Начало

 

Според Предписанията на Съвета на Европа от 2006, ключовите компетентности са основата в общество, базирано на знания и гарантират повече гъвкавост на работната сила, позволявайки й да се адаптира по-бързо към постоянните промени в нашия все по-взаимно свързан свят. В рамките на работна програма Образование и Обучение 2010 държавите бяха посъветвани да стимулират придобиването на тези ключови компетентности от младите хора при завършване на задължителното образование, и за възрастните – през целия им живот.

 

Има различни продукти, разработени в различни европейски страни, които са насочени към осемте основни компетентности на Учене през целия живот, както в перспектива, така и на национално ниво. Продуктите на Bsapiens и „Компетенции за пазара на труда” са едни от тези продукти. И двата продукта са разработени в рамката на програма EQUAL чрез партньорства на национално ниво (в Португалия и Чехия, съответно), и бяха разработени, тествани и разпространени на национално ниво по време на действие на програмата. Тези продукти в момента са водещи при предлагането на обучения както от ISQ, така и от RPIC-VIP и са много добре приети от клиентите.

 

След анализиране на ситуацията с промотиране на ключови компетенции в Европа и тяхната интеграция в учебните процеси за активното население, беше установено, че няма много продукти, които се занимават с този въпрос.

 

Тъй като и двете програми - Bsapiens и „Компетенции за пазара на труда”, бяха идентифицирани на национално ниво като решение за промоцията и валоризацията на ключови компетенции при активните възрастни, в интегриран контекст, ние бихме искали да извлечем допълнителна полза от тяхната стойност, трансферирайки разработените методики и продукти в други европейски страни.

Comments