Легализация на документи

ЦЕНИ ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПОЛЗВА В ЧУЖБИНА

Формирането на цената за легализация на документа зависи от услугите, за които сте ни упълномощили, естеството на документа и изискващите се съответни заверки от различни учреждения, срока за изпълнение на услугата (обикновена/бърза), приложимия правен режим на легализация за държавата, в която ще се ползва и т.н.

Ето защо, за определяне на крайната цена на услугата е необходимо да се свържете с нас и да уточните параметрите на поръчката с наш сътрудник, след което ще Ви бъде предоставена информация за  дължими държавни такси, цена и срок за изпълнение на услугата, съобразен с институционалните срокове за заверка.


                           

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТ ОТ ЧУЖБИНА, КОЙТО ЩЕ СЕ ПОЛЗВА В БЪЛГАРИЯ

Услугата включва заверяване в Министерство на външните работи на извършения писмен превод, което е последният етап от процедурата по превод и легализация на Вашия документ. След тази заверка, не са необходими каквито и да са били други заверки или удостоверявания и бихте могли да ползвате  документа без проблем навсякъде, където е Ви е необходим.

 

                                                         Би Фактор