Befrielsen från drogmissbruk: Ibogain?

Beroende av heroin?

Vi arbetar för att göra ibogain mer känt som ett seriöst redskap mot slavandet under tunga droger. Och för att initiera forskning som kan leda till säkra behandlingar med ibogain eller ibogainanaloger inom ramen för Svensk sjukvård.


 

070604 Läkemedelsverket ger förhandsbeskedet de inte kommer att ändra narkotikaklassningen av ibogain, det framkommer att utredaren upplever att ibogain skall kvarstå under rubriceringen klass 1 narkotikum, återstår att se om han lyckats få fram någon typ av vetenskapliga argument för sin upplevelse. För det finns ju inte direkt att beskåda i det nuvarande klassningsunderlaget som vi alla kan se. 

 

 Läs: Hela det tveksamma klassningsunderlaget som pdf

 

Ej heller har läkemedelsverket kunnat presentera någon rimligt anledning till att ibogain ska vara klassat som narkotikum utan nytta för människor. Återstår att se om de lyckats skrapa samman lite uppfriskande & cirkelbevisande pseudoargument.

 

Under tiden så dör bara en mindre tsunami varje år av svenska missbrukare.  Trotts att flera mycket tunga heroinister slutat knarka tack vare ibogain så verkar läkemedelsverket en anings verklighetsfrånvänt & rabiat framhärda att ibogain saknar nytta för människor.

 

VART ÄR BEVISEN FÖR DETTA GODTYCKLIGA PÅSTÅENDE?

Någon typ av kliniskt vetenskapliga belägg för detta borde väl presenteras i så fall!  För det finns väl i varje fall något typ av vetenskapligt stöd för Läkemedelsverkets fantasifulla påståenden?

 

Senaste nytt från Science & Nuts ibogaine

Nya videos och vinklar på engelska dock

Trevliga ibogaine videos från begreppseken

Ibogaine video

http://www.veoh.com/videos/v551147jfdbBjJe
Ytterligare en person som slutat med drogerna efter en massa år tack vare ibogain.

http://www.veoh.com/videos/v568831Fydt4TJt
En till....


Eftersom ibogain saknar nytta för människan (enligt läkemedelsverket) så kan ju ingen av knarkarna i länkarna ovan per definition vara människor, eftersom ibogain hjälpte dem att sluta med extremt tunga missbruk - härligt att läkemedelsverket med sin briljanta klarsyn öppet redovisar ett rendezvous för klassamhället och dess nyblomstrande ankdammsapartheid genom sin svartlistning av medicinering som kan hjälpa, man kanske ska arkebusera de påstår sig blivit räddade tillbaka till livet tack vare ibogain - Då slipper man ju bevisen?

 

 

Det botemedel som gång efter gång har hjälpt en extremt utsatt grupp med stor överdödlighet är av de byråkratiska samhällsfunktionärerna ansett som utan nytta och farligt. Vart finns proportionaliteten? Farligare än vadå?


 
Så länge man håller utan vetenskapliga belägg påstår att ibogain saknar nytta för människor och håller det utanför den ordinarie vården så är ju givetvis ibogainbehandlingarna betydligt mycket osäkrare än vad det skulle vara annars, hur svårt är det att förstå det? 

 

Här är byråkraternas nya klassningsförslag, inte lika flummigt, men ... . har de egentligen lyckats bevisa någonting? och hur väl angör de verkligheten när de påstår att ibogain saknar nytta för människan, vilket de predefinierat med att vidhålla klassning som narkotikum typ 1.


Förnekelsehallucinationer i den Svenska byråkratin kanske inte direkt klarar av någon större verklighetskontroll eller ens kan bevisa sina ställningstaganden, låt oss skrapa lite på ytan ...

 
 

 


 

Vilka hinder finns det i dag för att ge ibogain till döende heroinslavar?

 

Här är Det byråkratiska "fakta" underlaget till ibogainets narkotikaklassning i grupp 1  som ser till att tunga narkomaner  ska fortsätta att dö: som den gamla kära behandlingstraditionen bevisligen påbjuder

 

Ty enligt statistiken är ju en heroinist som dör faktiskt en tung missbrukare som slutat att missbruka! Sverige är tillhör definitivt bland värdens bästa och effektivaste länder när det gäller att få tunga narkomaner att sluta knarka.  Ty döda knarkare knarkar inte! Att bara ändra narkotikaklassningen gör förvisso inte att man kan starta ibogainbehandlingar i Sverige i morgon, men det är sannerligen ett stort steg på väg.

 

Faktumet är att ibogain har befriat flera extremt tunga narkomaner från sina missbrukshelveten men det byråkratiska maskineriet har valt att tolka ibogain som en farlig drog utan nytta för mänskligheten då minst 9 personer dött i samband med att de tagit medicinen ibogain under detta århundrade på denna planet . Att över 400 dog i samband med intag av subutex i U.K under 2002 kanske inte räknas alls, det är ju resultatet av en drog framställd under kontrollerade farmaceutiska förhållanden där den stora läkemedelsindustrin är engagerad tack vare dess patenterbarhet.

 

Så kan man tala om proportionalitet eller rimlighet?


 Läs: Hela det tveksamma klassningsunderlaget som pdf

Begrunda  själv hur pass välunderbyggd sanningen  är som hindrar liv från att räddas av ibogain och med vilka grunder byråkratin anser att ibogain är ett missbruksmedel när det i själva verket är ett medel hjälpsamt MOT missbruk. Flummigt värre i byråkratin verkar det som. Det verkar inte heller gå att få fram något hur dessa fantasifulla meningar byggts samman.

 

-För att veta att verkan är huvudsakligen hallucinogen verkan måste man väl veta om den totala effektbilden, gör man det?

 

-På vilket sätt är det känt som ett missbruksmedel i USA? Finns det kartlagt och nogsamt dokumenterat ett ibogainmissbruk i något land under detta århundrade? Vilka är i så fall effekterna av detta?

 

Intressant logisk struktur man begagnar när man vill att ett ämne skall ingå i narkotikaklassning i grupp 1. Knappast något stöd i vetenskaplig mening eller i en rimlig verklighetsförankring som man visar upp i det gediget bristfälliga och vällovligt byråkratflummiga klassningsunderlaget. Är det inte ett oerhört allvarligt missbruk av makt och ställning när man förtalar en medicinering med en fullständigt unik farmakologisk profil?

 

Läkemedelsverket säger:

 "Ibogain är en hallucinogen vars benägenhet till missbruk utgör en synnerligen stor risk för mänsklig hälsa. Den terapeutiska användningen är mycket begränsad om ens någon. Detta är anledningen till att ibogain är klassad i klass 1. Några vetenskapliga rön som skulle påverka en omklassificering av ibogain har inte framkommit . Därför kommer Läkemedelsverket inte att förorda att regeringen ska omklassa ibogain till klass 2."

 

 

Tja, måhända har det statliga Svenska läkemedelsverket fått en hallucinativ flumuppfattning av det hela som saknar proportionellt fundament och grund i denna del av vintergatan, för hur ska vi annars kunna förklara att ibogain på både djur och människor i realiteten bevisats fungera som ett unikt medel MOT narkomani? Vart har Läkemedelsverket sett detta missbruk av ibogain som de påstår utgöra en risk för mänsklig hälsa?

 

Ingen har sagt att ibogain är riskfritt eller ofarligt, så låt oss därför initiera forskning kring hur en medicinering som kan stärka narkomaners oberoende mot tunga droger kan användas säkert inom ramen för svensk sjukvård, till gagn för alla. En bit på vägen är givetvis att Läkemedelsverket slutar häva ur sig en massa flummeri som saknar rimlig grund i verkligheten.

Tidslinje:

Narkotikaklassningen omprövades

Den 19 januari 2007 så överlämnade socialdepartementet ärendet om ibogainets narkotikaklassning tillbaka till läkemedelsverket. Detta innebär att klassningen kommer att utredas på nytt. Kanske blir det mera verklighetsunderlag i klassningen, det skulle ju sannerligen inte skada! 

 

Läkemedelsverkets underlag kommer sedan att ligga till grund för regeringen att fatta beslut på.  Generellt kommer det att bli regeringen som fattar beslutet om ibogain skall vara narkotikaklassat och läkemedelsverket som fattar beslut om i vilken

 grupp ibogain i så fall ska härröra i.

  

Nytt: 070424 Läkemedelsverket vill ha en månad ytterligare på sig för att utreda ibogainets klassning.

 

070503 Läkemedelsverkets utredning verkar i princip färdig, nu ska den få föredras inom verkets olika avdelningar så att de ska kunna lägga till just sina speciella aspekter och synpunkter utifrån sina verksamhetsområden. Eventuellt skall ärendet även föredras för generaldirektören.

 

Lite oklart hur pass lång tid detta kan ta i anspråk då det är många personer inblandade och beror på flera faktorer, men så är dagsläget.  Förhoppningsvis så kommer ett svar inom några veckor.

 

 

nytt 070222: http://www.flashback.info/showthread.php?t=369446&page=10

   

Vi hälsar givetvis läkemedelsverket välkomna till verkligheten. Ibogain hör ju naturligtvis inte hemma i 

 narkotikaklassning 1, bra att det omprövas, vilket är självklart för den som bara intresserar sig för vetenskapliga fakta eller ser på verkligheten och läser nedan till exempel.


