Начало‎ > ‎Поръчки‎ > ‎

Поръчка/Запитване

За поръчка, или  запитване онлайн, попълнете формуляра по-долу.

При маркиране на статус "ПОРЪЧКА", подаването на настоящия формуляр ще има характер на договор между Би Фактор и клиента, като неразделна част към него са и Общите условия за извършване на писмени преводи, в сила от 01/01/2013 г., приложени към поръчката и публикувани в сайта на Би Фактор /www.befactor.net/.

Следвайте инструкциите за преминаване към следващите страници от формуляра.