Medlemskap - priser 2019 / 2020 / 2021

Bli medlem i Bekkelagshøgda tennisklubb

Du kan søke om medlemskap i klubben ved å gå til siden: https://medlemskap.nif.no/ Fra denne siden kan du søke om medlemskap i klubben selv. Vi fakturerer i etterkant når søknaden er godkjent.

Ved familiemedlemskap: Send gjerne en e-post i tillegg slik at vi får koblet sammen medlemmene til en familie.  Klubben benytter NIF's medlemssystem "Klubbadmin"  for administrasjon av medlemmer. Hjemmeboende barn gir rett til familiemedlemskap. Familiemedlemskap er således en rabattordning for barnefamilier, og ikke en "slektsrabatt" for familier med utflyttede barn.

Systemet krever at alle medlemmer er registrert med fødselsdato. Vennligst ikke betal inn direkte til klubbens bankkonto, men vent til vi sender ut elektronisk faktura via medlemssystemet. 

Nøkkelkort

Etter innmelding og betaling av medlemskontingent vil du som nytt medlem motta ett nøkkelkort.Har du mistet nøkkelkortet og trenger et nytt, så kan du sende en e-post til post@btk-tennis.com og be om å få et nytt. Erstatningskort koster kr. 100,- 

Medlemskontingent - priser 2019 / 2020 / 2021

MRK: Satsene for medlemskap vil med forbehold om årsmøtets godkjenning ikke bli endret i 2020. (Utsatt årsmøte 2020 pga. koronasituasjonen).
Satsene for medlemskap vedtatt på årsmøtet 26.mars 2019. 
Følgende satser gjelder: