עברית - שפת אם

אברם העברי בראשית
                                                                                                                              

עברית –שפת אם 

ברוכים הבאים

האתר עוסק בהבנה של המילה, של המשפט ושל הטקסט בעברית.

באתר נאסוף עבורכם טקסטים מסוגות שונות(טקסט מידעי, טקסט טיעוני, טקסט פרסומי, טקסט מפעיל ומדריך ועוד) וננתח אותם על מנת ללמוד כיצד ניתן לעבור תהליך הבנה בשלושה שלבים: איתור מידע, הסקה בהקשר למידע, ביקורת ויישום המידע.

מקצוע העברית- נלמד בבית הספר, מקבל שמות מגוונים: שפה, לשון, הבעה, הבנה ועוד, ומחובר לשפה האקטואלית והדינמית. השפה היא כלי המשמש אותנו בכל תחומי החיים. 

                                                                              


                                         

             


                              
                                

   


                


 

                                                                                                                                                                  


  


                                                                                                                     
                                                                                     


 


                 

                                         

 עברי דבר עברית והבראת
                                 
אליעזר בן- יהודה
מחייה השפה עברית  


 היתרון אשר לעברית על לשונות אחרות
בהיותה הלבוש הטבעי של היהדות
שבו נולדה וגדלה והאריכה ימים.
                   

אשר גינצברג הוא
אחד העם