Renée de France

Een calvinistisch gezinde Franse prinses in het katholieke Italië

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Simonetta Carr: Renée of France, Darlington, 2013.

  • Diarmaid MacCulloch: Reformatie, het Europese Huis gedeeld 1490-1700, Utrecht, 2005.

  • Susanna Peyronel Rambaldi: Ferrara, Renée de France and Olympia Morata, in: Europa Reformata, European Reformation Cities and their Reformers, edited by Michael Welker, Michael Beintker and Albert de Lange, Leipzig, 2016, p. 157-167.

  • Harm Veldman: Renée de France: koninklijke gastvrouw van Calvijn; in diens: Wie is wie in de Reformatie, 80 reformatoren m/v, Kampen 2016, p.452-456.

  • Manfred Welti en Carlos Gilly: Italië en Spanje: verspreiding, teloorgang en overleven van de reformatorische geloofsopvattingen, in Pierre Chaunu (red.): De Reformatie, de 16de-eeuwse revolutie in de kerk, Abcoude, 1990.

  • Manfred E. Welti: Kleine Geschichte der italienischen Reformation, Gütersloh, 1983.

Opdrachten

  • Verzamel zowel historische als actuele afbeeldingen van de plaatsen en kastelen waar het leven van Renée de France zich heeft afgespeeld. Geef in bijgevoegde korte teksten zodanige informatie dat de betekenis van Renée de France in de (godsdienst)geschiedenis daarmee duidelijk wordt.

  • In de biografie van Renée de France wordt de effectiviteit van de Contrareformatie goed duidelijk. Geef in een bondig essay een overzicht van de contrareformatorische maatregelen van de katholieke kerk en gebruik hiervoor o.a. informatie van de website Over één geloof en 500 jaar verdeeldheid: zie www.reformatieenonderwijsnu.nl

Renée de France, portret geschilderd door Corneille de Lyon (1500/1510-1575)

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking