hemelenhel‎ > ‎

Hellevuur

Belgische Christadelphians

                     Gehenna of hellevuur                         “Maar Ik zeg u: Al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt: raka, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin, en wie zegt dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.” (Mt 5:22 WV78)

“Indien uw rechteroog u aanstoot geeft, ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor u, dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u aanstoot geeft, hak ze af en werp ze van u weg, want het is beter voor u, dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt.” (Mt 5:29-30 WV78)

“Gij doorkruist zee en land om een bekeerling te maken, maar als hij het geworden is, maakt gij hem zelf tot een hellekind, tweemaal erger dan gijzelf!” (Mt 23:15 WV78)

“Slangen, adderengebroed, hoe zult ge het hellevonnis ontkomen?” (Mt 23:33 WV78)

“Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid; onder onze ledematen is het de tong die het geheel kan bezoedelen en ons levensrad in vlam zetten, zelf in vlam gezet door de hel.” (Jak 3:6 WV78)

De Slechten zullen verdwijnen

“De Heer behoedt wie Hem lief heeft, doch wie zich van Hem afkeert verdelgt Hij.” (Ps 145:20 WV78)

“Straks zijn Gods haters vergaan; die vijandig zijn aan de Heer zijn welhaast als de tooi van de velden verdwenen, verdwenen in rook.” (Ps 37:20 WV78)

“Jahwe, onze God, andere meesters hebben over ons geheerst, maar U alleen, uw Naam, willen wij belijden. Die doden herleven niet, die schimmen staan niet meer op, want Gij hebt ze gestraft en vernietigd, elke herinnering aan hen hebt Gij doen verdwijnen.” (Jes 26:13-14 WV78)

“Dan zal Hij straffen hen die God weigeren te erkennen en hen die geen gehoor willen geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. Een eeuwig verderf zal hun straf zijn, ver van het aanschijn des Heren en de glans van zijn majesteit,” (2Th 1:8-9 WV78)

“Dreigt uw hand u aanstoot te geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur.” (Mr 9:43 WV78)

“het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen.” (Mr 9:45 WV78)

“Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.’” (Opb 21:8 WV78)

“Toen werden dood en onderwereld in de vuurpoel geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. En ieder wiens naam niet stond in het boek des levens, werd geworpen in de poel van vuur.” (Opb 20:14-15 WV78)


> Hemel
>>
Hemel en hel
>>> Zou er zo iets als een plaats bestaan waar engelen en mensen die 'gevallen' zijn, of zich tegen God verzet hebben, naar toe gezonden worden om voor eeuwig af te zien in vuur en zwavel? > GevallenEngelen

Lijst met subpagina's

Belgische Christadelphians
***

Downloads
IndexComments