Начало‎ > ‎Услуги‎ > ‎

Устни преводи

Пълноценната комуникация винаги е била в основата на всяка една човешка дейност. Именно тя е може би и най-важният фактор за успех в бизнеса, политиката, дипломацията, та дори и в личния ни живот. Разбира се, много са факторите, които правят общуването ни „пълноценно”, но когато сме изправени пред събеседник или аудитория, за която нашият език е „чужд”, това като че ли е още по-трудно. В такива случаи е важно не само да бъдем разбрани, а да бъдем разбрани правилно и със същата лекота и непосредственост, каквато влагаме в изказа си.

Стремейки се да осигурим на клиентите си именно тази непосредственост в общуването на чужди езици, отделяме специално внимание в работата си и в областта на  устните преводи.

Според особеностите на превода, разграничаваме два основни вида устни преводи:

Консекутивен – това е т.нар. „превод с изчакване”, при който, говорещият прави кратки паузи в речта си, през които преводачът превежда на съответния чужд език изказването преди паузата.

Симултанен - превод в момента на говоренето, при който няма паузи или забавяне в речта.  Използва се при организирани мероприятия и осигурена спецална техника – кабина, микрофони и слушалки. Този вид превод изисква изключително силна концентрация и натоварване на преводача, поради което преводът се осъществява в екип от минимум двама преводачи.

С оглед обстоятелствата, при които се осъществява, устният превод е:

Конферентен – превод пред широка аудитория във връзка с организирани официални мероприятия – конференции, семинари, симпозиуми и други форуми с подобен характер. Осъществява се в посочените по-горе форми (консекутивен или симултанен). 

Превод при придружване това е преводът, който обезпечава безпроблемната Ви ежедневна комуникация в чуждоезикова среда или е във връзка с провеждането на конкретни срещи или сделки с участие на чужденци.  

Невъзможно е да се опишат изчерпателно всички възможни ситуации, в които би могло да се наложи ползването на този вид превод, но едни от най-често срещаните са:

 -  посрещане, пътуване и настаняване на чуждестранни гости;

 -  провеждането на бизнес срещи и осъществяване на контакти с чужденци;

 -  придружаване на чужденци и асистиране при срещи, контакти, пазаруване и др.;

 -  сключване на нотариални сделки, подпис и нотариална заверка на документи от  български  нотариус с участие на чужденец в нотариалното производство;

 -   всяка друга ситуация, изискваща ползването на чужд език.

За да получите информация за тарифите ни за извършване на устни преводи, моля кликнете тук.

За да направите онлайн поръчка за устен превод, моля кликнете тук.

                                                     Би Фактор