Ongeval

VBSL vzw sloot o.a. een sportongevallenverzekering voor zijn leden af met verzekeringsmaatschappij Arena NV.

De verzekerde activiteiten zijn: Het beoefenen van baseball en softball, in federaal- of clubverband, zowel in binnen- als buitenland + uitbreiding : alle “andere sportactiviteiten” behorend tot categorie 1 (atletiek, bosloop, badminton, bos- en strandspelen, bowling, dans, fitness, jogging, petanque, turnen, tafeltennis, vogelpik, wandelen, zwemmen) zijn automatisch in de verzekeringsdekking inbegrepen.

Onder “ongeval” wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

Wat te doen bij een ongeval?

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
2. De club voorziet een ongevalaangifteformulier.
3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.
4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagenop naar het VBSL-secretariaat : BOOMGAARDSTRAAT 22/B 30 – 2600 BERCHEM.De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.
5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best onmiddellijk overmaken zodat ARENA - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
7. Mogen wij U tenslotte vragen ARENA onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier.

Ċ
Filip Callebaut,
24 jul. 2014 04:52