Geboden en Toekomst 

Moeizame weg terug naar God Studiedag 2006 #2

Moet het huwelijk verder ontwaard worden

Moeten wij gaan stemmen

Neerslachtigheid, ontmoediging, vernedering 

Neerslachtigheid, ontmoediging, vernedering 2 

negatieve gedachten de baas te zijn - Een legioen 

 

Omgaan met angst 

Omgaan met Meningsverschilen 

Omgaan met wraak - Woede en Wraak #1 

Omgaan met boosheid, woede en wrok 

Omgang met elkaar - Masturbatie niet toelaatbaar #4 

Onmogelijkheden in mogelijkheden veranderen

Onreinheid, seksuele begeerte 

ontmoediging verdwijnt Ook

ontmoediging, vernedering, Neerslachtigheid 

ontmoediging, vernedering, Neerslachtigheid 2

Oordeel en Veroordeling - Woede 

overdaad aan ongelijkheid 

Overmatig genot 

Overspel - omgang, masturbatie 

 

Pijn - Fysische & Emotionele 

Pijn en doorzetting 

Pijn kunnen stelpen - iemands

Pijn lijden 

Probeer iemand te helpen om dat diepste behoefte van mens nodig is

proberen het onmogelijke te doen 

Problemen altijd een proces

Problemen zien als gouden kansen 

 

Verdriet 

Verdriet - Niemand kan of kon aan ontkomen 


Mond uitgaand 

Monotheism 

Mooie toekomst ligt in het verschiet


Kinderen tussen 8 en 12

Klasrebel

Kleine gemeenschappen voor geloofsvorming en verspreiding

Koninkrijk van God niet ingesteld als Democratie - Met aankomende verkiezingen #2

Koopzondagen 

Koptische Codex 

kruistocht die George W. Bush aan het voeren is

kwade bedoelingen inzien - Woede & Ontkenning van Wrok

Kwetsbare leerkracht 


zondagspraktijk in de Katholieke gemeenschap van België

Laksheid in berisping en terechtwijzing

Lang en gelukkig leven in weelde of in armoede

leven - na-de-diagnose-toch-nog 

Leven als een ganzenspel

Leven en dood bij de 5 wereldgodsdiensten

Leven en Wet - Er is slechts één

Leven in stilte 

Leven met geestelijk-spirituele diepgang 

Leven na de dood 

Leven naar het evangelie is wat elke Christen zou moeten doen

Leven tot getuigenis 

Levensverlenging - Onnodige

Liefde jegens de mens 

Liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid

Liefde tegenover wreedheid - Auschwitz 

Liefhebben - Geliefden, laten wij elkander l

Liefst afzijdig aan de kantlijn 

Lijden waarom Hij het toe staat


Love-bombing - Sekten – Een bijbelse benadering #6 Enkele typische

 sektenkenmerken #2

Loyale liefde 

luisteren - volk van het

Luisteren - Waarom niet 


Maar wat is Gods wil voor ons?

Maria - schoot van  

Maria Ten Hemelopneming 

marketing - Kerk en 

Masturbatie - Wat zegt God eigenlijk

Masturbatie niet toelaatbaar #1 Toestand 

Masturbatie niet toelaatbaar #2 Gedachten rond zichzelf 

Masturbatie niet toelaatbaar #3 Natuurlijke omgang 

Masturbatie niet toelaatbaar #4 Omgang met elkaar

Masturbatie niet toelaatbaar #5 Vleselijke Begeerte 

Masturbatie niet toelaatbaar #5 Wees slaaf en toch geen slaaf 

Masturbatie niet toelaatbaar #6 Zaadlozing 

Masturbatie niet toelaatbaar #7 Vermijden of verzet 

Masturbatie niet toelaatbaar #8 Gods hulp Verborgen Zwakheden Over 

Masturbatie niet toelaatbaar #9 Door God verschafte hulpmiddelen 

Materialen in het Oude Testament  

Materialen in latere tijd 

medium gebruikt om Zijn Werk voort te zetten Internet 

Meningsverschilen - Omgaan met

Menselijke Natuur - Bijbel onze Gids #2 De

mensen-behandelen-op-betere-wijze-dan 

Menswaardigheid van ouden en zieken 

Menswaardigheid van ouden en zieken 2

Met aankomende verkiezingen #2 Koninkrijk van God niet ingesteld als Democratie

Met aankomende verkiezingen #3 Overlaten aan God

Mislukkingen worden achterhaald 

Mislukkingen worden achterhaald 2

Missiewerking CBM & Caritas 

mormonen & Sekten 

Muratorian Canon 

musical met een krachtige boodschap van hoop en genezing Jacob's Well 

Mystieke & Sekten 

 

Na de diagnose toch nog Leven

Naam van God in de bergen 

Naam Volk behoren 

Naar de normen van God leven en handelen - bidden

naar voor brengen van ideeën 

Nacht der Kerken Tweede 

nagedachtenis van de slachtoffers van oorlog, geweld en grafschennis 

Nationale Bijbeltest 2006

Nature Humaine 

Natuurlijke omgang - Masturbatie niet toelaatbaar #3

Nauwkeurig opletten hoe ge u gedraagt 

Navolgers van Christus 

navolgers van God, zoals geliefde kinderen past

NBV Bijschrijfbijbel 

Nederlandse Bijbel vertalingen 

Nederlandse jongeren bidden wel af en toe

Negatieve gedachten komen niet enkel van ons uit, soms worden negatieve elementen ons opgedrongen

negatieve weg - Doe het - … en omarm het positieve

Negeren - Afzijdig blijven gedachten of raadgevingen die in ons opkomen 

Nicea vertegenwoordigde in feite de opvatting van een minderheid

Niemand kan of kon aan verdriet ontkomen 

Niemand verplicht ons om Jezus lief te hebben 

Niet doortastend of bang iets te moeten doen 

Niet enkel wij moeten Jehovah kennen, maar de hele aarde. Hoe vlugger dit gebeurt, hoe vlugger wij totale bevrijding kunnen verwachten

Niet in geslaagd zonde te verwijderen of de dood uit te bannen 

niet met alles zo maar tevreden moeten zijn

Niet uit de koers raken 

niet voldoende in de geestelijke wijsheid gevormd en opgebouwd zijn

niet weerhouden door uw beperkingen 

Nieuwe Concordantie op de Bijbel in de N.B.G.-vertaling van 1951 

niveau van Jezus te halen - onmogelijk om het

Noach deed alles zoals Jehovah het hem bevolen had

Nooit te laat om gedoopt te worden

Nut van Praatgroep voor evangelisatie

 

Onbekende, erkende Kerkelijke Roepingen 

Onbesmet en Ten hemel opgenomen In welke mate 

ongelijkheid overdaad aan

Onkerkelijken terugkrijgen naar de Kerk 

onmogelijk om het niveau van Jezus te halen

Onnodige Levensverlenging 

Onreinheid vs verband heiliging 

Ontbrekende Schakel 

Ontdoen van zijn eigen verantwoordelijkheid - kan niemand zich

Ontkenning van Wrok - Woede &

Ontmoetingsplaats te Leuven 

Ontsnapt uit Turkije 

Onveranderlijkheid 

onze naaste blijvend de gebeurtenissen rond Christus in herinnering brengen 

Onze redenen 

oog voor een oog, een tand voor een tand 

oordeel aanmatigt over de knecht van een ander 

Oost Europese Bijbel School 

op de zenuwen werken of kwaad zullen doen tegenover ons

Opbouw gemeenschap & meningsverschillen 

Opbouw nieuwe Korintes in parochies en dekenaten 

Opdracht Goede Boodschap van de Verrezen Heer uit te dragen 

opdracht durven uit te voeren 

Open diensten in Vlaams Brabant 

open geest moeten hebben en open moeten staan om anderen te ontvangen

open Kerkgemeenschap te zijn - Broeders in Christus trachten een 

Openbaring veranderd door mensen - Waarom ik voor de Islam kies? #4 

openstellen-om-nog-veel-te-leren 

Openstelling tot God 

Ophanging van Sadam Hussein 

Ophoping van erotische spanning 

Opkomen van gedachten 

oplossing voor het probleem voor gelovigen die zich gepusht voelen  

Opnieuw geboren worden - Wedergeboorte 

Oppositie tegen nieuwe religieuze bewegingen en sekten 

Opstanding bekijken vanuit historisch perspectief en als basis voor het Christelijk leven

Opvallende verschuivingen in kerkversiering 

oude mens, die in Adam is, doden en een geheel ‘nieuwe mens’ in Christus worden

Oude Schrijfmaterialen 

Oude Tijden - Lam van God #1

Overbrugging Hip-hop cultuur en de Kerk 

Overeenkomstig de rechtvaardige maatstaven van de bijbel leven 

Overgang van tienerjaren en meedragen van het geloof 

 

Parousía tegenover Advent 

Patienten - Hoe spreken - mij van God

Paul's gebedsverzoeken 

Paulus en andere dienaars 

Sarcofaag van Sint Paulus kan heropend worden


Plaatsing van Kerstviering in G.B.

Plan van God - Glad Tidings over het

Plan verkondigen 

Pleidooi voor broederschap tussen christenen

Pleidooi van Rik Pinxten om godsdienstles af te schaffen 

praktiserend gelovige Wat is

Preconciliaire Tridentijnse ritus terug toegestaan

Predik de liefde van Jezus Christus 

Prediking Out of touch?

Principes voor Verlossing 

Promotie voor de Kerk 

Protestanten - Gemeenschappelijk Liedboek Europese

 

quakers delen de door de anabaptisten gekoesterde haat ten opzichte van oorlog

 

raad bij moeilijkheden of meer weten rond bepaalde zaken die u storen

Racisme overkomen - Faith and Values 

Reactie op ‘95 stellingen over de Drie-eenheid’ 

Rechtvaardiging - niet zo maar

Regeringen te respecteren - Stemmen 

Religie met politiek te maken Ander geloof- naar een actief pluralisme in Vlaanderen

Rellen en Oude Geschriften 

Rembrandt van Rijn 

Respect voor verschil in denken 

Resurrection Film Verrijzenis 

Richten op het geestelijk voedsel 

Richten wij ons op dagelijkse futiliteiten of wereldse dingen?

riposteren 


Rozenhoedje 

Rozenkrans 

Russen worden steeds religieuzer 

 


 

Sandra Schneiders over vernieuwing religieus leven 

Saudi Arabië - Bijbel ook niet als persoonlijk boek niet gewenst in

Schatten vinden in Beproeving 

Scheidingen zijn een aanslag op het geluk en welbevinden van volwassen en kinderen

Scheuring in de Anglikaanse Kerk

Schijnbaar onmogelijke opdracht 

Schoot van Maria 

Scouting honderdste verjaardag

secularisering , relatie tussen geloof en wetenschap, geloof en politiek, geloof en onderwijs en geloof en werk

Secularisering Noord Ierland 

Seksuele omgang - Masturbatie niet toelaatbaar #3

Seksuele onreinheid - wat zegt God eigenlijk + reacties seks onreinheid 

Seksuele spanning te vermijden of te verminderen

 

Sektarische Organisaties 

Sekten - Beeld om christadelphians en

Sekten - Beeld omtrent de Christadelphians in de 19° eeuw 

Sekten – Een bijbelse benadering #1 Voorwoord

Sekten – Een bijbelse benadering #10 Enkele typische sektenkenmerken #6 Dominan 

Sekten – Een bijbelse benadering #12 Enkele typische sektenkenmerken #8 Het mystieke 

Sekten – Een bijbelse benadering #13 Enkele typische sektenkenmerken #9 Geneeskunde 

Sekten – Een bijbelse benadering #14 Enkele typische sektenkenmerken #10 Hersenspoeling 

Sekten – Een bijbelse benadering #15 Enkele typische sektenkenmerken #11 De Vri

Sekten – Een bijbelse benadering #15 Enkele typische sektenkenmerken  #11 De Vri

Sekten – Een bijbelse benadering #17 Besluit 

Sekten – Een bijbelse benadering #2 Wat is een sekte? 