------------- Video om det "farliga värstingknarket":

ibogain


http://video.google.com/videoplay?docid=-1725704398453092359&hl=en
Ibogain och hur det kan sätta pinnar i hjulet för en av de snabbast växande industrigrenarna i världen - den organiserade brottsligheten. The Discovery channel.


Från Kron 4:
http://ibogaine.mindvox.com/index.html?Media/KRON.html~mainFrame
Kräver Quicktime.

Video om ibogain och dess effekter, medverkande bland annat Neurologen Deborah Mash. Som berättar om en upptäckt som inte kommer från läkemedelsbolagen, utan som gjordes av en knarkare själv... De som rimligtvis bäst borde veta exakt vad som fungerar, eller ...?

Mera om Videon från Kron 4,

http://www.kron.com/Global/story.asp?s=%20%201652207

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-7251088350777042542 

Tribe badongo Iboga med Fred Perry. 

 

http://befrielsen.googlepages.com/IbogaineComplexPharmacokineticsandsa.pdf

 Ibogaine: Complex Pharmacokinetics,Concerns for Safety, and Preliminary Efficacy
Measures.  Deborah Mash

 

http://befrielsen.googlepages.com/TreatmentofAcuteOpioidwithdrawalwith.pdf

Treatment of Acute Opioid
Withdrawal with Ibogaine
Kenneth R. Alper, M.D.,

 

Björn fries verkar vara riktiigt förkyld han säger att allt är bara nys om ibogain-


Något senare i tiden verkar dock regeringens egna narkotikasamordnare vaknat upp och insett att det finns en hel del vetenskapliga fakta om det han kallar för nys. Hans avdelning på socialdepartementet sammanställer en kritisk hållen skrift om Ibogain som dock inte kan dölja det faktum att till och med råttor blir mindre intresserade av morfin efter en ibogain behandling. (pdf)

Manual for Ibogaine Therapy 

 Uncovering Ibogaine - The Deborah Mash Interview

 

The Lancet  

Pharmacology of Ibogaine and related alkaloids   

Brian Mariano - Ibogaine treatment notes   

Ibogain Litteratur 

Ibogaine Therapy: A 'Vast Uncontrolled Experiment

ibogain och antiaddiktion 

Ibogaine: A Novel Anti-Addictive Compound

http://www.ibogain.se/ Till stiftelsen Iboga´s hemsida

http://forum.ibogain.se/index.php Till diskussionsforumet 

Ljudfil -What Can Ibogaine Teach About the Mechanisms Underlying Addiction - Dorit Ron, PhD.  

Ibogaine: A Progress Report and Clinical Update of 276 Treatments - D. C. Mash, PhD. 

Klickbara videolänkar om ibogain

 
Övriga Länkar:
Manual for Ibogaine Therapy av Howard S. Lotsof & Boaz Wachtel
http://www.ibogaine.org/manual.html

TiHKAL #25 IBOGAINE
http://www.erowid.org/library/books_online/tihkal/tihkal25.shtml

Erowid Ibogaine Vault
http://www.erowid.org/chemicals/ibogaine/ibogaine.shtml

Ibogain & GDNF
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids==15659598

Ten years of therapy in one night
http://books.guardian.co.uk/departments/healthmindandbody/story/0,,1045038,00.html

Pharmacology of Ibogaine and Ibogaine-Related Alkaloids
http://www.ibogaine.org/alkaloids.html

18-methoxycoronaridine
http://www.ibogaine.org/18_mc.ppt

Life after Ibogaine: An exploratory study of the long-term effects of ibogaine treatment on drug addicts http://www.ibogaine.org/ibogaine_udi_bastiaans.pdf

Mer om ibogainbehandling
http://www.ibeginagain.org

Ibogainterapi på forumet för vetenskap och folkbildning


 

Detta säger MPA det svenska läkemedelsverket 

Ibogain är en hallucinogen vars benägenhet till missbruk utgör en synnerligen stor risk för mänsklig hälsa. Den terapeutiska användningen är mycket begränsad om ens någon. Detta är anledningen till att ibogain är klassad i klass 1.
Några vetenskapliga rön som skulle påverka en ormklassificering av ibogain har inte framkommit . Därför kommer Läkemedelsverket inte att förorda att regeringen ska omklassa ibogain till klass 2.

Med vänliga hälsningar
Göran xxxxx, kemist
Läkemedelsverket/Medical Products Agency
Box 26, 751 03 Uppsala
www.mpa.se
Tel 018 - 17 46 00
Fax 018 - 54 85 66
registrator@mpa.se 

 

Som svar på en operators blygsamma förfrågan:

Till MPA
Hej!

Som representant för människan tänkte jag erbjuda er att ändra narkotikaklassningen för ibogain från grupp 1 till grupp 2. Jag skulle vilja att detta var genomfört inom 10 dagar. Om ni inte vill göra det så vill jag veta varför.

Tack


Med vänliga hälsningar

Operator.