Начало‎ > ‎Услуги‎ > ‎

Писмени преводи

СТАНДАРТНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Условно разграничаваме стандартни и специализирани писмени преводи. 

Специализирани преводи: поради естеството си,  специализираните преводи изискват познаване на специална терминологията в съответната област на дейност, компетентно тълкуване и коректен превод, налагащ използването на специфична терминология и стил.

Специалисти от екипа на "Би Фактор" консултират всеки специализиран превод, за да бъде той професионално реализиран.

Стандартни преводи: текстовете, за които не са налице горепосочените характеристики, квалифицираме като "стандартни". Такива са например обичайната работна  или лична кореспонденция, новини, статии, разработки, широко разпространените типови  документи като например  документи за самоличност, удостоверения за раждане, за брак, за смърт, удостоверения за наследници и други подобни), художествена литература и т.н.

Добър ориентир за квалифицирането на превода е съобразяване качеството на автора на документа - дали човек без специални познания би могъл да създаде подобен текст, или напротив - необходим е експертен поглед и познания.

                                                         Основни области на специализация

  •    Юридическа литература:  текстове от всички правни отрасли с основни направления:      
- гражданскоправни науки
- административноправни науки
- наказателноправни науки

 

      Консултанти и редактори:  дипломирани юристи

 

  •  Бизнес-икономическа литература:  текстове от  областта на счетоводството, икономиката, финансите и    банковото дело

      Консултанти и редактори: счетоводители, икономисти, финансисти

 

  •  Техническа литература:  текстове от областта на електрониката, компютърните системи и технологии, телекомуникации, машиностроене, автоматика и др.

      Консултанти и редактори:  инженери с техническо образование

  •  Строителство, архитектура и градоустройство: текстове в областта на архитектурата, промишлено и гражданско строителство, пътно строителство, геодезия, градоустройство, хидротехнически науки – хидроенергийно и хидромилиоративно строителство, водоснабдяване и канализация

      Консултанти и редактори:  архитекти, строителни инженери

ЧАСТНИ И ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Според вида и предназначението на предоставения ни документ за превод, разграничаваме частни и официални преводи.

Официален е преводът на документ, който подлежи на заверка и легализация, за да бъде използван за официални цели в България или чужбина.

Като частен превод означаваме писмения превод  на частни документи и книжа, които не попадат в категорията официални преводи. Обикновено това е търговски, или административен документооборот, кореспонденция, статии, превод на чуждестранна литература и т.н.  Това е най-широката категория преводи, включваща най-разнообразни по вид и характер писмени текстове, предоставени ни от клиента.

                                                   Би Фактор