Ibogain, Iboga.

Innehåll

• Generell information
• Växter som innehåller Ibogain
• Effekter
• Neuropsykofarmakologi
• Kemi
• Externa länkar


Generell information
Ibogain är en ganska okänt hallucinogent ämne som återfinns i några växtarter som växer i Afrika.
Iboga är en centralpelare i Bwiti-religionen som praktiseras i Gabon, Kamerun och Kongo. Iboga intas i stora doser, mängden kan vara mer än 60 gånger tröskeldosen (Fernandez, 1982), när nya medlemar intitieras och därefter i mindre doser under religionens cermonier och ritualer som vanligtvis pågår under nätterna.

Ibogain har visat sig vara ett mycket effektivt medel för att avsluta ett missbruk av opiater (heroin, morfin) men har även givit goda resultat i botandet av alkohol, kokain och nikotinberoende vid djurstudier. Efter en ibogainbehandling så är suget efter heroin borta, men man bör ta en behandling till, efter någon/några veckor för att effekten ska bli permanentare.

Ibogain är narkotikaklassad i USA, Belgien, Sverige, Schweiz och Danmark.

Läkemedelsbolagen verkar inte vara alltför intresserade av en substans som bara är tänkt att säljas för konsumtion vid 1-3 tillfällen per person och liv som maximum. Sedan verkar ju Ibogain i vissa aspekter dessutom vara ett *läkemedel* och inte någon symptomlindrare som de flesta läkemedel i dag faktiskt är. Dessutom kanske andra luckrativa marknader försvinner, tex subutex & metadon marknaden. Patenteringsbarheten och det kortsiktiga vinstintresset verkar ju vara en större drivkraft för vissa individer och företag än medmänsklighet!


Växter som innehåller Ibogain
Tabernanthe iboga
Voacanga africana (innehåller inte Ibogain, men väldigt närbesläktade ämnen)
Fler arter inom Tabernanthe och Voacanga är också aktiva.
Släktet Tabernaemontana (Små mängder Ibogain)


Effekter
I små doser stimulerande, i högre doser hallucinogen. Effekten av Ibogain är intensiv och håller i sig i 24 timmar - flera dygn. En sitter (Person som närvarar och övervakar) rekommenderas.

(with 200 mg, orally) "Subjectively, the most unpleasant symptoms were the anxiety, the extreme apprehension, and the unfamiliar mood associated with visual and bodily hallucinations. The visual hallucinations appeared only in the dark and consisted of blue disks dancing up and down the walls. Dysesthesia of the extremities. a feeling of light-weightedness, and hyperacusis were other symptoms noted. Autonomic signs, such as dryness of the mouth, increased perspiration, slight pupillary dilation, and increase in pulse rate, as well as extrapyramidal syndromes (fine tremors, slight ataxia, enhanced tendon reflexes and clonus) were also present. The peak effect was reached at about 2 hours after swallowing the drug; it subsided gradually, leaving as a residue complete insomnia. No undesirable after-effects, such as exhaustion or depression occurred." - Alexander Shulgin

För avgiftning av heroinister används doser på 1-2g Ibogain. Vilket är en extremt hög dos!!

Dödsfall:Det har antagits att man löper över 1% risk att dö vid doser över 15 mg/per kilo kroppsvikt vid bruk utanför sjukhusmiljö. De flesta dödsfallen som finns dokumenterade verkar ha inträffat vid höga doser till missbrukare. De dokumenterade dödsfallen är på sannolika grunder bara en liten del av den verkliga siffran, då man kan anta att en känd heroinmissbrukare inte röner någon större förvåning då fallet bordläggs hos obducenten. Och vem letar i detta fall efter Ibogain eller relaterade alkaloider? Man gör verkligen klokt i att rena sitt hela system innan bruk så att inga andra aktiva droger finns i systemet. För heroinisten föreslås absolut minst 24 timmars uppehåll från drogen, för metadon absolut minst 48 timmars avhållsamhet, längre är givetvis säkrare och bättre. Dödsfall har inträffat till följd av kvävning av egna spyor 40 timmar efter intag av Ibogain. Ingen verkar riktigt veta varför vissa personer dör. – Men en sak börjar klarna – Ibogain anses idag inte lika ofarlig som det gjordes för 5 -6 år sedan. Förhoppningsvis vet man mycket mer om 5 år än nu (maj 2006) Det finns all anledning att vara mycket försiktig med en substans som kan generera så mycket åt båda hållen.


