Medlemskap - priser 2019 / 2020

Bli medlem i Bekkelagshøgda tennisklubb

Du kan melde deg inn i klubben ved å sende en e-post til post@btk-tennis.com Husk å oppgi medlemstype (se oversikt nedenfor), navn, fødselsdato, adresse, mobtlf. og e-postadresse. 

Viktig ved familiemedlemskap: Husk å oppgi alle husstandens medlemmer med fødselsdato.  Klubben benytter NIF's medlemssystem "Klubbadmin"  for administrasjon av medlemmer. Hjemmeboende barn gir rett til familiemedlemskap. Familiemedlemskap er således en rabattordning for barnefamilier, og ikke en "slektsrabatt" for familier med utflyttede barn.

Systemet krever at alle medlemmer er registrert med fødselsdato. Vennligst ikke betal inn direkte til klubbens bankkonto, men vent til vi sender ut elektronisk faktura via medlemssystemet. 

Nøkkelkort

Etter innmelding og betaling av medlemskontingent vil du som nytt medlem motta ett nøkkelkort.Har du mistet nøkkelkortet og trenger et nytt, så kan du sende en e-post til post@btk-tennis.com og be om å få et nytt. Erstatningskort koster kr. 100,- 

Medlemskontingent - priser 2019 / 2020

MRK: Satsene for medlemskap vil med forbehold om årsmøtets godkjenning ikke bli endret i 2020. (Utsatt årsmøte 2020 pga. koronasituasjonen).
Satsene for medlemskap vedtatt på årsmøtet 26.mars 2019. 
Følgende satser gjelder: