Начало‎ > ‎

Поръчки

Поръчки за преводи се приемат както в офиса на агенцията, така и по електронен път, чрез попълване на онлайн форми - за писмени и устни преводи.

Предоставената онлайн информация гарантира по-голяма точност и яснота  в процеса на работа, по-бързо и своевременно откриване на евентуални грешки и отстраняването им, поради което е за предпочитане.

При онлайн поръчка за писмен превод е необходимо, освен попълнената форма за поръчка, да ни изпратите и e-mail на електронната ни поща (office@befactor.net) с приложено сканирано копие на документа за превод или текст в електронен текстов формат.

За официални преводи, подлежащи на легализация, следва да ни предоставите документите в оригинал.

За да стартира изпълнението на поръчката Ви и ако не е уговорено друго, е необходимо да заплатите авансово 60% от офертната цена, която ще Ви предоставим след получаване и преглед на поръчката Ви. Офертната цена се формира на база избрания вид услуги, съгласуван срок за изпълнение, вид на превода  и очаквания брой страници писмен превод (съобразно обема на предоставения текст) и други фактори от значение за случая.

След приключване на работата по поръчката, се формира и крайната цена за ползваните услуги съобразно посочените критерии и на база окончателния брой страници на изготвения писмен превод.

Изготвеният превод и документи се предават на клиента при получаване на окончателно плащане по поръчката.

Информация за начините на плащане ще намерите в съответния раздел в сайта ни.                                                            Би Фактор