Belgian Christadelphians

Belgische Christadelphians

Downloads

Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

 

 

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

 

 

***Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws 

 

 

Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

 

Niet zeker dat er een God is

 

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 

 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 

 

 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Niet zeker dat er een God is 

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRond de Bijbel

Rond God de Allerhoogste

Relatie tot God

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 

 

Fotomateriaal en illustraties 

 

 

 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen


+ 

To encourage study of the Bible as God's inspired message to men and to call attention to the Divine offer of forgiveness of sins through Jesus Christ the Christadelphians are happy to offer you a monthly magazine for free.

Glad Tidings of the Kingdom of God Magazine  Click on the image for an PDF Acrobat format copy. (get Acrobat FREE here)

+ Past Issues:

January 2007 - 3.5MB
February 2007 - 1.3MB
March 2007 - 740kb


  If you want a paper copy you are welcome to write to us with your request. (Contact Us) or at our address

 

Als u een elektronische versie van het Christadelphian tijdschrift Glad Tidings of the Kingdom of God wenst kan u hier op de afbeelding klikken en een PDF Acrobat versie verkrijgen.

Het tijdschrift heeft als doel Bijbelstudie aan te moedigen. Het wil laten inzien dat de Bijbel, het Woord van God geldt als het geïnspireerde bericht van God naar de mens. Verder wil het de aandacht trekken naar de Goddelijke aanbieding van vergevingsgezindheid van zonden door Jezus Christus.

+ Past Issues:

January 2007 - 3.5MB
February 2007 - 1.3MB
March 2007 - 740kb


  Indien u een papieren kopij wenst mag u ons best schrijven met uw verzoek met melding van de naam van het tijdschrift. (Contact Us) of contacteer ons via ons adres. On the differnt pages you could encounter on this website  you could find on different occasions references to a Bible Reading table that the Christadelphians use.  With the reading-table, you can read the entire Bible in a year (Old Testament once, New Testament twice).  It would take you approximately a half hour per day.

You can download a PDF size document or request us or our northern neighbors.  (addresses) > Bible Reading Table or The Bible Companion or Tables for the Profitable Daily Reading of the Holy Scriptures.

On 12 pages.
On 2 pages.

Bible Reading Chart in html format

For those who do not want to invest so much time there is a simpler reading plan. > Simple Reading Plan.

Full version in jpg format:
  • View First Six Months (186k)

  • View Second Six Months (185k)


To include the Reading Planner in your Software, see below.
 Op de verscheiden pagina's van deze website kon u reeds enkele malen referenties zien naar een Bijbelleesrooster dat de Christadelphians gebruiken.

Met het rooster kan u de gehele Bijbel in een jaar lezen (Oud Testament eenmaal, Nieuw Testament tweemaal). Het kost u ongeveer een half uur per dag.

U kunt dit rooster, in PDF formaat, hier downloaden of aanvragen bij ons of onze noorderburen. (adressen)
> Het Bijbel Leesplan of rooster voor het Dagelijks lezen van de Bijbel.

ou en Français: Le Compagnon de la Bible ou des tables pour la lecture bénéfique quotidienne de l' écriture sainte.

+ > Der Bibel - Begleiter oder Tabellen für das Tägliche einträgliche lesen des Heiligen Schriften.

Bijbel Leesplan in html formaat
In jpg formaat:
  • View Eerste half jaar (186k)

  • View Tweede half jaar (185k)


Indien u minder tijd wenst te besteden of het niet haalbaar acht om er mee door te zetten is er een vereenvoudigd Leesplan. Hierbij is een selectie uit de Bijbel gemaakt om in een jaar tijd een algemene indruk te krijgen van de Bijbel. Dit rooster wordt tevens vergezeld van een serie kanttekeningen, die aanvullende informatie geven en aanwijzingen voor verdere studie als daar gelegenheid voor is. Het volgen hiervan kost ongeveer een kwartier per dag. Gedurende de eerste drie maanden komen de meest fundamentele thema's van het Oude Testament aan bod. In het tweede kwartaal leest u uit de boeken van de profeten van Israël. Gedurende de laatste zes maanden gaat u vervolgens door het grootste deel van de boeken van het Nieuwe Testament.

Het Leesplan kan u ook in het onderstaande electronisch Bible Software Programma plaatsen (Als Sword module).
Bible Education Pamplets on line


Daily Reading Plan Sword Module The Daily Reading Plan used by most of the Christadelphians site as a Sword Module (Daily Devotional)
Dagelijks leesplan om uw Bijbelstudie te vergemakkelijken, geleverd in a Dagelijkse Devotie die als pop-up bij de Sword Bijbel Software kan gebruikt worden.
read.thepositiveword.com references Sword Module The References of 'The Positive Word' as a Sword Module (Commentary)
Referenties en Commentaren bij de dagelijkse Bijbellezingen, die ook ij de Sword module bijgevoegd worden.
Import into your Calendar The Daily Reading Plan used on this site, Daily Commandments, and Daily Proverbs in files that can be imported to most Calendar programs
Practisch om elke dag te kunnen zien welke Bijbelpasages voor die dag op het Leesprogramma staan. Deze gegevens kunnen makkelijk in verscheidene types kalenders gevoegd worden.
Daily Reading Plan for Olivetree reader The Daily Reading plan for Olive Tree Bible Software for Smartphones and PDAs. Just install the file into your Olivetree folder.
Voor diegenen die Smartphones en PDA's gebruiken kan het Bijbelleesplan ook ingevoerd worden.

For Bible study use on the computer we recommend next to the very practical OnlineBible Software the s-Sword and for the above mentioned programs the Sword, from CrossWire Bible Society's free Bible software project.

The SWORD Project


Download e-Sword Now


Het meest praktische computerprogramma om Bijbelstudie te doen kunnen wij hier gratis aanbieden dankzij Importantia Nederland.

Download het gratis Online Bijbel Startpakket met update


Download gratis Online Bijbel
(Startpakket / Update)
Download Free Bible Program - Starterskit / Update


***
Site Meter