Sekten – Een bijbelse benadering #4 “Gevaarlijke” sekten 

Sekten – Een bijbelse benadering #5 Enkele typische sektenkenmerken #1 Afwijken 

Sekten – Een bijbelse benadering #6 Enkele typische sektenkenmerken #2 Love-bombing

Sekten – Een bijbelse benadering #7 Enkele typische sektenkenmerken #3 Afzondering 

Sekten – Een bijbelse benadering #8 Enkele typische sektenkenmerken #4 Geldronseling 

Sekten – Een bijbelse benadering #9 Enkele typische sektenkenmerken #5  Elitair 

sekten - Wat zijn gevaarlijke 

sekten - zoektocht naar 

Sekten & satanisme 

Sekten sleutel om te bepalen of een groepering een sekte is + geen nieuw fenomeen van deze eeuw

Sektencomissie België en hun bevindingen

Sektenkenmerken #5 Elitair

Sektenvolgers 

 


Slachtoffers waren een afschaduwing van Christus’ loskoopoffer 

Slechts Redding door Volharding 

Soms lijken wij wel de eenzaam achtergelaten gevangenen 

spiritualiteit in geglobaliseerde wereld - Johan Verstraeten overspiritualiteit in geglobaliseerde wereld - Johan Verstraeten over

splinter in het oog van uw broeder

stad hun biotoop - Christenen in de

standpunt in te nemen en op te treden  - Laksheid in berisping en

 terechtwijzing

Steden voor het leven zeggen neen tegen doodstraf

Stemmen al of niet

sterft een kind Elke vijf seconden

Sterven om ’s mensen redding te bewerkstelligen 

Stille Nacht 

stormweer - Bouwen op zand of op een rots

Straf vermijden - Advent & Kerstmis

strijd tegen de zondemacht geen echte strijd - Als Jezus God was, dan was zijn

Strooibriefjes - Evangelizering door

Studie van de Hebreeuwse Geschriften 

Stuur mislukking de deur uit 

Subsidies voor religies 

Succes blijft altijd staan 

Succes zonder offers bestaat niet 

Swinging over de fatsoensgrens heen


Synode Anglikaanse Kerk 2006 

Taak van de Kerk 

Taboriten 15°E

team - Aan het begin van een

Tegenover elkaar staan 

Tegenstroom voor Terreur of omringende angst

Telkens woede voor onze ogen staat moeten wij ons vermannen en bidden

 tot God

terechtwijzing als een taboe  - Laksheid in berisping en terechtwijzing 

Tevergeefs iets geweldigs proberen te bereiken 

tevreden moeten zijn - niet met alles zo maar

Theologen over toekomst Christelijke Eenheid 

Theologie Menselijke Gedachten 

Tieners in America 2006 

Tijd om opnieuw te zaaien 

Tijden der heidenen 

Tijden der heidenen - chronologie WT Genootschap 

Tijden der heidenen (of: Bestemde tijden der natiën) 

Tijdperk van het christendom voorbij volgens Mike Love

Toekomst - moeilijkheden, Geboden en

Toekomst veranderen 

Toekomst voor eenieder in het verschiet 

Toewijding aan anderen 

Tong een vuur een wereld vol ongerechtigheid

toon wie je bent zonder complexen en zonder arrogantie

Tot bewust zijn komen voor huidig leven

Tot God gaan 

Tot het Naam Volk te behoren 

Tot U kom ik MIjn God in de hoop Uw doel te bereiken

Traditionalisten van Pius X en Katholieke Traditionalisten 

Traditionele religies 

Treed nader tot God 

Trefdag van de Integratie 

Trouw aan charisma 

Turkije en religieopenheid voor de EU 

twee soorten mensen 

Tweede Vaticaans Concilie gelooft dat heil in de katholieke kerk te vinden is

Twijfel aan God 

 

uit de hemel - Voormenselijk bestaan Jezus #3 gekomen

uit de hemel gezonden geschenk of een gave uit de hemel niet letterlijk uit de hemel komt te vallen, maar een uitdrukking

uit de hemel in Maria gekomen - Door de Macht van God is Jezus 

Uit droefenis leiden 

Uiteindelijk zal het voor iedereen er op aan komen dat zij zelf een persoonlijke keuze maken

Uitgesloten voor afval 

Uitmunten 

Uitverkorene - Hij die gezonden is 

Uitverkorenen 144 000 

Unamended Christadelphians 

Universeel moratorium 

use of Jehovah or Yahweh in Bible Translations - Gebruik van Jehovah of Jahweh in Bijbel vertalingen /


Vader en Zoon elkaar beschouwend en elkanders oneindige heerlijkheid ziende

Vader, Zoon en Geest werd heel wat gedacht - Over de stadia van

Vaderschap en Zoon uit Geest 

Vader-zoon relatie in de Bijbel is geen metafysische, trinitarische relatie 

Valse beschuldigingen & Woede

Van mensen die niets zeggen hoor je nooit iets

Vastberaden om door te zetten in uw zoektocht naar God

Vasthouden - iemands hand kunnen

Vasthouden aan een bepaald geloof hoeft niet in te houden dat men zich
helemaal van de wereld afzondert en er zijn stem niet zou kunnen in
laten horen

Vegetariërs en bevindingen sektencomissie

Vegetarisme - Dierlijk eten niet noodzakelijk voor de mens

Veranderingen in het geloofsleven

Veranderingen in tijd

verantwoordelijkheid voor zonden - Waarom ik voor de Islam kies? #3 

Verbanden - Christenen en Politiek #1

Verbanning van God 

Verbijstering, onmacht en acceptatie en verwerking rond zelfdoding

Verdeeldheid in de Kerk 

Verdraai de Wereld 

vereerd een Leider als Christus te hebben

Vergeven tot toekomst 

Vergeving tegenover zonde - Faithfull to forgive 

Verheerlijken van zijn eigen persoonlijkheid 

Verheldering van gebeuren in de Schrift 

Verheven aan Gods rechterhand 

verkiezingen - Met aankomende  #3 Overlaten aan God

verkondigen aan de inwoners van de grote steden van Europa - Hoe het goede nieuws

Verkondiging maakt ook geruster 

Verkondiging: nog maatschappelijk relevant 

Verleiding om ons heen

Verlokkingen komen niet van God 

Verlopen van gedachten -  intentie van het laten

Verlossing - Principes voor

verlossing Hoeveel kost mij 

Verlossing van zonde en dood geschiedt door de betaling van een prijs

Verlossing voor Gods volk 

vernedering Neerslachtigheid, ontmoediging

Veroordeling - Woede Oordeel en

Veroorzaak bij anderen niet dezelfde pijn als degene die jou treft

Verschil in denken - Respect voor 

Verschil tussen God en Jezus 

Verschillende uitingen van bijzondere kracht 

Verschuivingen in religiebeleving 

Verspreiding van het Goede Nieuws - Laten horen

Vertaalmethoden 

Vertalingen - Bijbel - algemeen 

Vertalingen - Bijbel Nederlandse 

Vertalingen - Getrouwheid 

Vertalingen vergeleken 

Vertalingsverschillen KJV & andere Bijbels 

vertrouwen op Jehovah, het goede blijven doen, vele negatieve gedachten de baas kunnen zijn 

Verwantschap van God met Jezus 

Verwarring tussen Jezus en God 

Verwelkoming van een aanwezigheid 

Verwerp elk gevoelen van begeren naar wraak 

Verzetten op onjuiste manier tegen boosdoeners 

verzoeking niet uitgaande van God 

Vice Versa ontmoeting met het Zuiden 

Vier fundamentele manieren waardoor hulp wordt verschaft 

Vijf jaar na 11 September 

Vijfde eeuw + geen Ariaansgezinde Romeinse keizers 

VK Groeiende en tanende kerken 2006 

Vlaamse Bijbel Tiendaagse 

Vlaamse kerk met uitsterven bedreigd 2006 

Vleselijke Begeerte - Masturbatie niet toelaatbaar #5 

voel ik gewoon dat hij er is 

Volg voorbeeld van Christus 

Volgelingen van Jezus 

Volharden, Bijbelstudenten & Ondersteuning 

Volharding en Bijbelstudenten 

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt

volk van het luisteren 

Volkeren hun positie bepaald door God 

Volkstaal - Bijbel in de 

Volwaardige kinderen van God te worden - openstellen

Voorbestaan van Christus - The Nature of Preexistence in the New Testament 

Voorbestaan van Jezus als Persoon 

Voorbestemdheid - Foreordination Rather than Literal Preexistence

Voormenselijk bestaan Jezus #2: waar Hij tevoren was

Voormenselijk bestaan Jezus #3 gekomen uit de hemel

Voormenselijk bestaan Jezus: goddelijkheid 

Vooroordelen tegen Christenen 

vooruitblikken op het prachtige dat nog zal komen - toekomst veranderen

vrede in mijn hart - Dankzegging voor de

vrede met jou 

vrede vinden en veiligheid in mijn hart 

Vredelievende waarheidzoekers 

vrees in ons weggenomen worden Door de Kracht van God 

vreugdevolle kommerloze geest moeten hebben 

Vreugdevolle Tijdingen over God's Volk 

vrienden je mogen opnemen als engelen 

Vrije kerken versus Vaticaan in VS 

Vrije keuze om te geloven 

Vrije omgang 

Vrijheid in Christus #1 Onder de Wet

Vrijheid in Christus #2 Hij die kwam

Vrijwilligheid van het Christen zijn 

Vrouwenbesnijdenis 

vruchtbare leegte. Zinvol omgaan met angst

VSA Groeiende en tanende Kerken 2006

 

Waarom moest Jezus sterven (Eng.art.) 

waarden - Belang van terug te grijpen naar essentiële 

waarheid in feite de ergste vijand van de beweging JG geworden 

Waarheidsgetrouwe Geshiedenis 

Waarheidstest - Bijbel weerstaan 

Waarheidszoekers & Bijbelvertalers 

Waarom al maar uw eigen weg zoeken, opstandige? vraagt Jehovah zijn volk 

Waarom de bijbel lezen? 

waarom God bepaalde dingen laat gebeuren 

Waarom ik voor de Islam kies? #1 God, de Schepper 

Waarom ik voor de Islam kies? #2 Jezus volgens Qor'aan 

Waarom ik voor de Islam kies? #3 verantwoordelijkheid voor zonden 

Waarom ik voor de Islam kies? #4 Openbaring veranderd door mensen 

Waarom ik voor de Islam kies? #4 Openbaring veranderd door mensen 

Waarom is men God vergeten 

Waarom kerken soms doodgaan 

Waarom niet luisteren 

Waartoe dient dit het loskoopoffer ons te bewegen? 

Wachttorengenootschap - De zogenaamde “Bijbelse chronologie”  van het 

Waldenzen - Italiaanse 

Ware Christenen - Jood of Christen 

Ware Christenen stellen zich open om steeds verder te gaan 

Ware Christenen uiteindelijk gaan distantieren van denominaties 

Warren en Stott invloedrijkste christenen 

Wat betreft Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden  

Wat betreft de 10 geboden voor zelfliefde 

Wat betreft On religion and science 

Wat betreft Vrede 

Wat de mond uitgaat 

wat er in het hart van de mens schuil kon gaan  

Wat is een praktiserend gelovige 

Wat onze kerk heeft of niet heeft 

Wat zijn gevaarlijke sekten 

Wederdopers  

weerstand te bieden aan het onrecht  - geen 

Wees u bewust van de goddelijke drijfveer in u 

Weest navolgers van God, zoals geliefde kinderen past 

Weetjes 

Weg - De Open Weg zoeken en vinden

Welk doel voor ogen 

Welke dag van de komst 

Welslagen & gebed + positief denken

wereld te weerstaan in ons bereik Dankzij Gods Zoon ligt de kracht

Wereldraad der kerken wijst op gevaar van nieuwe scheuringen 

Wereldse tegenover het Geestelijke - stemmen, politiek

Werkt u er aan mee om een Open en bevestigende groep te vormen

Westerse teksten - Bijbelmanuscripten 

Wie brengt het Kwaad over 

Wie God in zijn Eenheid wil loven, moet mediteren over wat dit betekent

Wie God liefheeft, moet de Drie-eenheid opgeven, of als eerste aanzet, vraagtekens durven plaatsen

Wie moeite heeft met trinitarische wiskunde, hoeft geen moeite te hebben met Gods grootheid

Wie oren heeft, hij luistere - Waarom niet

Wie was er eerst 

Wie zij de “The Christadelphians” of “De Broeders en Zusters in Christus” 

Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan

wijsheid niet voldoende in de geestelijke - gevormd en opgebouwd te zijn

Wijsheid ook voor ons - Goddelijke

wijzen uit het Oosten 

Wil u raad bij moeilijkheden of meer weten rond bepaalde zaken die u storen

Winter Olympic Games 2006 

woede - Telkens - voor onze ogen staat moeten wij ons vermannen en bidden tot God

woede #3 Hoe constructief omgaan met Tekst aanhalingen 

Woede & Gebed 

Woede & Ontkenning van Wrok 

Woede & Vleselijkheid 

Woede & Wraak #2 Wrok verwerpen

Woede & Wraak #2 Wrok verwerpen

woede beheersen

woede die naar boven wil komen kunnen wij wegwerken door te rekenen op Jehovah

Woede en Wraak #1 Omgaan met wraak 

Woede om moeilijkheden 

Woede omtrent mislukkingen 

Woede onder partners 

Woede Oordeel en Veroordeling 

Woede opheffing 

Woede verdrukking en pijn 

Woede verwerking 

Woede wegens valse beschuldigingen 

Woede, fysische en emotionele pijn 

Woede, mislukkingen en zelfvertrouwen 

Wonderen - kunnen zij afgesmeekt worden? God laat zich niet dwingen

Woord - In den beginne was het 

Woord blijft bestaan - Dagen en jaren die voorbij gaan maar het

Woord van God of het woord van mensen 

Woord vlees geworden 

Woorden - invloed van

Wraak #1 Omgaan met wraak Woede en + Wraak is enkel de uiting van het boze + wraakgevoelens laten opwellen

Wraak #2 Wrok verwerpen - Woede & 

Wraak & Woede #2 Wrok verwerpen

wraakgevoelens laten opwellen 

Wrok - Woede & Ontkenning van 

wrok, gramschap, ergernis, toorn & geschreeuw 

 

Yahweh in Bijbel vertalingen / Bible Translations - Gebruik / use of Jehovah of

 

zaad - Eerste pogingen van het kiemend 

Zaadlozing - Masturbatie niet toelaatbaar #6 

Zaaduitstorting - bevrediging 

zaaien - Tijd om opnieuw te 

Zedelijkheidsbegrip verloren

Zekerheid door weten

Zelf een persoonlijke geloofsleer kiezen 

Zelf tot actie om gaan en zijn geloof in daden omzetten 

Zelfbevrediging - Wat zegt God eigenlijk


zelfliefde - Wat betreft de 10 geboden voor

zelfopoffering Eis van uzelf voldoende

zelftrots durven op zij te zetten - Woede opheffing

zelftrots om toch ons gelijk te halen moeten wij met momenten durven wegnemen

Zelfvertrouwen kun je niet kweken… je moet het pakken

Zichzelf bevredigen 

Zie niet om naar het verleden 

Ziel als een losprijs in ruil voor velen 

Ziel en zaligheid in Nederland na 1950

ziel en zonde in Judasevangelie 

Zij die Christus willen nadoen 

Zij spraken tot niemand het woord dan alleen tot Joden 

Zin om te bidden. - Paul's voorbeeld

Zich in de hoek gedreven voelen 

Zo deed Noach alles zoals Jehovah het hem bevolen had 

Zo maar gerechtvaardigd? 

Zodra Jehovah volledig deel uit maakt van ons leven zullen wij ook een goddelijk leven kunnen genieten

Zoek en vind de Open Weg

Zoekende in het leven 

Zoekintentie 

Zomervakantie 

zondaars zijn en sterfelijk - De Bijbel onze Gids #2 De Menselijke Natuur

Zonde is het verkeerd gaan, het afwijken van het goede 

Zonde leidde tot sterfelijkheid 

zonde overwonnen door Jezus in volmaakte gehoorzaamheid volledig Gods wil te doen

Zonden tegenover God Zelf 

Zonder inwerking van Gods Geest minder makkelijk (of zelfs niet) tot volledige zuiverheid van leven kunnen komen

Zondigheid hoort bij de mens zelf. Verkeerd gaan hoort niet bij God

Zout der aarde 

Zuivering voor allen

Zwangerschapsafbreking in ethisch perspectief 
 

Les nouveaux protestants 

Nouvelle Bible Segond 

Principles Bibliques 

protestantisme, minorité vivante Fr 2006 

protestants - La grande unité des 

Quelques mots sur la Bible  Traduction œcuménique de la Bible

Recherche historique & Visions nocturnes de Zacharie  

Réforme en France 2006 

Zacharias Recherche Historique 
 

 

How for men to respond to the world

Do Right and Wrong exist 

Earthly Matters - come out of the world the 

How does today's seeker differ from the seeker of 1975 

Sympathize with the world - how

 

Many people store the Bible on the shelf instead of in their heart

How does the helter-skelter of life affect the bonds of God's love 

affliction in their earthly life

Be not afraid of the terror of nature or the terror of our surroundings 

Ask questions – lots of questions 

Answer can be found in the Word - "solutions" to our problems 

human life - Murder is the unauthorized and intentional taking of a 

Humanity in a state of alienation 

If you don't believe in God, besides being an atheist, you will be very lonely

Immortal rebel is an impossibility 

In Search of Christian Freedom

In Search of Heaven

Increasing rejection of the teaching of Christ

Invest in today

Judaism vs Christianity - similarities 

occult - Teenagers and fascination with the 

overcome the world, and to fight a good fight against sin and selfishness, the world, the Adversary, and our own flesh

pagan celebrations  

Religion in the UK 2005-2006 

Religion's death 

Religious intolerance is not confined to dark corners of the world like Iran

Religious Practices around the world

Ten Commandements 

  

are there grounds for divorce 

Are you awake 

Are you awake + 

Atheists are people who don't believe in God 

Baby Boomer generation & subsequent adult generation Baby Buster 

be prepared - Do not be anxious about tomorrow, but 

Man and his soul 

Man in our likeness 

 man’s faith must be manifested in righteous works

Making Choices

all things are of God given unto us the ministry of reconciliation

All your deeds done in love 

Being content and avoiding "the love of money"

Better to do something imperfectly than to do nothing flawlessly 

Bitterness  hurts no one but the person who hangs on to it 

By reason of the multitude of oppressions they cry out

 

Catholic and Catholicism 

Child abuse, what youth pastors should know 

Choosing your associates wisely 

Christian hospitality

Christian politics.There is no such thing as

Christian Worldview 

Christianity is either degenerating into a pathetic version of itself or, more significantly, Christianity is actively being colonized and displaced by a quite different religious faith

Christians are confused about their beliefs

Christ's Culture Or Ours: Preaching Christ to all cultures- Br Leon Shuker 

Christs teaching was never fashionable 

church is literally invaded with the world's values, the world's interests, and the world's citizens 

Church no longer holds a central place in many Christian lives 

Come out of the world the Earthly Matters 

Commercial pressure to treat every day of the week equally 

Compassion versus mercy 

Compromise Danger of 

conditions possible to man -  Four different states or 

Conflicts at work or in church 

Confront power 

confrontation - motivation for 

confrontation Tricky 

Confused Christians 

confusions and quietus 

Conservatism of human nature - female roles 

Constantine the Great - Division of the Church 

Council of Nicaea I 

creation Denying the Story of 

cultivate our Christianity

Cults - The Danger of 

 

Danger of Compromise

Deeds done in love

Defense of the New World Translation

denominations - different churches and

Devil figures almost more prominently than God

Disappointed expectations confront us all

Discrimination of religions

distinction between the ethnic group and the ‘objective’, perceivable culture

diverging roads where we must make a choice

Division in the church & Constantine the Great

divorce - are there grounds for


Does the Bible or the Qur'an have stronger historical corroboration?

Don't let anyone make you feel that you must join their group

drawing men from alienation to glorification

Dread danger, we dread sickness, we dread death, we dread the eternal world

duty to meet together with others who share our hope

 

fallout of this preoccupation with the unbelievers is a corresponding neglect of true believers and their spiritual needs

Focus on Denying the Flesh

Freedom which is given to us to come to Christ

 

Gathering to chat about subjects wich could be related to the Bible

God, Religion ... Whatever -- Are Our Churchgoing Youth Falling Away from the Faith 

Good tidings of great joy, which shall be to all people

gospel message is a confrontational message 

Great Awakening + Puritan English dissenting strand 

 

Hanging on to religion

Happiness - Nine Ingredients for

How the Doctrine of the Trinity came to the Church

hunting or fishing - is it allowed by God

 

In Moments of Terror

Inability to be angry

information our Creator wanted us to have

insignificance in the overall purpose of God - failure to recognize our own actual

intervening with tough love when it would be easier to let things slide

Jesus historically

joy is a foretaste of the blessings to come

judge our love for others - Let us

Judgment - find our

Justification

 

Katholikos from katholou

Keeping pleasure in their place

kill? - Thou shalt not

Killing opposite murder 

Kindness to animals

Labelling of Protestant groups as 'sects'

Last day of the Year

least-likelies, the never-wanna-be's, and the who-me's?

legalisms - Put away hair-splitting

Let all your deeds be done in love

Let our seed be sown in good soil, so that we really can hear the right message and understand the Words of God

Let the peace of God rule in your hearts.—Colossians 3:15

Let us gird up the loins of our minds and be sober-minded

Living Apart together

Living by faith, the abundant mercy and love of God are our daily portion

Living offering is the way of the wheat grain death

logs in our own eyes 

looking for people to be part of the plan

Lots of people are in a position they feel secure

Love - Deeds be done in

Papal Encyclical Explores Divine, Human Love 

True love

Love Enduring

Love, and power operate in full harmony

love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith - fruit of the Spirit 

Loving one another 

Gathering His loyal and faithful children

Luther, Martin (1483-1546) Founder of the German Reformation 

Made Alive with Christ

made an adversary to be His cunning foe 

Making Choices 

Making Christianity more palatable to a wider audience  

Male And Female Roles In Christ 

male chauvinism/feminism  

Man and his soul 

Man in our likeness 

man’s faith must be manifested in righteous works

Manifested to us 

Marcion, that shipmaster of Pontus

Marriage 

Martyrdom of Polycarp 

Mary, who was she & what was her role 

Maximizing Resources - Training People to Teach #6

meaning of Holiness is hagios the NT equivalent of qõdes

mediator - biblical role of a

Mediator between God and mankind 

Mediatorial role of the Lord Jesus 

Medical Aspects of the Crucifixion (IMPALEMENT) of Jesus Christ 

Megiddo Christadelphian offshoot 

Megiddo Mission 

Melanchthon in 1540 was accepted by the Reformed (Calvinist) churches in Germany

membership important? - Is

membership in the church - Baptized by immersion to Gain

Membership will be granted to anyone who offers a biblical testimony of salvation 

Memorial Emblems 

Mentoring Skills - Training People to Teach # 4

merit - reservoir of

Mexico - 7,000 years of religious ritual traced in 

Middle Bronze Age 

Middle East violence 

migrants - living apart together

Millennial kingdom  - under the favorable conditions

millennial kingdom, the times of restitution 

Millions of Christians leaving conventional churches to meet in homes

Mindful of the true and great blessing with which we have been blessed 

Miraculous Preservation of Bible 

Mobile Phones in Africa 

Montheism 

Moral standards do exist

Moses and The Israelites 

Moses and the Lord Jesus, the two great mediators 

Most influential personality on churches today 

mother into the care of John 

motivation for confrontation 

Murder is the unauthorized and intentional taking of a human life

mysteries of Babylon 

Nailing the feet 

Nailing the hands 

name is to be known even by his adversaries 

Narnia the Film 

Nativity Story 

Nativity Story Film 

Nebuchadnessar's Statue 

Need to trust Jesus Christ

neo-Platonic trinities 

never be able to equal Jesus 

never be slack in respect to the will 

Never man spake like this man'- Bre Peter Elkington and Mike Floyd 

New Chronology 

New way of 'doing church' emerges, with some controversy 

Nice shot 

Nicene Christianity 

Nine Ingredients for Happiness 

NIV 

No prescribed day—or way for Holiday Observance

Non-Trinitarians shall be a small group

Not as pleasing men, but God, which trieth our hearts

not mortal, not immortal 

notice our successes or our gains now 

obey a different commanding officer - cannot

Offended & Hate 

Old Testament is a mirror 

Old Testament trail that led to Jesus of Nazareth 

Omniscience to the evil 

On religion and science 

Once God embraces us in love, are there grounds for divorce

Once Saved, Always Saved is Wrong 

Once we get a glimpse of the glories of the divine character through the divine

One Mediator between God and man 

One religion 

One World One Promise

only one person to whom we have to give the full authority

Ordinary God - Evangelical and the

ordinary to do the extraordinary - God has always picked the

Orumiyeh (Rezaiyeh, 1926-1980) which they concluded, was the home of Adam and Eve

OT - Without we would not understand the Jewish customs 

Our constant Companion, our Best Friend, our Big Brother

Outpouring to God of a burdened heart 

Outworking of the faith 

overcome the world, and to fight a good fight against sin and selfishness, the world, the Adversary, and our own flesh

Overcoming our strengths may be the difference 

Overcoming sin 

Papacy  - power of the

Papal Encyclical Explores Divine, Human Love 

Paradise? Eternal Life? Are these the same? 

Paranormal beliefs, religious beliefs and personality correlates 

Parasitic Faith 

pardon or carry resentment 

Parents of Christ 

Partial Dictionary Hebrew Words 

partisans - Jesus among the  

Pastor Russell is not the founder of JW 

Patience and “longsuffering”of God 

patience with all things - Have

Paul and Christ 

Pay our vows of full consecration, unto the most High

peace - have deep and abiding

peace from strifes that destroy many - Reading, prayer, and kind deeds will bring you

peace fulfilled in us - resting in the Lord’s promises

Peace on Earth - The Birth the Promised True

peace with God through our Lord Jesus Christ 

peace, or rest, is the special blessing of the Holy Spirit

peaceful harmony be multiplied to all of you

People cry out because of the excess of oppression

People don't hunt out "loopholes" when they are seeking to love God and neighbour

people go places like its nothing 

Persian New Year's festival at a public park in Orange County disturbed

Philipp Melanchthon (Schwartzerdt)  (1497-1560)

Piercing Christ’s Side 

Pilate's verdict Jesus & the crucifixion 

Pilgrim's Progress - Puritan preacher John Bunyan publishes

plan - looking for people to be part of the - looking for

 people to be part of the

Planfor Israel - Key to World Peace #1 

plant or an animal dies 

Polycarp - Martyrdom of 

Pope John Paul II: Voice of conscience for world, modern-day apostle 

positive decision in respect to life 

possessed me in the beginning 

Power - Faith and the Confrontation of 

Power misused 

power of man = the Will 

Power of the papacy 

Practising righteousness 

pragmatic church-growth trend 

Preaching Christ to all age groups 

Preaching Christ to all cultures- Br Leon Shuker

Preaching Christ to all languages- Sis. Jean Field

Preaching Out of touch? 

