Medlemskap - priser 2018

Bli medlem i Bekkelagshøgda tennisklubb

Du kan melde deg inn i klubben ved å sende en e-post til post@btk-tennis.com Husk å oppgi medlemstype, navn, fødselsdato, adresse, mobtlf. og e-postadresse. 

Viktig ved familiemedlemskap: Husk å oppgi alle husstandens medlemmer med fødselsdato.  Klubben benytter NIF's medlemssystem "Klubbadmin"  for administrasjon av medlemmer.
Systemet krever at alle medlemmer er registrert med fødselsdato. Vennligst ikke betal inn direkte til klubbens bankkonto, men vent til vi sender ut elektronisk faktura via medlemssystemet. 

Nøkkelkort

Etter innmelding og betaling av medlemskontingent vil du som nytt medlem motta ett nøkkelkort.Har du mistet nøkkelkortet og trenger et nytt, så kan du sende en e-post til post@btk-tennis.com og be om å få et nytt. Erstatningskort koster kr. 100,- 

Medlemskontingent - priser 2018

Satsene fo medlemsskap ble videreført på årsmøtet 20.mars 2018
Følgende satser gjelder: