disclaimer

AUTEURSRECHTEN

De volledige inhoud van deze site is het bezit van Pietro Iacopucci, en wordt beschermd door de auteursrechten. U kunt de inhoud van de site enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden. Verspreiding van informatie op deze site gebeurt na schriftelijke aanvraag enkel met uitdrukkelijke toestemming van Pietro Iacopucci. Het is bij wet verboden de inhoud van deze site te wijzigen of te verveelvoudigen. De inhoud mag anders hoe dan ook niet worden gekopieerd of gebruikt dan overeenkomstig deze bepalingen. Personen die menen aanspraak te kunnen maken voor bronvermelding kunnen steeds via email contact opnemen.

EXONERATIE

Pietro Iacopucci zal zich inspannen om de informatie op deze site bijgewerkt te houden, maar verklaart of garandeert niets inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, wettelijkheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Pietro Iacopucci is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het resultaat mocht zijn van uw toegang tot deze website of van uw vertrouwen op de informatie die op deze site wordt aangeboden.

Deze website geeft ook links of referenties naar andere sites, maar Pietro Iacopucci is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze inhoud resulteert.

PRIVACY

Alle berichten die u naar deze website stuurt, worden beheerst door de Privacyverklaring van deze site. Pietro Iacopucci is gerechtigd om kosteloos en zonder kennisgeving de inhoud van al uw berichten, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of erin vermelde kennis van zaken, te gebruiken voor om het even welk legitiem doel dat zich mocht aandienen.

AANSPRAKELIJKHEID

Degene die naar deze website of anders naar Pietro Iacopucci berichten stuurt, zal verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en de informatie erin, met inbegrip van de waarheid, de waarachtigheid, de nauwkeurigheid en de virusvrijheid ervan. Dit alles geldt ongeacht tegenstrijdige bedingen in uw algemene voorwaarden of andere exoneraties. Alle schade voortvloeiend uit uw berichten zal vergoed worden aan Pietro Iacopucci op diens eenvoudige vraag.

Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan. Pietro Iacopucci behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.

Lees ook onze algemene voorwaarden die onverkort blijven gelden.