Preceding marks of the coming of Jesus 

present your body-members as slaves to that righteousness resulting in holiness

pre-wrath Rapture 

Pride 

Prince of Darkness 

Proceed with studious care from day to day to pay our vows of full consecration, unto the most High

Promise to Eve 

Promises centered in Him 

Protestant Icon Image of Christ 

Punishement - Eternal 

Put away hair-splitting legalisms

Qur'an - Bible historical corroboration 

Raise from the dead every human being who has ever lived

Raised from the dead 

Ramesses II 

Rapture 

Reading, prayer, and kind deeds will bring you peace from strifes that destroy many

Real followers of Christ shall only be with a few

Records of the dealing of the real God 

Reformation = series of changes in Western Christendom between the fourteenth and seventeenth centuries

Reformers - not repudiate name of Catholic

Reformers and their texts -Sixteenth-century European

Refuge - find the Lord's way to be a

Refuge - Lord's way to be a

refuge in the day of my trouble 

Rejectors of the The Holly Gospel of The Kingdom of God 

Rejoicing in the hope set out for you in the Bible 

Releasing God's Presence in Prayer  - Forgiveness -

Religion - One Faith 

Religion Helps Me Feel Happy 


Repentance - Godly Man’s 

responsibility when that leaves you feeling u

nsettled and ill equipped

resting in the Lord’s promises 

resting in the Lord's promises, in his strength and in his ability to make good his promises

restored Garden of Eden 

Restorer of a new earth the Paradise 

resurrection of Christ was the life resurrection

resurrection of their bodies when they die - Americans don't believe they will experience

Resurrection really necessary 

Rethink the sermon - time to

Revealed Truth 

Revelation - Bible is a progressive

reward of faith 

righteousness -Practising

Rise of Evangelism 

Rite of Spring 

Ritual of Caring for Their Dead 

Roman empire & Catholicism 

Rosie O’Donnell Stirs Christians’ Emotions

running a marathon 

Sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have pierced 

Sacrifice of thanksgiving 

Saints 

Salvation - principles 

salvation (soteria) “deliverance and preservation” “wholeness” or “health.”

deliverance and preservation 

Salvation by adoption Salvation is future in two ways

Salvation by adoption 2

Samen werken aan een Open Gemeenschap 

Sanctifying of the Lord God in our hearts 

Satan was asking him to violate his covenant 

Satan = Hebrew word 

Satisfying water of life - Lord, Redeemer, Leader, Teacher embodiment represent

Saul and The Amarna Tablets 

Saved - those who call upon the name of Jehovah 

Scriptures That Show That Jesus (Yahshua) Is Not Yahweh (Jehovah) 

Season filled with hope and joy 

Second Century Orthodoxy 

secure because they take no parts - Lots of people are in a position they feel

seed (born again) birthing by incorruptible seed 

seek for guidance from him in respect to every matter

seeker-focused churches baptize the masses with their watered-down gospel

Seekers are more skeptical now 

Sensitive female, with a sense for the value of persons - being a

shachah = 74/170  bow down, bowed himself, did reverence, did obeisance

Shall we not render unto him 

similarities between apostate Judaism and apostate Christianity 

sin - Overcoming 

Sin Pide = the first 

sincere reason to react 

Sing for joy 

single person seated on a throne 

Sir Thomas More to be beheaded

Sixteenth-century European Reformers and their texts

slave - Faithful and discreet 

Small group - Non-Trinitarians shall be

sober-minded - LET us gird up the loins of our minds and be

Sohail en Parvane 

Sojourn 

Sola Scriptura and its Pitfalls 

Solomon 

Solutions to our problems 

Some Important Differences 

Somewhere in the world an open home 

Songs of the night 

Sorrow of the world’s opposition 

sought a way back from the hopelessness of his situation

South African Christadelphians & Filadephians 

speaking thoughtlessly - To Disagree

Spirit Fruit and

spirit persons each of whom looked like a man

Spiritual Benefits of Fasting 

spiritual lepers 

spiritual outlook on life- Developing a

Spiritual satisfaction in figures

St Ignatius of Antioch 

standing at the side, not reacting on their lifestyle or reacting wrongly

Starting an Ecclesia in Belgium 

State of the Union Address 2006 President Bush "Freedom for all"

state or condition of the dead  

states or conditions possible to man - Four different

stau·ros = torture stake", "impale" ==> to fasten on a stake, or pole

Stoicism - Marcion & Tertullian 

striving to perfect holiness in the fear of the Lord

Strong enough - believe that God is 

Success Lies - Self-Centered vs. God-Centered

success of Abraham - The failures and

Suffering - The question of

Suffering on the stake 

Sutcliffe, Rob J.Hyndman, Leanne Hyndman and Ruth Morgan wrote a book covering basic Cd doctrines 

Symbol or sacrament - baptism 

tabernacle of God will be with men

Tabriz - background on

tackle the task of working on the doctrine, dignity, soundness of speech; showing good faith, denying ungodliness and worldly desires; living sensibly, righteously, and godly 

Taizé - Why would thousands of Europeans travel to this tiny village in southern France

take on such a good attitude that people can see the special thing about us

Taking a stand for Him is our duty

Taking care of your body and shunning bad habits

Teaching of Christ was never fashionable

Teachings - The Law of 

Teenagers and fascination with the occult

Terrorism - Waiting for the End of

Terrorism - Waiting for the End of 

Terrorism - What is

Terrorism and the Christian 

Terrorism and the Christian 2

Tertullian