Писмени преводи

За писмен превод изпратете запитване за оферта от тук!

Забележка:
1. Цената за превод (редакция) се определя при стандарт от 1800 знака (с интервалите) за 1 страница преведен (а не предаден за превод) текст. При поръчка за превод на текст с общ обем под 1 страница, преводът се таксува като 1 страница.   
2. За текстове с висока степен на сложност или други специфични особености, цената се съгласува предварително с клиента.
3. Видът на поръчката се определя в зависимост от броя на страниците за превод, съдържанието на текста и зададения срок за изпълнение


Агенцията си запазва правото да откаже поемане на поръчки за превод/легализация от/на определени чужди езици, посочени в списъка, в случаи на обективна невъзможност за изпълнението им или по други причини.

                                        Видове поръчки и срокове за изпълнение                  

Според срока за изпълнение, поръчките за извършване на писмени преводи са три вида: обикновена, бърза, или експресна.


 


Би Фактор