Устни преводи

Цени и срок за изпращане на поръчка за устни преводи


Цените за различните видове устен превод се договарят в зависимост от чуждия език, от/на който ще се превежда, времето на заетост на преводача и др. фактори. При постъпила поръчка за устен превод, наш сътрудник ще се свърже с Вас за конкретизиране на параметрите й и предоставяне на ценова оферта.

Изпълнението на поръчката се приема при заплатен аванс, получен не по-късно от 5 работни дни преди началната дата/час на ангажимента.


Би Фактор