Belgische Christadelphians

Bedenkingen, Overdenkingen

Bezinning, Overwegingen. 

Home 

Overwegingen 

 

Boek der Boeken de Bijbel 

 

 

 

Afstraling van Gods heerlijkheid 

Al of niet Bidden 

Belachelijk of eerder Sterke Persoonlijkheid 

Belangrijke Verschillen 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen 

Bestemming van de aarde 

Bestraffing vermijden 

Bestseller aller tijden 

Bevrijding 

Bezinnen 

Christenmensen met ons geloof 

Dankbaar voor verkregen Offer 

Eigenheden aan God toegeschreven 

Geloof in slechts één God 

Geloof voor God aanvaardbaar 

Goddelijke redenen hoger dan de onze 

God komt ons ten goede 

Gods beloften 

Leven na de dood 

Levenslessen 

Lijden, waarom God het toelaat 

Niet zeker dat er een God is 

Omtrent Geloof en Gospel 

Persoonlijkheid 

Redenen dat Jezus niet God is 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Stoffelijke tegenover geestelijke hemel 

Trots Blokkade tot geloof 

Wat te vinden in de Bijbel 

Wel of niet eten van varkensvlees 

Zaterdag of zondag 

Zondagsrust of Sabbatviering 

 

 

 

 

Nieuw Verbond***

Blog & Forum

Christadlephian News

Prayers

Prayers for the day


Thought for the day

Reflection

Being and feeling

Lifestyle

Religious affairs

Spiritual affairsDagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

Problemen zijn altijd een proces.

'… maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt…'

Romeinen 5:3 

Hoe dikwijls concentreren wij ons niet op de moeilijkheden die ons omringen, terwijl wij zo gezegend zijn met zulke prachtige dingen.
Probeer te denken aan de nieuwe mogelijkheden die iets nieuws kunnen brengen. Elke nieuwe situatie kan weer een verrijking aan ons leven brengen. Wat kunnen wij niet leren van de obstakels die voor ons komen te liggen bij een nieuwe beproeving? En welk een toekomstig geluk ligt er voor ons niet in het verschiet bij het overwinnen van al die moeilijkheden?

Laat ons focussen op het goede en op het positieve.  

~~~~~~~~

86 400 seconden in een dag

Van de 86 400 seconden in een dag, hoeveel worden er aangeboden aan God?

Hoeveel seconden per dag gebruiken wij om even te denken aan de Voorziener van al die seconden?

Wordt het geen tijd dat wij ook aan Hem, die elke dag opnieuw de loop van de tijd mogelijk maakt, even tijd terug geven?

Ik denk dat het echt verantwoord is dat wij ook per dag een beetje tijd, indien wij niet al de tijd aan Hem kunnen of willen besteden, aan Hem geven.

Dagelijks moeten wij tijd nemen of even dichter bij God te komen. Wij kunnen dan enkele minuten voorzien om Jehovah te danken. Bidden tof God is een noodzaak en een deel van ons Christelijk leven.

~~~~~~~~

"Leven zou maar saai zijn indien wij reeds alles kenden"
 
Indien iedereen reeds alles wist, zouden docenten in ieder geval zonder werk zijn.
Leerlingen hebben dikwijls het geduld niet om tot die stap te komen te beseffen en te aanvaarden dat er nog zo veel valt te leren.
 
Rond Gods wijsheid is er nog meer te leren. Deze is namelijk ondoorgrondelijk. Maar toch mogen wij een lichtpuntje zien. God is bereid om van Zijn wijsheid te delen met ons. Hij wil een geduldig blijvende leermeester zijn.
Wij moeten ons niet bedrieglijk voorhouden dat de mens alles wetend kan zijn. Dat is één van de grootste leugens die Satan (het Kwaad) ons voor houdt. Met die gedachte bedriegen wij ons zelf.
Wij allen zijn onvolmaakt en dragen schuld of tekortkomingen.
 
Wij moeten leren nederig zijn en God gewillig om van Hem meer te leren. Indien wij ons open stellen naar Zijn Woord zal Hij ons vol Liefde ook in raad en Daad bij staan.
 
Rijk vandaag Hem je hand. Roep Hem aan en vind uit wat je reeds gemist hebt.

Graag bieden wij u onze dagelijkse overwegingen aan op ons Blog
.
Vind o.a.:

Dagelijkse Bezinning

Dagelijkse Reflectie

Dagelijks bijbelvers

Bedenking bij Onveranderlijkheid
Beter het einde van iets dan het begin
Betreft Falen
Een bloeiende boom
Diepste behoefte van een mens is nodig zijn
Door Christus' dood kunt u worden aangenomen als een kind van God
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart
Dorst en drink van Levend water
Wees u bewust van de goddelijke drijfveer in u
Eerlijkheid begin van heiliging
Niets edel in het vlees dat tot zichzelf wordt gelaten
Gebed om zegeningen #1B waarschuwing
Gebed polsslag van het Christelijk leven
Denkt niet vanuit angst, denk vanuit geloof
Omtrent geloof en uitwerking #22
Een alles oplossend geloof
Godsliefde in jou
De genaamde Jezus
Hebt U gerealiseerd dat je leven de inhoud bepaalt van uw doodsbrief
Hou vast aan één God
Een kaars aansteken & Een kaars in het leven
Een legioen negatieve gedachten de baas te zijn
Leven in dankbaarheid opent glorie van God
Er is slechts één Leven en Wet
Eis van uzelf voldoende zelfopoffering
Geluk is
Geloof, doelgerichtheid en stappen zetten drie kernbegrippen op de weg naar succes
Geschapen om te leven in relatie met God
God bestaat niet en God vrezende mensen
God navolgen of de wereld?
God moedigt ons altijd aan om meer te worden dan wij zijn
Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking
Macht van het verkeerdlopende
Goede manieren kunst om mensen op hun gemak te stellen
Mislukkingen worden achterhaald
Stuur mislukking de deur uit

Moeilijke tijden worden heerlijke tijden wanneer ze het beste in u naar boven halen
Onnodig bezig houden met de gebreken die er zijn in onze omgeving
Ook ontmoediging verdwijnt
Op wie hopen
Overdenk vandaag Hoop zolang je leeft
Proeven van de zoetheid van God
Wees niet zo bezig met het optellen van uw problemen
Ruzie beëindigen
Er zijn er twee nodig om ruzie te maken, maar slechts één om ze te beëindigen
Succes zonder offers bestaat niet
De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen
Tevergeefs iets geweldigs proberen te bereiken
Toekomst veranderen
Uw toekomstbeeld niet aan een ongelukkige ervaring ophangen
Vastberaden Christus aankondigen
Verachtere en Tijd
Vergeet niet dat wie je bent slechts zo belangrijk is als wat je doet
Verlangen om ontbonden te worden
Vertrouw de toekomst aan God toe
Veroorzaak bij anderen niet dezelfde pijn als degene die jou treft
Laat de vrede vandaag met jou zijn
Voetstappen in het zand
Iets Waard om te doen
Wegwerkzaamheden
Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf
Werpt uw bekommernis op Hem
Woede verdrukking en pijn
Woede opheffing
Het woord van God…is een troost voor diegene die zich houdt aan God's wil
Woorden kunnen veel kapot maken maar ook veel helen
Zaai en oogst in de tuin van uw hart
Zij spraken tot niemand het woord dan alleen tot Joden.
Van mensen die niets zeggen hoor je nooit iets
Zekerheid door weten
Zondigen omdat men zondaar is
1440 Minuten per dag

en vele meer op: Bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/bezinning

En in het Engels:

Thoughts for the day 1
Thoughts for the day 2