Lijn-organisatie

Een lijn-organisatie is de eenvoudigste en oudste organisatiestructuur waarbij een medewerker slechts één direct leidinggevende heeft. Dit is meestal een afdelingsmanager met slechts één afdeling onder zijn of haar hoede.

Voordelen van lijnorganisatie:
  • Het systeem is duidelijk en eenvoudig. Er is vast te stellen wie verantwoordelijk is.
  • Het is duidelijk wie de direct leidinggevende is.
  • Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk bepaald.
  • Beslissingen nemen gaat snel. Iedereen weet bij wie hij moet zijn voor iets.

Nadelen van lijnorganisatie:
  • Het systeem leidt gemakkelijk tot bureaucratie. De opdrachten van de directeur gaan via een lange weg naar de uitvoerders. Dat er ‘onderweg’ makkelijk iets vergeten wordt ligt voor de hand.
  • Elke afdeling staat veel op zich zelf. De afdelingen werken niet helemaal goed samen.
  • Er is gebrek aan gespecialiseerd personeel. 
  • Managers krijgen een te zware verantwoordelijkheid met te veel taken. Daardoor kunnen ze moeilijk tot nieuwe initiatieven komen.
  • Er is een geringe flexibiliteit in de gezagsverhoudingen.

Afbeelding lijn-organisatie:

Lijnorganisatie

Bronvermelding

Comments