Начало‎ > ‎

Услуги

Агенция "Би Фактор" извършва писмени преводи на различни видове официални и частни документи за страната и чужбина, специализирани текстове с юридическа, икономическа, техническа и друга насоченост, художествени текстове, кореспонденция и др.

За повече информация, натиснете тук.  

За да видите ценовата ни листа, натиснете тук.

Устни преводи 

Агенция "Би Фактор" предлага следните видове устни преводи:

1. Конферентни преводи: симултанен и консекутивен

2. Превод при придружаване

За повече информация, натиснете тук. 


Информация за цените на устни преводи ще намерите тук.

Легализация на документи 

І. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЧУЖБИНА

Легализирането на документа изисква поставянето на различни заверки от държавни органи и учреждения, вкл. поставянето на апостил или друга заверка от Миниистерство на правосъдието (МП) /  Министерство на външните работи (МВнР), а в някой случаи и заверка от дипломатическото представителство на държавата, в която желаете да ползвате документа.

Конкретните услуги по легализация, които Агенция "Би Фактор" извършва включват:

1. Предконсулски заверки (придобиване на всички предварителни заверки  върху документа, необходими за легализирането му от МП или МВнР - при наличие на съответно пълномощно)

2. Легализация и официален превод на документа в МП/МВнР (съдействие за легализация на документа с апостил или друго удостоверение за автентичност от МП/МВнР и/или дипломатическото представителство на страната, в която ще ползвате документа; официален превод на  документа на съответния чужд език, заверен от МВнР или съответното дипломатическо представителство)

ІІ. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТ ОТ ЧУЖБИНА ЗА ПОЛЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Услугата включва извършване на официален превод на документа (който трябва да е надлежно заверен от издаващата го държава) и заверяването му в МВнР, което е задължително за ползването му за официални цели в България.

За повече информация относно естеството на процедурите по легализация, натиснете тук!

За информация за цените за легализация, натиснете тук.

                                                  Би Фактор