Начини на плащане

  Плащанията се извършват по следните начини: 

По банков път

  • С платежно нареждане по  банковата  сметка на „Би Фактор”ЕООД,  посочена в издадения документ за плащане (фактура или проформа-фактура).

В брой

  • В офиса на агенцията
  • С наложен платеж, при доставка с куриер (куриерските услуги са за сметка на клиента)

Чрез еРау (за потребители, регистрирани в еPaу)

  • Вносна бележка по банкова сметка от системата еРау
  • чрез  Клиентки номер (КИН): 2772020897 по Микросметка на "Би Фактор" ЕООД

(Ако нямате регистрация, можете да се регистрирате в системата безплатно от тук, . Плащането можете да наредите след захранване на Вашата Микросметка, или с регистрирана банкова карта в системата за разплащане.)

От банкомат (чрез усулгата B-Pay)

Инструкции за плащане на банкомат:

1.    Поставяне на картата в банкомата.

2.    Избиране на меню "Други услуги".

3.    Избиране на меню "B-pay" .

4.    Въвеждане за код на търговеца: 15005

5.    Въвеждане на ЕИК на титуляра на Микросметката: 201054960

6.    Въведете желаната сума - договорената цена: ххх.хх

7.    След потвърждаване на транзакцията Вашата сума ще бъде автоматично платена.                       


Забележка: Ако желаете издаване на фактура, следва да извършите плащане по банкова сметка,    или в брой. В платежното нареждане задължително следва да фигурира името на фирмата или физическото лице, на което се издава фактурата, ЕИК / ЕГН.                                         

                                                    Би Фактор