Neuropsykofarmakologi 

 
Mot Beroende: Ibogainets effekt på missbruk av alkoholtyp verkar främst vara medierad via ökningar av GDNF* i VTA (ventral tegmental area) som förser bland annat nucleus accumbens med dopamin & dopaminstödjande celler) Det ligger nära tillhand att spekulera i att Ibogainets effekter på andra typer av missbruk även medieras via denna funktion. GDNF (*Glia derived neurotropic factor), är som namnet antyder en nervtillväxtfaktor. tillförsel i hjärnan av denna tillväxtfaktor i VTA området ger en liknande effekt på försökdjurs missbruksvanor som Ibogain.

Hallucinogenitetens farmakologi: För dess verkningar är det svårt att dra någon definitiv slutsats, eftersom det engagerar de flesta transmittosystemen direkt eller indirekt. 

 Övrigt: Många användare rapporterar att de ”ser” liknande fenomen, som instruktiva repriser av livshändelser vilken ledde dem in på nuvarande spår, medans andra rapporterar en terapeutisk shamansk vision som hjälper dem att övervinna rädsla och negativa känslor som driver på missbruket.
De som behandlats med Ibogain brukar ofta berätta om ett omedelbart slut på de potentiellt livshotande abstinenssymptomen!

Biverkningar
Biverkningsprofilen är att anse som ofullständig, då flera orsakssamband är oklara. Dödliga fall med hjärtarrytmier har rapporterats under Ibogainterapi, andra studier föreslår att det finns en risk för hjärnskada vid extremt höga doser. Purkinjeceller verkar vara extra känsliga för denna effekt. Men ingen har bevisat denna effekt på människan vid normal dosering.

Ataxi vilket karakteriseras av skakiga, osäkra rörelser samt dålig balans. Tremor skakningar. Kväljningar, det vänder sig i magen, illamående.  Svårigheter med koordination av kroppen.


Det är sålunda ingen drog som smickrar in sig sött hos den normale lördagstripparen, utan snarare en ganska skakig resa som inte uppskattas av komfortabilitetsnarkomanerna.

Man ska också hålla i minnet att Ibogain är en experimentell och kraftfull drog så att det är på många sätt vist att läsa igenom Manual for Ibogaine Therapy av Howard S. Lotsof & Boaz Wachtel samt att läkarundersöka sig innan, som absolut minsta försiktighetsåtgärd.

Pga av Ibogainets biverkningsprofil har blickarna riktats mot den kemiska kusinen 18-methoxycoronaridine, vilken saknar Ibogainets biverkningar. ingen forskning av större omfattning verkar dock pågå kring denna substans.

Länkar
Manual for Ibogaine Therapy av Howard S. Lotsof & Boaz Wachtel
http://www.ibogaine.org/manual.html

Science & Nuts

TiHKAL #25 IBOGAINE
http://www.erowid.org/library/books_online/tihkal/tihkal25.shtml

Erowid Ibogaine Vault
http://www.erowid.org/chemicals/ibogaine/ibogaine.shtml

Ibogain & GDNF
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids==15659598

Ten years of therapy in one night
http://books.guardian.co.uk/departments/healthmindandbody/story/0,,1045038,00.html

Pharmacology of Ibogaine and Ibogaine-Related Alkaloids
http://www.ibogaine.org/alkaloids.html

18-methoxycoronaridine
http://www.ibogaine.org/18_mc.ppt

Life after Ibogaine: An exploratory study of the long-term effects of ibogaine treatment on drug addicts http://www.ibogaine.org/ibogaine_udi_bastiaans.pdf

Mer om ibogainbehandling
http://www.ibeginagain.org


Fittans Blogspot Le origins du Monde

Institutet mot Dödsdroger och Psykdroger